Nước rửa bình sữa

18 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Nước rửa bình sữa và rau quả Chuchu Baby 820ml
  Nước rửa bình sữa và rau quả Chuchu Baby 820ml
  200.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 180.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 180.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 2. Nước rửa bình sữa Nuk 256264 túi 500ml
  Nước rửa bình sữa Nuk 256264 túi 500ml
  175.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 157.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 157.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 3. Nước rửa bình sữa và rau quả Combi từ dầu cọ 300ml
  Nước rửa bình sữa và rau quả Combi từ dầu cọ 300ml
  240.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 216.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 216.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Nước rửa bình sữa Pigeon 450ml
  custom label
  Nước rửa bình sữa Pigeon 450ml
  152.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 136.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 136.800 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 5. Nước rửa bình sữa Chuchu Baby 720ml
  Nước rửa bình sữa Chuchu Baby 720ml
  149.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 134.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 134.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 6. Nước rửa bình sữa Chuchu Baby 300ml
  Nước rửa bình sữa Chuchu Baby 300ml
  137.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 123.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 123.300 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Nước rửa bình sữa Farlin 700ml BF200.0
  Nước rửa bình sữa Farlin 700ml BF200.0
  136.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 122.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 122.400 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 8. Nước rửa bình sữa Combi 250ml 2579 (Túi thay thế)
  Nước rửa bình sữa Combi 250ml 2579 (Túi thay thế)
  155.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 139.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 139.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 9. Nước rửa bình sữa Kodomo 750ml
  Nước rửa bình sữa Kodomo 750ml
  94.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 84.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 84.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Nước rửa bình sữa Pigeon 200ml
  custom label
  Nước rửa bình sữa Pigeon 200ml
  90.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 81.450 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 81.450 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 11. Nước rửa bình sữa Dnee 600ml
  Nước rửa bình sữa Dnee 600ml
  81.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 72.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 72.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 12. Nước rửa bình sữa Dnee 500ml
  Nước rửa bình sữa Dnee 500ml
  79.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 71.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 13. Nước rửa bình sữa Kodomo 700ml
  Nước rửa bình sữa Kodomo 700ml
  73.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 65.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 65.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 14. Nước rửa bình sữa Dr.Spock Organics 450ml
  Nước rửa bình sữa Dr.Spock Organics 450ml
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 15. Nước rửa bình sữa Arau Baby túi 450ml
  Nước rửa bình sữa Arau Baby túi 450ml
  190.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 171.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 171.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 16. Nước rửa bình sữa Arau Baby 500ml
  Nước rửa bình sữa Arau Baby 500ml
  290.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 261.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 261.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 17. Nước rửa bình sữa Elmie 300ml
  Nước rửa bình sữa Elmie 300ml
  145.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 130.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 130.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 18. Nước rửa bình sữa và đồ chơi Bebble 500ml
  Nước rửa bình sữa và đồ chơi Bebble 500ml
  280.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 252.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 252.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Vệ sinh bình sữa và các đồ dùng, dụng cụ tập ăn uống của bé là công việc hằng ngày của mẹ để đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều gia đình còn chưa thực hiện việc này một cách đúng đắn, có nhiều mẹ nghĩ có thể dùng luôn nước rửa chén bát của gia đình dùng để vệ sinh cho các đồ dùng cho các bé. Nhưng trên thực tế thì những chất tẩy rửa dùng cho bát đĩa đồ dùng trong gia đình hay chỉ cần rửa bằng nước máy thì không hoàn toàn an toàn với trẻ nhỏ. Cách rửa bình sữa cho bé mà các mẹ vẫn hay làm không thể hết được các cặn sữa còn sót lại ở núm ty bình sữa, những vi khuẩn sẽ xâm nhập và trú ẩn rồi theo núm ty đi vào cơ thể nón nớt của bé. Chính vì vậy rửa bình sữa cho bé không hề đơn giản mà phải biết cách rửa bình sữa sao cho hết sạch vi khuẩn và loại bỏ hết các cặn sữa còn thừa, nên việc sử dụng nước rửa bình sữa chuyên dụng cho các bé là vô cùng cần thiết.

Tại sao cần tiệt trùng, vệ sinh bình sữa cho bé                        

Như chúng ta đã biết, bất cứ một loại đồ ăn nào để lâu sẽ sinh ra vi khuẩn và làm hỏng thức ăn, và sữa mẹ hay sữa công thức cũng không ngoại lệ, vi khuẩn này đa phần sẽ gây nên chứng tiêu chảy ở trẻ, nếu nặng hơn sẽ gây nên ngộ độc và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bên cạnh đó sự miễn dịch ở trẻ sơ sinh là vô cùng yếu ớt và không thể miễn dịch được những vi khuẩn như thế này, chính vì thế, việc tiệt trùng và vệ sinh bình sữa rất quan trọng và cực kì cần thiết, kể cả các dụng cụ, đồ dùng mới mua chưa sử dụng để đảm bảo an toàn.

Cách tiệt trùng, vệ sinh bình sữa bằng nước rửa bình sữa

Mẹ cần tháo hết các bộ phận của bình sữa bao gồm: thân bình, nắp bình, núm ty, có những loại bình còn có đai ghét vào núm ty thì cần tháo rời hết các bộ phận này ra.

Sử dụng nước rửa bình và dụng cụ cọ bình sữa để vệ sinh sạch sẽ các từng bộ phận của bình sữa. Sau đó rửa thật sạch lại bằng nước sạch cho hết chất tẩy rửa. Ở bước này các mẹ cần lưu ý rằng phải chọn được nước rửa bình sữa không có hóa chất và phải làm hoàn toàn từ tự nhiên. Để có thể gợi ý cho mẹ những lựa chọn tin tưởng về những sản phẩm nước rửa bình sữa cho bé thì BiboMart giới thiệu đến cho mẹ một số loại nước rửa bình sữa sau: nước rửa bình sữa Araunước rửa bình sữa D-neenước rửa bình sữa Dr.Spocknước rửa bình sữa Combi,… Đến từ những thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các đồ dùng dành cho bé trên thế giới được nhiều ông bố bà mẹ tin dùng nên mẹ có thể yên tâm lựa chọn sử dụng để vệ sinh các bình sữa của các bé.

nuoc-rua-binh-sua

Sau khi rửa sạch bằng nước rửa bình, thì mẹ cần đem sấy hoặc phơi khô nơi thoáng mát không có bụi bẩn. Để cẩn thận hơn nữa thì mẹ có thể đem sẽ tiệt trùng bình sữa bằng nước sôi, cho các bộ phận bình sữa đã rửa sạch vào nồi nước và bật bếp đun khoảng 5 phút, ở bước này các mẹ lưu ý rằng đối với bình nhựa thì đợi cho nước sôi hãy cho vào, còn với bình thủy tinh thì cần cho vào nồi rồi mới bật bếp đun vì nếu là bình sữa lần đầu tiệt trùng rất dễ bị vỡ do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Xem tất cả