Bình sữa

101 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 101

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. -10% Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby xám 150ml
  custom label
  Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby xám 150ml
  Special Price 530.100 ₫ Regular Price 589.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 480.100 ₫ -18.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 480.100 ₫ -18.5%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. -10% Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby xanh bạc hà 150ml
  custom label
  Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby xanh bạc hà 150ml
  Special Price 530.100 ₫ Regular Price 589.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 480.100 ₫ -18.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 480.100 ₫ -18.5%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. -10% Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby hồng nhạt 240ml
  custom label
  Bình sữa thuỷ tinh Everyday Baby hồng nhạt 240ml
  Special Price 559.800 ₫ Regular Price 622.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 509.800 ₫ -18%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 509.800 ₫ -18%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. -10% Bình sữa báo nóng Everyday Baby xanh tím 240ml
  custom label
  Bình sữa báo nóng Everyday Baby xanh tím 240ml
  Special Price 593.100 ₫ Regular Price 659.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 543.100 ₫ -17.6%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 543.100 ₫ -17.6%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. -10% Bình sữa báo nóng Everyday Baby xanh lam 150ml
  custom label
  Bình sữa báo nóng Everyday Baby xanh lam 150ml
  Special Price 566.100 ₫ Regular Price 629.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 516.100 ₫ -17.9%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 516.100 ₫ -17.9%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. -10% Bình sữa báo nóng Everyday Baby hồng 240ml
  custom label
  Bình sữa báo nóng Everyday Baby hồng 240ml
  Special Price 593.100 ₫ Regular Price 659.000 ₫ -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 543.100 ₫ -17.6%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 543.100 ₫ -17.6%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Bình sữa Avent nhựa không có BPA 125ml (Đơn)
  Bình sữa Avent nhựa không có BPA 125ml (Đơn)
  265.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 238.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 238.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Bình sữa Philips Avent nhựa không có BPA 260ml (Đơn)
  Bình sữa Philips Avent nhựa không có BPA 260ml (Đơn)
  275.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 247.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 247.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Bình sữa Pigeon SofTouch 160ml
  Bình sữa Pigeon SofTouch 160ml
  338.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 304.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 304.200 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Bình sữa Pigeon SofTouch 240ml
  Bình sữa Pigeon SofTouch 240ml
  365.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 328.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 328.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Bình sữa Pigeon Streamline 150ml
  Bình sữa Pigeon Streamline 150ml
  142.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 127.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 127.800 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Bình sữa Pigeon Streamline 250ml
  Bình sữa Pigeon Streamline 250ml
  159.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 143.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 143.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 13. Bình sữa Comotomo Baby Bottle 150ml
  Bình sữa Comotomo Baby Bottle 150ml
  380.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 342.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 342.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 14. Bình sữa Comotomo Baby Bottle 250ml
  Bình sữa Comotomo Baby Bottle 250ml
  390.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 351.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 351.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 15. Bình sữa Comotomo xanh 150ml (Tách lẻ)
  Bình sữa Comotomo xanh 150ml (Tách lẻ)
  360.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 324.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 324.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 16. Bình sữa Comotomo hồng 250ml (Tách lẻ)
  Bình sữa Comotomo hồng 250ml (Tách lẻ)
  370.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 333.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 333.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 17. Bình sữa ChuChu Baby cổ thường PPSU 150ml
  Bình sữa ChuChu Baby cổ thường PPSU 150ml
  265.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 238.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 238.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 18. Bình sữa ChuChu Baby cổ thường PPSU 240ml
  Bình sữa ChuChu Baby cổ thường PPSU 240ml
  280.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 252.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 252.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 19. Bình sữa Wesser Nano Silver cổ nhỏ 140ml (0 - 3 tháng)
  Bình sữa Wesser Nano Silver cổ nhỏ 140ml (0 - 3 tháng)
  127.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 114.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 114.300 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 20. Bình sữa Wesser Nano Silver cổ nhỏ 250ml (4 - 6 tháng)
  Bình sữa Wesser Nano Silver cổ nhỏ 250ml (4 - 6 tháng)
  139.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 125.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 125.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 101

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

BÍ QUYẾT CHỌN NÚM TY VÀ BÌNH SỮA CHO BÉ

1. Lựa chọn đúng loại núm ty

    Các mẹ có thể chọn núm ty nhựa, silicon, hoặc cao su cho bé. Núm ty nhựa mềm hơn và tiện lợi hơn, nhưng chúng không bền và một vài bé dị ứng với chúng. Núm ty silicon thì cứng hơn và bền hơn. Bạn cũng có thể lựa chọn theo hình dạng núm ty - loại truyền thống, chỉnh hình răng orthodontic), hoặc có đỉnh phẳng (flat-topped). Núm ty cũng chia sẵn theo nhiều kích cỡ và tốc độ dòng chảy. Bạn có thể phải thử một vài kích cỡ để tìm ra loại phù hợp nhất cho con của mình. Hãy quan sát để chắc chắn con bạn không gặp khó khăn trong việc mút sữa hoặc sữa chảy xuống quá nhiều làm bé nghẹn hoặc phun ra. Bởi vì bạn không thể biết trước loại hoặc kích thước núm ty mà con bạn sẽ thích, nên tốt nhất là nên mua nhiều loại một lần.
 
 
 
2. Khi nào cần thay thế núm ty?
 
Hãy nhớ mua loại núm ty phù hợp với độ tuổi của bé. Nếu mua núm ty kèm theo bình sữa thì sẽ tiện hơn - nhưng sẽ thông minh hơn khi lần đầu mua nhiều loại núm ty của nhiều hãng khác nhau và xác định loại con bạn thích nhất. Một khi bạn biết sở thích của con bạn, hãy mua loại đó với số lượng lớn.

3. Chọn bình sữa phù hợp

- Sử dụng bình thủy tinh.
 
- Nếu bạn muốn sử dụng bình nhựa, hãy tìm kiếm nhãn "BPA-free”. Tốt nhất lúc nào cũng sử dụng thận trọng với tất cả các bình nhựa - ngay cả khi chúng có nhãn - BPA-free
 
- Không trữ sữa công thức trong chai nhựa. Chỉ cho sữa vào bình ngay trước khi con bạn uống và đổ bỏ phần thừa ngay sau đó nếu có
 
- Không đun nóng bình khi chứa sữa trong đó.  
 
- Không bỏ bình nhựa trong lò vi sóng hoặc máy rửa chén vì có khả năng sản sinh bisphenol A và các hóa chất khác khi đun nóng
 
- Vất bỏ bình nếu bị trầy xước hoặc mòn, vì có thể sản sinh một lượng nhỏ hóa chất.
 
- Đối với trẻ sơ sinh, mua một chai 110ml trước. sau đó chuyển sang bình 220 hoặc 250ml vào lúc khoảng 4 tháng (nhưng vẫn giữ bình cũ lại để dự phòng).
 
   Sữa phải chảy ra đều trên núm ty. Nếu sữa chảy chỉ thành một dòng do lỗ quá lớn, khi đó cần thay núm ty mới. Kiểm tra núm ty định kỳ để nhận biết các dấu hiệu hao mòn, như đổi màu hoặc mỏng đi, để thay thế kịp thời, vì những dấu hiệu này có thể làm núm bị nứt bể và trở thành mối nguy hiểm gây nghẹt thở. Bạn cũng có thể lựa chọn giữa bình nhựa và thủy tinh. Bình sữa bằng nhựa khó bể hơn nhưng xuống màu theo thời gian, vì vậy bạn cần phải thay thế chúng thường xuyên. Bình sữa thủy tinh có thể giữ các chất dinh dưỡng trong sữa công thức tốt hơn - và không bao giờ cần phải thay miễn là chúng không bị nứt hay bể.
 
 
 
 

4. Lựa chọn phụ kiện bình sữa

Những phụ kiện hiện đại giúp cho việc cất giữ và vệ sinh bình sữa dễ dàng hơn, như hâm nóng và tiệt trùng bình sữa. Các túi giữ nhiệt giúp bạn giữ bình sữa ở nhiệt độ phù hợp dù bạn đang ở trên đường, hoặc đi đến công viên. 
 

TỪ KHÓA HOT: Bình sữa cho bé, núm ty

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

Lựa chọn bình sữa cho bé

Mách mẹ cách chọn bình sữa và núm ty an toàn cho trẻ

Bình sữanúm ty cho bé là những món đồ sơ sinh không thể thiếu, tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều nhãn hiệu sản phẩm tương ứng nhưng chất lượng khác biệt khiến các mẹ khá "đau đầu" trong việc ...

 

Xem tất cả