Bình sữa Pigeon

12 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bình sữa Pigeon SofTouch 160ml
  Bình sữa Pigeon SofTouch 160ml
  338.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 304.200 ₫ -10%
  Giá QR Pay 304.200 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. Bình sữa Pigeon SofTouch 240ml
  Bình sữa Pigeon SofTouch 240ml
  365.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 328.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 328.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Bình sữa Pigeon Streamline 250ml
  Bình sữa Pigeon Streamline 250ml
  159.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 143.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 143.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Bình sữa Pigeon nhựa PP vịt xanh 120ml
  Bình sữa Pigeon nhựa PP vịt xanh 120ml
  55.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 49.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 49.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Bình sữa Pigeon nhựa PP vịt đỏ 120ml
  Bình sữa Pigeon nhựa PP vịt đỏ 120ml
  55.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 49.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 49.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Bình sữa Pigeon Streamline 150ml
  Bình sữa Pigeon Streamline 150ml
  142.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 127.800 ₫ -10%
  Giá QR Pay 127.800 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Bình sữa Pigeon nhựa PP voi đỏ 240ml
  Bình sữa Pigeon nhựa PP voi đỏ 240ml
  60.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 54.000 ₫ -10%
  Giá QR Pay 54.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Bình sữa Pigeon nhựa PP voi xanh 240ml
  Bình sữa Pigeon nhựa PP voi xanh 240ml
  60.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 54.000 ₫ -10%
  Giá QR Pay 54.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Bình sữa Pigeon nhựa PP cao cấp 120ml
  Bình sữa Pigeon nhựa PP cao cấp 120ml
  129.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 116.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 116.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Bình sữa Pigeon thủy tinh 120ml
  Bình sữa Pigeon thủy tinh 120ml
  248.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 223.200 ₫ -10%
  Giá QR Pay 223.200 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Bình sữa Pigeon SofTouch Plus nhựa PP 160ml
  Bình sữa Pigeon SofTouch Plus nhựa PP 160ml
  209.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 188.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 188.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Bình sữa Pigeon SofTouch Plus nhựa PP 240m (Trên 3 tháng)
  Bình sữa Pigeon SofTouch Plus nhựa PP 240m (Trên 3 tháng)
  215.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 193.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 193.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần