Núm ty

95 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 95

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm size LL

  Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm size LL

  175.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 175.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 175.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 2. Núm ty Comotomo Y cut hộp 2 chiếc (Trên 6 tháng)

  Núm ty Comotomo Y cut hộp 2 chiếc (Trên 6 tháng)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 275.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 3. Núm ty Philips Avent tự nhiên vỉ đôi 654.23 (Trên 6 tháng)

  Núm ty Philips Avent tự nhiên vỉ đôi 654.23 (Trên 6 tháng)

  185.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 185.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 185.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 4. Núm ty silicon Pigeon Plus size L

  Núm ty silicon Pigeon Plus size L

  175.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 175.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 175.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 5. Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (Trên 6 tháng)

  Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (Trên 6 tháng)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 275.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 6. Núm ty silicon Pigeon Plus size M (Trên 3 tháng)

  Núm ty silicon Pigeon Plus size M (Trên 3 tháng)

  175.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 175.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 175.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 7. Núm ty Pigeon siêu mềm size L NV37003

  Núm ty Pigeon siêu mềm size L NV37003

  88.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 88.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 88.000 ₫
 8. Núm ty Wesser cổ rộng size L

  Núm ty Wesser cổ rộng size L

  99.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 99.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 99.000 ₫
 9. Núm ty Philips Avent tự nhiên vỉ đôi 653.23 (Trên 3 tháng)

  Núm ty Philips Avent tự nhiên vỉ đôi 653.23 (Trên 3 tháng)

  185.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 185.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 185.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 10. Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size LL

  Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size LL

  195.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 195.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 195.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 11. Núm ty silicon Pigeon Plus size S

  Núm ty silicon Pigeon Plus size S

  175.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 175.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 175.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 12. Núm ty Wesser cổ hẹp size + (3 - 18 tháng)

  Núm ty Wesser cổ hẹp size + (3 - 18 tháng)

  83.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 83.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 83.000 ₫
 13. Núm ty silicon ChuChu Baby cổ nhỏ (Hộp 3 chiếc)

  Núm ty silicon ChuChu Baby cổ nhỏ (Hộp 3 chiếc)

  160.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 160.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 160.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 14. Núm ty Wesser cổ hẹp size L (Trên 7 tháng)

  Núm ty Wesser cổ hẹp size L (Trên 7 tháng)

  83.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 83.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 83.000 ₫
 15. Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (Trên 3 tháng)

  Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (Trên 3 tháng)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 275.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 16. Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size M

  Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size M

  195.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 195.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 195.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 17. Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size L

  Núm ty silicon Pigeon Plus siêu mềm Nhật Bản size L

  195.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 195.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 195.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 18. Núm ty Pigeon siêu mềm Y-37004

  Núm ty Pigeon siêu mềm Y-37004

  88.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 88.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 88.000 ₫
 19. Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (0 - 3 tháng)

  Núm ty Comotomo hộp 2 chiếc (0 - 3 tháng)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 275.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 20. Núm ty I-Byeol Nano Silver cổ rộng size + (3 - 24 tháng)

  Núm ty I-Byeol Nano Silver cổ rộng size + (3 - 24 tháng)

  138.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 138.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 138.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 95

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Núm ty là sản phẩm thay thế không thể thiếu khi các bé yêu sử dụng bình sữa, vừa giúp mẹ tiết kiệm chi phí khi không phải thay bình vừa mang đến sự lựa chọn phù hợp hơn theo độ tuổi của bé. Vì là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với bé nên bố mẹ cần lựa chọn những loại núm ty đảm bảo chất lượng, an toàn với sức khỏe của trẻ nhỏ, không có chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Ba mẹ nên lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng, cao cấp để có thể yên tâm lựa chọn cho bé yêu sử dụng như Nuk, Pigeon, Comotomo,... Mách nhỏ ba mẹ một số kinh nghiệm khi lựa chọn núm ty cho bé:

Chất liệu núm ty

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại núm ty khác nhau nhưng phần lớn được sản xuất với chất liệu chính là cao su và silicon. Những thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các đồ dùng cho bé như bình sữa, núm ty, ty ngậm,… thì các chất liệu này thì mẹ có thể yên tâm hơn vì chất liệu không chứa chất độc hại, được kiểm định nghiêm ngặt, an toàn với sức khỏe của bé. Loại núm ty silicone có đặc tính không mùi, giữ dáng, rất bền, rất an toàn cho sức khỏe của trẻ, với độ bền cao nên trong giai đoạn bé mọc răng ngứa lợi hay thích cắn nhai vô cùng phù hợp.

Kiểu dáng núm ty cho bé

Mỗi thương hiệu khác nhau sẽ có những công nghệ và thiết kế núm ty khác nhau nhưng đều dựa trên như cầu của các bé để có thể mang đến cho các bé sự lựa chọn thoải mái nhất khi sử dụng, như kiểu dáng truyền thống với đầu tròn, hay đầu dẹt vừa với vòm miệng của bé, cũng có thể là cổ rộng có hình dáng như bầu ti mẹ vậy.

Đối với các bé không quen bú bình, mẹ nên cho trẻ sử dụng loại núm ty tốt nhất cho trẻ sơ sinh có cổ rộng. Có nhiều thương hiệu khác nhau chuyên sản xuất loại núm ty này như: núm ty pigeonnúm ty bình comotomo, núm ty nuk cổ rộng cao su,... Núm ty được thiết kế với kích thước này rất có ích trong việc giúp bé giảm tình trạng nôn trớ và rất dễ vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho bé.

Kích cỡ núm ty cho bé

Thông thường để dễ dàng phân biệt và giúp mẹ lựa chọn, những loại núm ty cho bé đều được đánh số 1, 2 ,3, 4 hay theo mã S, M, L. Mỗi mã số sẽ quy ước số tia trên từng núm ty. Các chị em nên chọn núm ty có kích cỡ thích hợp với từng giai đoạn của bé. Núm ty tốt nhất cho trẻ sơ sinh giai đoạn từ 0 - 3 tháng tuổi thì mẹ nên chọn loại núm có kích thước nhỏ nhất, với 1 tia để tốc độ sữa chảy chậm 2 tới 3 giọt/ giây giúp bé không bị sặc. Để kiểm tra, tốt nhất các mẹ nên dốc bình sữa xuống, nếu sữa nhỏ giọt liên tục thì bé có thể bú được, nếu chảy thành từng dòng nghĩa là núm ty quá lớn, các mẹ nên chọn loại khác. Đối với bé khoảng 6 tháng tuổi, khả năng bú mẹ khá mạnh, bé cần dòng sữa chảy nhanh hơn. Các mẹ hãy thay núm ty có 2 tia cho bé và thay kích thước lớn hơn khi bé lớn.

Thông thường các mẹ nên lựa chọn bình sữa của hãng nào thì sử dụng luôn núm ty của hãng đó. Tuy nhiên bởi vì có một số lý do con không chịu tu, núm ty có tia sữa chảy mạnh khiến cho bé sẽ bị sặc nên mẹ phải đổi núm ty mới. Nhưng kết cấu và chế tạo của các bình khác nhau mà nhiều mẹ không thể đổi được như ý muốn.

Xem tất cả