Bánh ăn dặm

19 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bánh ăn dặm Nestle CERELAC Nutripuffs vị cam và chuối 50g (Trên 12 tháng)
  Bánh ăn dặm Nestle CERELAC Nutripuffs vị cam và chuối 50g (Trên 12 tháng)
  45.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 40.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 40.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Bánh ăn dặm HiPP Baby's Biscuit (Từ 6 tháng)
  Bánh ăn dặm HiPP Baby's Biscuit (Từ 6 tháng)
  115.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 103.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 103.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Bánh ăn dặm Pigeon vị rong biển 13366 (Trên 6 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon vị rong biển 13366 (Trên 6 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 4. Bánh ăn dặm Pigeon vị cá cơm chiên giòn 13365 (Trên 6 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon vị cá cơm chiên giòn 13365 (Trên 6 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Bánh ăn dặm Pigeon bí ngô, khoai lang 13370 (Trên 9 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon bí ngô, khoai lang 13370 (Trên 9 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Bánh ăn dặm Pigeon vị cà rốt, cà chua (Trên 7 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon vị cà rốt, cà chua (Trên 7 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Bánh ăn dặm Pigeon vị cải xanh và bó xôi 13379 (Trên 7 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon vị cải xanh và bó xôi 13379 (Trên 7 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Bánh tan Gerber vị chuối 42g
  Bánh tan Gerber vị chuối 42g
  68.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 61.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Bánh ăn dặm Gerber Organic vị nam việt quất và cam
  Bánh ăn dặm Gerber Organic vị nam việt quất và cam
  79.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 71.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Bánh ăn dặm Gerber Organic vị táo
  Bánh ăn dặm Gerber Organic vị táo
  79.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 71.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Bánh ăn dặm Gerber vị táo khoai lang hình que 42g
  Bánh ăn dặm Gerber vị táo khoai lang hình que 42g
  68.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 61.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Green B1 25g (Từ 7 tháng)
  Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Green B1 25g (Từ 7 tháng)
  68.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.380 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 61.380 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. -17% Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Yellow B1 25g (Từ 7 tháng)
  Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Yellow B1 25g (Từ 7 tháng)
  Special Price 56.811 ₫ Regular Price 68.200 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 51.130 ₫ -25%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 51.130 ₫ -25%
  Chưa có đánh giá
 14. Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Yellow B2 25g (Từ 12 tháng)
  Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Yellow B2 25g (Từ 12 tháng)
  68.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.380 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 61.380 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Bánh tan Gerber vị việt quất 42g
  Bánh tan Gerber vị việt quất 42g
  68.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 61.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Bánh dinh dưỡng ngũ cốc Pei Tien vị phô mai 180g
  Bánh dinh dưỡng ngũ cốc Pei Tien vị phô mai 180g
  60.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 54.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 54.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Bánh ăn dặm Pigeon vị cải ngọt và bó xôi (Trên 9 tháng)
  Bánh ăn dặm Pigeon vị cải ngọt và bó xôi (Trên 9 tháng)
  65.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 58.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 58.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. -17% Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Red B1 25g (Từ 7 tháng)
  Bánh gạo Organic Maeil Yummy Yummy Red B1 25g (Từ 7 tháng)
  Special Price 56.811 ₫ Regular Price 68.200 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 51.130 ₫ -25%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 51.130 ₫ -25%
  Chưa có đánh giá
 19. Bánh dinh dưỡng ngũ cốc Pei Tien vị rong biển 180g
  Bánh dinh dưỡng ngũ cốc Pei Tien vị rong biển 180g
  60.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 54.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 54.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Bánh ăn dặm - bên cạnh bột ăn dặmmỳ, cháo ăn dặm - là một trong những loại thực phẩm được nhiều bà mẹ lựa chọn cho bé khi bắt đầu bước vào giai đoạn tập ăn. Không chỉ cung cấp thêm các dưỡng chất, bánh ăn dặm còn giúp bé tập ăn hiệu quả khi bé được cầm nắm, quan sát những hình dạng bánh đa dạng, được cắn, nhai, cảm nhận nhiều cảm giác như giòn, mềm, xốp, cảm giác bánh tan trong miệng. Bánh ăn dặm với nhiều hương vị thơm ngon, được mẹ bổ sung đan xen với các bữa chính trong ngày sẽ khiến bé vô cùng thích thú. Dưới đây sẽ là một số lưu ý nhỏ giúp bố mẹ cho bé sử dụng bánh ăn dặm đúng cách và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dòng bánh ăn dặm thích hợp với bé trong thị trường vô vàn các thương hiệu.

banh-an-dam-cho-be

Thời điểm cho bé ăn bánh ăn dặm

- Đây là yếu tố đầu tiên mà các mẹ phải xác định khi cho bé ăn bánh ăn dặm, bao gồm độ tuổi cho bé ăn bánh và khoảng thời gian nên cho bé ăn bánh trong ngày.

- Bước vào giai đoạn 5 - 6 tháng tuổi, bé bắt đầu mọc răng và cũng chính là lúc bé có thể ăn các thức ăn thô khác ngoài sữa mẹ như bột, bánh ăn dặm, rau củ… Lúc này, mẹ nên bổ sung đồ ăn dặm như bánh để bé giảm ngứa răng, tập ăn cũng như bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, mẹ nên cho bé ăn bánh ăn dặm vào các bữa phụ trong ngày như lúc chiều hoặc giữa các bữa ăn chính.

Một số lưu ý khi chọn bánh ăn dặm cho bé

Lựa chọn bánh phù hợp với độ tuổi

- Các nhà sản xuất cho ra đời các dòng bánh ăn dặm dành cho bé đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc điểm thể trạng và dinh dưỡng trong từng giai đoạn, do đó, lựa chọn đúng loại bánh ăn dặm phù hợp với độ tuổi sẽ giúp mang lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng

- Cụ thể như giai đoạn 5 – 7 tháng, có bé mọc răng sớm từ 4 tháng thì những dòng bánh ăn dặm dành cho bé trong giai đoạn này cần chú ý đến sự mềm, xốp để những chiếc răng mới nhú còn yếu của bé có thể dễ dàng cắn, nhai. Hình dáng bánh cho bé sử dụng trong giai đoạn này cũng phải dễ dàng cho bé cầm nắm, có thể là hình que, hình miếng không bé quá, bởi bé quá sẽ làm bé dễ hóc nghẹn.

- Còn khi bé đã lớn hơn, từ 7 – 9 tháng, các dòng bánh có thể đạt độ cứng hơn, và có thể có hình dáng nhỏ hơn để bé luyện tập cầm nắm, luyện tập nhai hiệu quả.

banh-an-dam-cho-be-1

Bánh ăn dặm nhiều hình dáng khác nhau dành cho bé

Chú ý đến thành phần dinh dưỡng

- Các dòng bánh ăn dặm bổ sung một lượng không lớn các dưỡng chất nhưng cũng được chia ra thành các dòng bổ sung dưỡng chất chủ yếu như chủ yếu bổ sung Canxi, bổ sung chất xơ, bổ sung Protein,… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi khẩu phần ăn dặm, năng lượng cung cấp từ chất đạm phải trên 12% tổng năng lượng, chất béo trên 25%, bột đường 50%-60%, kèm các chất bổ sung khác như sắt, can-xi, kẽm… Do đó, các mẹ cần lưu ý phần thông tin dinh dưỡng trên từng gói bánh để giúp các con hấp thu tốt nhất và phù hợp nhất với thể trạng cơ thể.

- Bố mẹ cũng lưu ý không nên mua cho con những loại bánh ăn dặm có lượng đường quá nhiều, chúng không những ảnh hưởng đến sự cân bằng dinh dưỡng mà còn gây hại đến những chiếc răng sữa của bé.

Chọn hương vị bé yêu thích

Trên thị trường có rất nhiều những dòng bánh ăn dặm với đa dạng các mùi vị, hương vị khác nhau để mẹ lựa chọn cho bé, từ các loại trái cây cho đến rau củ và cả các vị thịt như cá, tôm,... Nhưng cơ bản, bánh ăn dặm được chia làm 2 loại là dòng bánh vị ngọt và dòng bánh vị mặn. Mẹ hãy cho bé thử cả hai dòng để xem bé yêu thích dòng nào hơn. Khi ăn dặm trong sự vui vẻ bé sẽ hấp thu được nhiều và tốt hơn các chất dinh dưỡng trong nó.

banh-an-dam-cho-be-2

Bánh gạo Organic Yummy Red B2 vị khoai lang, dâu tây

banh-an-dam-cho-be-3

Bánh gạo Organic Yummy Green B1 vị bông cải

Một số dòng bánh ăn dặm được nhiều bà mẹ tin dùng

Bánh ăn dặm Gerber

Dòng bánh tan Gerber nổi tiếng đến từ Mỹ với các hương vị thơm ngon từ trái cây như táo, chuối, việt quất,… cho bé giai đoạn từ 8 tháng tuổi. Bánh tan Gerber bổ sung vi chất thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của bé như sắt, vitamin A, C, E và kẽm. Bánh thơm ngon, vị ngọt nhạt, đặc biệt an toàn cho bé khi ăn, không sợ bị hóc vì bánh tự tan trong miệng bé, tạo cảm giác thích thú

banh-an-dam-gerber-cho-be

banh-an-dam-gerber-cho-be-1

Bánh ăn dặm Pigeon

Thương hiệu Pigeon Nhật Bản mang đến các dòng bánh mặn, ngọt khác nhau, đa dạng hương vị từ các loại rau củ cho tới các loại thịt, cá, đặc biệt thiết kế nhiều hình dáng khác nhau dành cho bé trong nhiều độ tuổi. Bánh ăn dặm Pigeon mang đến nhiều dưỡng chất, đặc biệt bổ sung Canxi tốt cho xương, răng, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa và DHA tốt cho não bộ của bé.

banh-an-dam-pigeon

Bánh ăn dặm Wakodo

Dòng bánh Nhật Bản mang thương hiệu Wakodo với các loại bánh ngọt từ nhiều loại rau củ, trái cây cho bé ăn dặm thật thích thú. Bánh được làm từ bột gạo, rau củ, dễ tan trong miệng, có bổ sung DHA từ dầu cá, Canxi,… cùng nhiều dưỡng chất khác tốt cho sự phát triển toàn diện của bé trong giai đoạn ăn dặm.

banh-an-dam-wakodo

Xem tất cả