Mỹ phẩm cho mẹ

89 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 89

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Kem trị nứt đầu ty Medela Purelan 100 7g

  Kem trị nứt đầu ty Medela Purelan 100 7g

  198.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 198.000 ₫
  Giá QR Pay 198.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 2. Kem nghệ tươi WonMom 50g

  Kem nghệ tươi WonMom 50g

  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 250.000 ₫
  Giá QR Pay 250.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 3. Kem trị nứt đầu ty Medela Purelan 100 37g

  Kem trị nứt đầu ty Medela Purelan 100 37g

  295.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 295.000 ₫
  Giá QR Pay 295.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 4. Liệu trình giảm eo sau sinh WonMom

  Liệu trình giảm eo sau sinh WonMom

  590.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 590.000 ₫
  Giá QR Pay 590.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 5. Dầu gội cốt bồ kết WonMom 250ml

  Dầu gội cốt bồ kết WonMom 250ml

  180.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 180.000 ₫
  Giá QR Pay 180.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 6. Mặt nạ nghệ WonMom 50g

  Mặt nạ nghệ WonMom 50g

  330.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 330.000 ₫
  Giá QR Pay 330.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Đánh giá:
  100%
 7. Cốt gừng hạ thổ WonMom 200ml

  Cốt gừng hạ thổ WonMom 200ml

  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 250.000 ₫
  Giá QR Pay 250.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 8. Cốt nghệ hạ thổ WonMom 200ml

  Cốt nghệ hạ thổ WonMom 200ml

  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 250.000 ₫
  Giá QR Pay 250.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 9. Kem sữa nghệ toàn thân WonMom 150g

  Kem sữa nghệ toàn thân WonMom 150g

  350.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 350.000 ₫
  Giá QR Pay 350.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 10. Dầu chống rạn WonMom 70g

  Dầu chống rạn WonMom 70g

  110.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 110.000 ₫
  Giá QR Pay 110.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 11. Muối giảm eo WonMom hũ 1kg

  Muối giảm eo WonMom hũ 1kg

  160.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 160.000 ₫
  Giá QR Pay 160.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 12. Serum Vitamin C WonMom 20ml

  Serum Vitamin C WonMom 20ml

  330.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 330.000 ₫
  Giá QR Pay 330.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 13. Dầu gừng WonMom 70g

  Dầu gừng WonMom 70g

  190.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 190.000 ₫
  Giá QR Pay 190.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 14. Muối ngâm chân WonMom 350g

  Muối ngâm chân WonMom 350g

  80.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 80.000 ₫
  Giá QR Pay 80.000 ₫
 15. Bộ giảm eo sau sinh WonMom

  Bộ giảm eo sau sinh WonMom

  990.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 990.000 ₫
  Giá QR Pay 990.000 ₫
  Hoàn tiền 9.000 ₫ (9 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 16. Tinh dầu dừa Sense Plus 10ml

  Tinh dầu dừa Sense Plus 10ml

  47.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 47.000 ₫
  Giá QR Pay 47.000 ₫
  Hết hàng
 17. Dầu massage gừng Gold cao cấp 50ml

  Dầu massage gừng Gold cao cấp 50ml

  304.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 304.000 ₫
  Giá QR Pay 304.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 18. Dầu massage tan mỡ thon eo Gold cao cấp 50ml

  Dầu massage tan mỡ thon eo Gold cao cấp 50ml

  120.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 120.000 ₫
  Giá QR Pay 120.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 19. Dầu massage săn chắc ngực Gold cao cấp 50ml

  Dầu massage săn chắc ngực Gold cao cấp 50ml

  188.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 188.000 ₫
  Giá QR Pay 188.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 20. Dầu massage thâm nám Gold cao cấp 50ml

  Dầu massage thâm nám Gold cao cấp 50ml

  182.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 182.000 ₫
  Giá QR Pay 182.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 89

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Bắt đâu từ tháng thứ 6 sau sinh, mẹ đã có thể bắt đầu sử dụng một số loại mỹ phẩm nhẹ dịu giúp cải thiện làn da và vóc dáng. Tuy nhiên trong vô vàn các loại mỹ phẩm hiện nay trên thị trường, mẹ cũng nên lưu ý lựa chọn các loại mỹ phẩm phù hợp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phù hợp với cơ thể nhạy cảm của mẹ sau sinh như có nguồn gốc tự nhiên, giải quyết hiệu quả các vấn đề về da và cơ thể đồng thời không gây kích ứng, được kiểm nghiệm an toàn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Dưới đây là một vài hãng mỹ phẩm dành cho mẹ uy tín để mẹ có thể chăm sóc da an toàn sau sinh:

cham-soc-da-cho-me

Wonmom

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Wonmom  là công ty chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm cho mẹ với mong muốn mang đến sự chăm sóc sắc đẹp một cách toàn diện, giúp mẹ tự tin, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống sau quá trình sinh nở vất vả. Với các dòng sản phẩm chủ lực như chăm sóc vòng eo, chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc, chăm sóc toàn thân lợi sữa đẹp da và chăm sóc bé, mẹ sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng một cách toàn diện từ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện và lành tính.

Những sản phẩm của Wonmom nổi bật không chỉ nhờ nguồn gốc, chiết xuất thân thiện, an toàn cho cả mẹ và bé mà còn mang đến tác dụng hiệu quả, giúp giải quyết hầu hết các vấn đề cho mẹ sau sinh như bộ giảm eo giúp mẹ lấy lại vóc dáng cân đối, cốt nghệ hạ thổ làm giảm các vết thâm nám và làm lành vết thương nhanh chóng, kem sữa nghệ toàn thân mang đến sự chăm sóc nhẹ dịu cho làn da của cơ thể hay muối ngâm chân giảm đau nhức xương khớp hiệu quả,…

Với phương châm đồng hành cùng mẹ trong quá trình gìn giữ tuổi xuân, Wonmom mang đến bộ sản phẩm đa dạng, lành tính và hữu ích, phục vụ và chăm sóc cả những chi tiết nhỏ nhất mà mẹ quan tâm, phần nào bù đắp cho những hy sinh của mẹ trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Sense Plus

Được biết đến là thương hiệu “toàn dừa” đến từ công ty TNHH Sense Plus Việt Nam, đây là địa chỉ cung cấp dầu dữa uy tín cho hàng triệu khách hàng, đặc biệt là mẹ sau sinh trên khắp Việt Nam và toàn thế giới. Với phương châm “đẹp nhưng phải lành”, Sense Plus dường như là ưu tiên số một của mẹ sau sinh trong quá trình gìn giữ sắc vóc. Với nguyên liệu được chiết xuất gần như hoàn toàn từ trái dừa lành tính của Việt Nam, tinh dầu dừa Sense Plus mang tới công dụng đa dạng như dưỡng da mặt, tẩy trang, massage hay thậm chí là dưỡng da co bé.

Gold

Công ty TNHH Thảo Dược Thiên Nhiên Gold được biết đến là một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm dành riêng cho mẹ bầu, mẹ sau sinh và đang trong quá trình cho con bú. Với nguồn nguyên liệu thảo dược thiên nhiên, Gold mang đến dòng mỹ phẩm lành tính, giúp hỗ trợ việc phòng bệnh, cải thiện sức khỏe, điều trị các bệnh mãnh tính và làm đẹp.

Với tầm nhìn rộng mở, không chỉ mong muốn trở thành một doanh nghiệp uy tín hàng đầu về nghên cứu, bảo tồn và phát triển nguyên liệu, Gold còn muốn cam kết về việc bảo tồn và phát trienr bên vững dược liệu Việt Nam trong quá trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe của mọi người.

Một trong số các dòng sản phẩm đa dạng làm nên thương hiệu Gold ngày hôm nay chính là dầu massgage tan mỡ và dầu massage rạn da, giải quyết 2 vấn đề lớn nhất của mẹ sau quá trình sinh nở, giúp mẹ khỏe đẹp, tự tin và tràn đầy sức sống.

Ngoài các thương hiệu trên, mẹ cũng có thể tham khảo một số đồ dùng cho mẹ khác có uy tín trên thị trường như dầu gội Cruset đặc trị rụng tóc, kem chống nắng Sunplay hay kem trị nứt đầu ty Medela,…để có quá trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiệu quả, an toàn nhất.

Xem tất cả