Mỳ - Cháo ăn dặm

26 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 26

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Mỳ trẻ em Nhật MUG vị hải sản 96g (trên 1 tuổi)
  Mỳ trẻ em Nhật MUG vị hải sản 96g (trên 1 tuổi)
  85.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 76.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 76.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Cháo sữa Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  custom label
  Cháo sữa Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 4. Cháo Maeil Mam’ma Meal chuối và bí ngô nghiền 100g (Từ 6 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal chuối và bí ngô nghiền 100g (Từ 6 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Cháo Maeil Mam’ma Meal vị rau và thịt bò 100g (Từ 9 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal vị rau và thịt bò 100g (Từ 9 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Cháo yến mạch Heritage Mill mật ong, vani và hạt chia 40g
  Cháo yến mạch Heritage Mill mật ong, vani và hạt chia 40g
  19.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.280 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 17.280 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Cháo yến mạch Heritage Mill chà là và hồ đào 40g
  Cháo yến mạch Heritage Mill chà là và hồ đào 40g
  19.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.280 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 17.280 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 900g (Từ 6 tháng)
  Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 900g (Từ 6 tháng)
  139.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 125.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 125.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 400g (Từ 6 tháng)
  Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 400g (Từ 6 tháng)
  69.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 62.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 62.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Cháo tươi Cây Thị cá lóc 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị cá lóc 260g (Trên 7 tháng)
  24.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Cháo tươi Cây Thị lươn đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  custom label
  Cháo tươi Cây Thị lươn đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  23.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 20.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 20.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Cháo tươi Cây Thị thịt bò 260g (Trên 7 tháng)
  custom label
  Cháo tươi Cây Thị thịt bò 260g (Trên 7 tháng)
  22.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 19.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 19.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Cháo tươi Cây Thị thịt heo 260g (Trên 7 tháng)
  custom label
  Cháo tươi Cây Thị thịt heo 260g (Trên 7 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị tôm, rau ngót Nhật, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị tôm, rau ngót Nhật, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cá hồi, cải bó xôi 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cá hồi, cải bó xôi 240g (Trên 10 tháng)
  29.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Cháo Maeil Mam’ma Meal vị nấm hương và thịt bò 100g (Từ 12 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal vị nấm hương và thịt bò 100g (Từ 12 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Cháo Maeil Mam’ma Meal vị măng tây và gà 100g (Từ 12 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal vị măng tây và gà 100g (Từ 12 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Cháo Maeil Mam’ma Meal táo và khoai lang 100g (Từ 6 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal táo và khoai lang 100g (Từ 6 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 19. Cháo Maeil Mam’ma Meal vị súp lơ và thịt gà 100g (Từ 9 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal vị súp lơ và thịt gà 100g (Từ 9 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 20. Cháo gạo Matsuya vị sò điệp với rau và rong biển 30g (Trên 6 tháng)
  Cháo gạo Matsuya vị sò điệp với rau và rong biển 30g (Trên 6 tháng)
  85.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 76.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam.
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 76.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 26

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Cho bé ăn dặm là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự cẩn trọng cần thiết của mọi bà mẹ. Trong nhiệm vụ này, không chỉ có việc chọn thời gian cho bé ăn dặm, cách cho con ăn mà còn nhiều yếu tố liên quan khác mẹ cũng cần nắm rõ. Vì, điều này giúp quá trình ăn dặm của con diễn ra suôn sẻ, có tác dụng tích cực đến sự phát triển toàn diện của bé, cũng như mẹ không phải quá vất vả.

be-an-dam

Giai đoạn ăn dặm của bé cần được bố mẹ bổ sung nguồn dinh dưỡng đủ đầy để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển

Thời gian ăn dặm tốt nhất cho bé là từ 6 tháng tuổi. Mẹ cần cho bé ăn dặm bắt đầu từ lúc này để có tập làm quen với thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, khi con lớn hơn, nhu cầu dinh dưỡng tăng, và cần được bổ sung thêm các vitamin cũng như dưỡng chất thiết yếu từ thức ăn khác ngoài nguồn sữa. Việc cho ăn dặm là bước chuẩn bị quan trọng, vì sữa mẹ sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển nhanh chóng của trẻ qua mỗi tuần mỗi tháng nữa
Việc thay đổi thường xuyên những sản phẩm ăn dặm khác nhau không chỉ kích thích ăn ngon mà còn giúp bé hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng khác nhau từ nhiều các sản phẩm. Bibo Mart đưa đến cho các mẹ những thực phẩm đa dạng mà bổ dưỡng cho bé, các mẹ sẽ có thêm một lựa chọn mới lạ cho thực đơn ăn dặm hàng ngày của bé. Cùng bé bước vào một cuộc hành trình mới mang tên "Ăn dặm" tuy nhiều gian nan vất vả, bé sẽ trải qua cả những thời khắc biếng ăn, sẽ ngậm, phun đồ ăn ra ngoài,... nhưng, chỉ cần mẹ và bé cùng cố gắng thì mọi chuyện liên quan đến vấn đề ăn dặm sẽ trở nên tốt hơn, suôn sẻ rất nhiều. Cho bé ăn dặm hợp lý, đúng cách, khoa học không chỉ giúp mẹ cùng con đi qua thời kỳ này một cách nhẹ nhàng, dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ kịp thời mà còn là cơ hội tốt nhất cho bé khám phá nguồn thực phẩm mới lạ ngoài sữa mẹ, và trải nghiệm vị giác thú vị với những kết quả thật thành công như mẹ mong đợi.

Các sản phẩm mỳ - cháo ăn dặm mẹ có thể tham khảo như cháo Sài Gòn Food tổ sen lá dứamỳ trẻ em Nhật Mugcơm hầm Sài Gòn Food, cháo sữa Burine,... để có thể mang đến cho bé nguồn dinh dưỡng dồi dào, đủ đầy trong quá trình lớn khôn.

Xem tất cả