Cháo tươi Cây Thị

7 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Cháo tươi Cây Thị cá lóc 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị cá lóc 260g (Trên 7 tháng)
  24.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Cháo tươi Cây Thị thịt heo 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị thịt heo 260g (Trên 7 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 3. Cháo tươi Cây Thị thịt bò 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị thịt bò 260g (Trên 7 tháng)
  22.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 19.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 19.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 4. Cháo tươi Cây Thị gà ác đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị gà ác đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  26.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.850 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 23.850 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 5. Cháo tươi Cây Thị lươn đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị lươn đậu xanh 260g (Trên 7 tháng)
  23.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 20.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 20.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 6. Cháo tươi Cây Thị cá hồi 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị cá hồi 260g (Trên 7 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 7. Cháo tươi Cây Thị rau thập cẩm 260g (Trên 7 tháng)
  Cháo tươi Cây Thị rau thập cẩm 260g (Trên 7 tháng)
  21.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần