Khăn giấy ướt - Giấy khô

28 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 28

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy làm nóng khăn ướt Moaz Bébé MB-008
  Máy làm nóng khăn ướt Moaz Bébé MB-008
  620.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 590.000 ₫ -4.8%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 590.000 ₫ -4.8%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. Giấy ướt không mùi Luki 80 tờ
  Giấy ướt không mùi Luki 80 tờ
  26.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Giấy ướt Mamamy có nắp không mùi (80 tờ)
  Giấy ướt Mamamy có nắp không mùi (80 tờ)
  39.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 4. Khăn vải khô đa năng Mama 240 tờ
  Khăn vải khô đa năng Mama 240 tờ
  56.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 50.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 50.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Giấy ướt Bobby 100 tờ mở nắp
  Giấy ướt Bobby 100 tờ mở nắp
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Giấy ướt Lec nước tinh khiết 99,9% E161 80 tờ
  Giấy ướt Lec nước tinh khiết 99,9% E161 80 tờ
  38.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 34.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 34.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Giấy ướt Mamamy có nắp không mùi (100 tờ)
  Giấy ướt Mamamy có nắp không mùi (100 tờ)
  39.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Giấy ướt Merries Nhật 54 tờ
  Giấy ướt Merries Nhật 54 tờ
  62.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 55.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 55.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. -15% Giấy ướt Huggies dịu nhẹ 64 tờ
  Giấy ướt Huggies dịu nhẹ 64 tờ
  Special Price
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Regular Price
  33.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -15%
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -23.6%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -23.6%
  Chưa có đánh giá
 10. -10% Giấy ướt Huggies dưỡng ẩm 72 tờ
  Giấy ướt Huggies dưỡng ẩm 72 tờ
  Special Price
  36.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Regular Price
  40.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Giá thanh toán QR Pay: 32.400 ₫ -19%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 32.400 ₫ -19%
  Chưa có đánh giá
 11. Khăn khô đa năng Mamamy 180 tờ
  Khăn khô đa năng Mamamy 180 tờ
  51.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 45.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 45.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Giấy ướt Miki mở nắp 90 tờ
  Giấy ướt Miki mở nắp 90 tờ
  33.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 29.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 29.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Giấy ướt Lec nước tinh khiết 99,9% E165 80 tờ
  Giấy ướt Lec nước tinh khiết 99,9% E165 80 tờ
  49.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 44.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 44.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Khăn vải khô đa năng Mama 180 tờ
  Khăn vải khô đa năng Mama 180 tờ
  48.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 43.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 43.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Khăn khô Miki 100 tờ
  Khăn khô Miki 100 tờ
  29.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Giấy ướt Mamamy gói bổ sung (80 tờ)
  Giấy ướt Mamamy gói bổ sung (80 tờ)
  37.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 33.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 33.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Set 3 gói giấy ướt nước tinh khiết Nhật Bản 80 tờ
  Set 3 gói giấy ướt nước tinh khiết Nhật Bản 80 tờ
  105.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 94.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 94.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Giấy ướt nước tinh khiết Nhật Bản 80 tờ
  Giấy ướt nước tinh khiết Nhật Bản 80 tờ
  44.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 39.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 39.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 19. Khăn ướt Pur 80 tờ
  Khăn ướt Pur 80 tờ
  42.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 38.250 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 38.250 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 20. Khăn ướt Bebesup Zero có nắp 80 tờ
  Khăn ướt Bebesup Zero có nắp 80 tờ
  45.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 40.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 40.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 28

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Có thể nói rằng, các sản phẩm khăn ướt, giấy ướt hay giấy khô luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình bé tắm và vệ sinh bởi tính tiện lợi, nhanh gọn của sản phẩm. Tuy nhiên, để mang đến sự an toàn nhất cho làn da yếu ớt và mỏng manh của bé trong giai đoạn sơ sinh, có một vài nguyên tắc khi sử dụng khăn ướt mà mẹ cần nắm rõ.

Thường xuyên theo dõi phản ứng trên da bé 

Da bé trong giai đoạn sơ sinh vô cùng nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi các hóa chất thông thường có trong khăn ướt như chất tạo mùi hay một vài thành phần, nguyên liệu có trong khăn giấy. Chính vì vậy, mẹ nên thường xuyên theo dõi phản ứng trên da bé mỗi khi bắt đầu sử dụng một loại khăn ướt mới. Có một lưu ý nhỏ đó là khi mua khăn ướt cho bé, mẹ nên ưu tiên các loại có thương hiệu uy tín, với thành phần lành tính dành riêng cho da bé. Mẹ có thể tham khảo các sản phẩm như Set nước giấy tinh khiết Nhật Bản (https://bibomart.com.vnset-3-goi-giay-uot-nuoc-tinh-khiet-nhat-ban-80-to.html) với thành phần 99% nước tinh khiết, không chứa cồn, hương liệu, paraben, dễ dàng lấy sạch đi bụi bẩn, dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho da bé mà không lo kích ứng.

Tránh thay thế nước bằng khăn ướt trong quá trình vệ sinh cho bé 

Với rất nhiều hiệu quả mà khăn ướt mang lại, song mẹ không nên dùng khăn ướt 100% thay thế cho việc vệ sinh bằng nước. Bởi tuy lấy được hết các bụi bẩn, khăn ướt dễ để lại trên da bé một vài chất tồn đọng của sản phẩm như mùi hương, chất bảo quản hay cảm giác nhờn rít khó chịu, gây bít tắc lỗ chân lông trên da bé. Vì vậy, mỗi khi vệ sinh cho bé bằng khăn ướt, vào cuối ngày mẹ nên rửa ráy cho bé bằng nước sạch để đảm bảo chắc chắn cơ thể bé được sạch sẽ hoàn toàn khỏi các hóa chất từ môi trường và sản phẩm, giúp cho bé có cảm giác thoải mái và sảng khoái.

Không sử dụng khăn ướt cho các vết trầy xước trên da bé 

Dù chứa các thành phần lành tính, an toàn cho da bé nhưng hầu hết các sản phẩm khăn ướt, giấy khô trên thị trường đều có chứa một lượng chất bảo quản nhất định. Các chất này khi tiếp xúc với làn da tổn thương của bé sẽ gây nên những kích ứng tiêu cực, khiến vết thương của bé lâu lành và thậm chí làm nghiêm trọng hơn tình trạng trên da bé. Chính vì vậy, mẹ nên lưu ý sử dụng khăn, giấy một cách hợp lý và chỉ nên sử dụng để lau những bụi bẩn, thức ăn thừa còn vương trên cơ thể hay quần áo của bé thôi nhé!

Mách nhỏ mẹ cách lựa chọn khăn ướt cho bé 

Ưu tiên những sản phẩm không chứa cồn hay các hương liệu tạo mùi 

Theo nhiều nghiên cứu, mùi hương có trên khăn ướt thường là axit thơm mạch vòng như benzen, dễ gây ra dị ứng, mẩn đỏ, ngứa ngáy ở da nhạy cảm, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh đó, hầu hết các sản phẩm khăn, giấy trên thị trường hiện nay đều có chứa cồn - một trong những nguyên liệu quan trọng giúp hòa tan chất bẩn nhưng cũng gây nên hiện tượng kích ứng da, thậm chí làm phá hủy các tế bào chống viêm, tế bào tự hủy, khiến da dễ lão hóa. Vì vậy, mẹ nên ưu tiên các sản phẩm không cồn hay hương liệu cho bé như Giấy ướt Bobby (https://bibomart.com.vngiay-uot-bobby-100-to-mo-nap.html), khăn ướt Ikami (https://bibomart.com.vngiay-uot-bobby-100-to-mo-nap.html) hay khăn khô Miki, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên da bé.

112129-khan-kho-miki_1

Khăn Miki với thành phần lành tính, không hương liệu hay chất bảo quản, an toàn cho bé 

Lựa chọn sản phẩm từ các hãng uy tín, có nguồn gốc rõ ràng 

Với nhu cầu sử dụng lớn như hiện nay, các sản phẩm khăn ướt, giấy khô đang được sản xuất ồ ạt, xuất hiện tràn lan trên thị trường các sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn những nguy hại cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, mỗi khi lựa chọn cho bé, mẹ nên ưu tiên các thương hiệu đã có nguồn gốc rõ ràng, lịch sử hoạt động lâu đời, có uy tín và nhận được sự ủng hộ từ khách hàng, đặc biệt là các thương hiệu chuyên sản xuất các nhóm sản phẩm dành riêng cho trẻ nhỏ như Bobby (https://bibomart.com.vngiay-uot-bobby-100-to-mo-nap.html) hay Mamamy (https://bibomart.com.vngiay-uot-mamamy-goi-bo-sung-80-to.html) để đảm bảo an toàn nhất cho trẻ trong quá trình sử dụng.

giay-uot-bobby

Bobby- Thương hiệu giấy ướt dành riêng cho trẻ nhỏ đến từ Nhật Bản 

Xem tất cả