Cháo - Soup Sài Gòn

18 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá hồi, đậu hà lan 270g
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá hồi, đậu hà lan 270g
  29.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 2. Cháo tươi Sài Gòn Food vị lươn, đậu xanh 270g
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị lươn, đậu xanh 270g
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 3. Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá lóc, cải bó xôi 270g
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá lóc, cải bó xôi 270g
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 4. Cháo tươi Sài Gòn Food vị sườn non ngũ đậu 270g (Trên 6 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị sườn non ngũ đậu 270g (Trên 6 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Cháo tươi Sài Gòn Food vị thịt thăn bằm, bí đỏ 270g
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị thịt thăn bằm, bí đỏ 270g
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 7. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị bò, đậu hà lan, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị bò, đậu hà lan, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Đang hết hàng
 9. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cá hồi, cải bó xôi 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cá hồi, cải bó xôi 240g (Trên 10 tháng)
  29.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị tôm, rau ngót Nhật, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị tôm, rau ngót Nhật, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị ếch và đậu ngự 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị ếch và đậu ngự 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị sò điệp và rau ngót Nhật 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị sò điệp và rau ngót Nhật 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà thảo mộc và hạt sen 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà thảo mộc và hạt sen 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cua và đậu Hà Lan 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cua và đậu Hà Lan 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food gà ác nhân sâm 240g
  Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food gà ác nhân sâm 240g
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến hạt sen lá dứa 240g
  Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến hạt sen lá dứa 240g
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến cá hồi 240g
  Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến cá hồi 240g
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Soup tươi Sài Gòn Food Baby sò điệp và nấm kim châm 240g (Trên 1 tuổi)
  Soup tươi Sài Gòn Food Baby sò điệp và nấm kim châm 240g (Trên 1 tuổi)
  31.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 27.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật
  Giá QR Pay 27.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần