Nhiệt kế cho bé

15 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Nhiệt kế thông minh BabyCare
  Nhiệt kế thông minh BabyCare
  1.400.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.350.000 ₫ -3.6%
  Giá QR Pay 1.350.000 ₫ -3.6%
  Hoàn tiền 13.000 ₫ (13 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Đánh giá:
  100%
 2. Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Combi 808
  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Combi 808
  1.020.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 970.000 ₫ -4.9%
  Giá QR Pay 970.000 ₫ -4.9%
  Hoàn tiền 9.000 ₫ (9 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai Combi 89620
  Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai Combi 89620
  920.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 870.000 ₫ -5.4%
  Giá QR Pay 870.000 ₫ -5.4%
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Sanity AP-3116
  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Sanity AP-3116
  750.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 700.000 ₫ -6.7%
  Giá QR Pay 700.000 ₫ -6.7%
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. Nhiệt kế hồng ngoại Hubdic Thermofinder S không cần tiếp xúc HDFS-700
  Nhiệt kế hồng ngoại Hubdic Thermofinder S không cần tiếp xúc HDFS-700
  1.063.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.013.000 ₫ -4.7%
  Giá QR Pay 1.013.000 ₫ -4.7%
  Hoàn tiền 10.000 ₫ (10 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. Nhiệt kế hồng ngoại Microlife FR1MF1
  Nhiệt kế hồng ngoại Microlife FR1MF1
  790.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 740.000 ₫ -6.3%
  Giá QR Pay 740.000 ₫ -6.3%
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. -15% Nhiệt kế hồng ngoại Moaz Bébé 2 chế độ MB-004
  custom label
  Nhiệt kế hồng ngoại Moaz Bébé 2 chế độ MB-004
  Special Price 624.750 ₫ Regular Price 735.000 ₫ -15%
  Giá thanh toán QR Pay: 574.750 ₫ -21.8%
  Giá QR Pay 574.750 ₫ -21.8%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Hubdic Dotory HDFS-100
  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Hubdic Dotory HDFS-100
  516.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 466.000 ₫ -9.7%
  Giá QR Pay 466.000 ₫ -9.7%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Nhiệt kế điện tử Omron đo trán MC-720
  Nhiệt kế điện tử Omron đo trán MC-720
  890.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 840.000 ₫ -5.6%
  Giá QR Pay 840.000 ₫ -5.6%
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Nhiệt kế điện tử Omron đo tai TH-839S
  Nhiệt kế điện tử Omron đo tai TH-839S
  750.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 700.000 ₫ -6.7%
  Giá QR Pay 700.000 ₫ -6.7%
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai LAICA TH2002
  Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo tai LAICA TH2002
  580.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 530.000 ₫ -8.6%
  Giá QR Pay 530.000 ₫ -8.6%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Nhiệt kế điện tử Bébé Confort đo nhiệt độ phòng 2 trong 1
  Nhiệt kế điện tử Bébé Confort đo nhiệt độ phòng 2 trong 1
  315.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 283.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 283.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 13. Nhiệt kế điện tử đầu mềm Microlife MT200
  Nhiệt kế điện tử đầu mềm Microlife MT200
  170.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 153.000 ₫ -10%
  Giá QR Pay 153.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 14. Nhiệt kế điện tử Omron MC-246
  Nhiệt kế điện tử Omron MC-246
  115.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 103.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 103.500 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 15. Nhiệt kế điện tử Laica đầu mềm TH3302
  Nhiệt kế điện tử Laica đầu mềm TH3302
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần