Men vi sinh

12 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia ProTectis 5ml

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia ProTectis 5ml

  415.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 415.000 ₫
  Giá QR Pay 415.000 ₫
 2. Men vi sinh tiêu hóa Selip 180g (Hộp 90 gói)

  Men vi sinh tiêu hóa Selip 180g (Hộp 90 gói)

  1.800.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 1.800.000 ₫
  Giá QR Pay 1.800.000 ₫
  Đánh giá:
  100%
 3. Men vi sinh tiêu hóa Selip 20g (Túi 10 gói)

  Men vi sinh tiêu hóa Selip 20g (Túi 10 gói)

  220.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 220.000 ₫
  Giá QR Pay 220.000 ₫
 4. Men vi sinh 10 chủng BioAmicus Complete

  Men vi sinh 10 chủng BioAmicus Complete

  480.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 480.000 ₫
  Giá QR Pay 480.000 ₫
 5. Men vi sinh InfaBiotix 7ml

  Men vi sinh InfaBiotix 7ml

  350.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 350.000 ₫
  Giá QR Pay 350.000 ₫
 6. Men vi sinh Gobebe Probiotic 10ml cho trẻ (Trên 0 tháng tuổi)

  Men vi sinh Gobebe Probiotic 10ml cho trẻ (Trên 0 tháng tuổi)

  396.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 396.000 ₫
  Giá QR Pay 396.000 ₫
 7. Men vi sinh Ildong Foodis Biotamin 100g

  Men vi sinh Ildong Foodis Biotamin 100g

  370.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 370.000 ₫
  Giá QR Pay 370.000 ₫
 8. Men vi sinh hữu cơ Duolac dạng bột màu xanh lam 1g x 30 gói (Trên 1 tháng)

  Men vi sinh hữu cơ Duolac dạng bột màu xanh lam 1g x 30 gói (Trên 1 tháng)

  650.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 650.000 ₫
  Giá QR Pay 650.000 ₫
 9. Men vi sinh Duolac bột màu vàng 1.5g x 30 gói

  Men vi sinh Duolac bột màu vàng 1.5g x 30 gói

  600.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 600.000 ₫
  Giá QR Pay 600.000 ₫
  Hết hàng
 10. Men vi sinh Duolac dạng viên nén màu tím 750mg x 80 viên (Trên 4 tuổi)

  Men vi sinh Duolac dạng viên nén màu tím 750mg x 80 viên (Trên 4 tuổi)

  847.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 847.000 ₫
  Giá QR Pay 847.000 ₫
 11. Men vi sinh Duolac bột xanh lá cây 1.5g x 30 gói (Trên 24 tháng)

  Men vi sinh Duolac bột xanh lá cây 1.5g x 30 gói (Trên 24 tháng)

  600.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 600.000 ₫
  Giá QR Pay 600.000 ₫
 12. Thực phẩm bổ sung Hikid lợi khuẩn 80g (1 - 12 tuổi)

  Thực phẩm bổ sung Hikid lợi khuẩn 80g (1 - 12 tuổi)

  360.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 360.000 ₫
  Giá QR Pay 360.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần