Xăng đan - dép trẻ em

21 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 21

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sục nhựa Mario QL-19001-2 hồng

  Sục nhựa Mario QL-19001-2 hồng

  159.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 159.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 159.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 2. Sục nhựa Mario QL-19001-2 vàng

  Sục nhựa Mario QL-19001-2 vàng

  159.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 159.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 159.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 3. Sục nhựa Mario QL-19001-2 xanh biển

  Sục nhựa Mario QL-19001-2 xanh biển

  159.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 159.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 159.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 4. Dép nhựa bé gái đính thỏ hồng FC01

  Dép nhựa bé gái đính thỏ hồng FC01

  81.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 81.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 81.000 ₫
  Hết hàng
 5. Dép nhựa trẻ em Mario hồng cam

  Dép nhựa trẻ em Mario hồng cam

  89.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 89.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 89.000 ₫
  Hết hàng
 6. Dép nhựa trẻ em Mario hồng

  Dép nhựa trẻ em Mario hồng

  89.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 89.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 89.000 ₫
  Hết hàng
 7. Dép nhựa trẻ em Mario xanh

  Dép nhựa trẻ em Mario xanh

  89.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 89.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 89.000 ₫
  Hết hàng
 8. Dép nhựa trẻ em Mario xanh đậm

  Dép nhựa trẻ em Mario xanh đậm

  89.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 89.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 89.000 ₫
  Hết hàng
 9. Dép lê trẻ em hình cá hồng XY-1928A

  Dép lê trẻ em hình cá hồng XY-1928A

  69.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 69.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 69.000 ₫
  Hết hàng
 10. Dép lê trẻ em hình cá hồng đậm XY-1928B

  Dép lê trẻ em hình cá hồng đậm XY-1928B

  69.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 69.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 69.000 ₫
  Hết hàng
 11. Dép lê trẻ em hình cá tím XY-1928C

  Dép lê trẻ em hình cá tím XY-1928C

  69.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 69.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 69.000 ₫
  Hết hàng
 12. Dép lê trẻ em hình cá xanh biển XY-1928E

  Dép lê trẻ em hình cá xanh biển XY-1928E

  69.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 69.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 69.000 ₫
  Hết hàng
 13. Dép lê trẻ em hình cá 3D màu hồng LT-201902

  Dép lê trẻ em hình cá 3D màu hồng LT-201902

  99.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 99.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 99.000 ₫
  Hết hàng
 14. Dép lê trẻ em hình cá 3D màu xanh LT-201901

  Dép lê trẻ em hình cá 3D màu xanh LT-201901

  99.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 99.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 99.000 ₫
  Hết hàng
 15. Xăng đan da bé gái màu trắng hoa hồng

  Xăng đan da bé gái màu trắng hoa hồng

  298.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 298.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 298.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 16. Xăng đan bé gái màu đen hoa cúc vàng WDL-999

  Xăng đan bé gái màu đen hoa cúc vàng WDL-999

  169.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 169.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 169.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 17. Xăng đan bé gái đính hoa hồng

  Xăng đan bé gái đính hoa hồng

  86.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 86.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 86.000 ₫
  Hết hàng
 18. Xăng đan bé gái đính hoa đen

  Xăng đan bé gái đính hoa đen

  86.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 86.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 86.000 ₫
  Hết hàng
 19. Xăng đan bé trai phối trắng xám OZ05

  Xăng đan bé trai phối trắng xám OZ05

  215.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 215.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 215.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
 20. Xăng đan bé trai phối đen OZ06

  Xăng đan bé trai phối đen OZ06

  215.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 215.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 215.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 21

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Xăng đan - dép trẻ em luôn là lựa chọn ưa thích của các mẹ có con năng động. Trong danh mục giày dép trẻ em, các bé bảo vệ đôi chân mình bằng đôi xăng đan đẹp sẽ rất dễ vận động và bàn chân luôn mát mẻ. Đặc biệt xăng đan rất dễ phối đồ với quần áo.

Ưu điểm của xăng đan là thoáng mát nên sẽ giúp con gái không bị nóng bức đôi chân khi chạy nhảy cùng chúng bạn. Ngoài ra kiểu dáng xinh xắn sẽ là ưu điểm lớn nhất của phụ kiện này.

Xăng đan cho bé – diện như thế nào là đẹp?

Đối với những ngày tiết trời oi bức thì ngoài việc lựa chọn những bộ trang phục mang lại sự mát mẻ, các mẹ nên nghĩ đến việc làm thế nào để đôi chân con mình được thoải mái. Chính vì vậy, thay vì những đôi giày thời trang thì xăng đan hay dép sẽ là lựa chọn lý tưởng cho đôi chân của bé yêu.

Đối với bé trai, chỉ có xăng đan bệt. Còn bé gái có xăng đan bệt và xăng đan cao gót. Tuy nhiên xăng đan cao gót chỉ phù hợp với người lớn, không phù hợp với trẻ nhỏ, do đó các chuyên gia về thời trang khuyên các mẹ không nên mua xăng đan cao gót cho bé. Xăng đan bệt cũng có nhiều loại biến thể khác nhau, mỗi loại đều có những lợi ích và hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Và các mẹ cần phải biết cách chọn, phối hợp xăng đan với quần áo, phụ kiện thời trang để tạo phong cách cho con yêu nhé!

Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp con bạn ngày càng thời trang hơn

Đối với xăng đan bệt:

- Xăng đan bệt thường có thiết kế đế với độ dày bằng 1 cm, với kiểu dáng hình chữ T hoặc có nhiều quai dây đan xen vào nhau.

- Xăng đan bệt sẽ mang đến cho bé cảm giác dễ chịu khi đi lại và một phong cách năng động, khỏe khoắn.

- Nên sử dụng xăng đan bệt trong những trường hợp như đi dạo, đi biển hoặc đi chơi…

- Các kiểu trang phục bạn có thể kết hợp cho con với xăng đan bệt đó là quần sóoc, trang phục thiết kế tinh nghịch, chân váy hoa, váy liền, quần ngố, hoặc quần jeans với bé trai.

- Để tạo cá tính thì bạn có thể cho con mang vòng tay hoặc vòng cổ dài nếu là bé gái.

- Xăng đan bệt hầu như thích hợp với mọi đôi chân. Và đương nhiên bạn nên khuyên bé giữ cho ngón chân được sạch sẽ, gọn gàng.

Chọn màu cho giày xăng đan:

- Nên chọn xăng đan tông màu trung tính để có thể dễ dàng kết hợp với trang phục.

- Nếu xăng đan có màu rực rỡ như màu xanh, đỏ thì nên mặc trang phục có liên quan đến màu đó một chút.

- Trong khi chọn xăng đan màu đen hoặc nâu đồng, ghi thì cũng không cần lo lắng và mất thời gian nhiều để chọn trang phục đi cùng.

Xem tất cả