Dụng cụ học tập

18 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hộp tẩy các hình loại 8817
  Hộp tẩy các hình loại 8817
  14.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 12.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 12.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Gọt bút chì hình thú
  Gọt bút chì hình thú
  10.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 9.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 9.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Gọt bút hình ô tô 2012
  Gọt bút hình ô tô 2012
  10.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 9.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 9.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 4. Gọt bút chì 803/9081
  Gọt bút chì 803/9081
  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 4.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 4.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Gọt chì Disney Micky Z6215-1
  Gọt chì Disney Micky Z6215-1
  15.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 13.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 13.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Bút sáp vặn Thiên Long 18 màu 60000909
  Bút sáp vặn Thiên Long 18 màu 60000909
  94.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 84.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 84.600 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Gọt chì 9199/9099
  Gọt chì 9199/9099
  7.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 6.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 6.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Gọt bút chì hình Mickey 002
  Gọt bút chì hình Mickey 002
  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 4.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 4.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Bút chì búp bê 22
  Bút chì búp bê 22
  42.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 37.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 37.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Bút tẩy chì khúc vỉ 5
  Bút tẩy chì khúc vỉ 5
  38.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 34.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 34.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Gọt chì 9105
  Gọt chì 9105
  8.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 7.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 7.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Gọt bút chì Vip Disney Mickey Z6216-2
  Gọt bút chì Vip Disney Mickey Z6216-2
  15.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 13.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 13.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Gọt bút chì 8960
  Gọt bút chì 8960
  9.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 8.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 8.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Sổ vẽ A4 các hình
  Sổ vẽ A4 các hình
  25.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Sổ nhỡ 10348
  Sổ nhỡ 10348
  52.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 46.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 46.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Bút sáp vặn Mungyo 12 màu MTC-12
  Bút sáp vặn Mungyo 12 màu MTC-12
  98.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 88.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 88.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Bút sáp vặn Thiên Long 12 màu 50004912
  Bút sáp vặn Thiên Long 12 màu 50004912
  62.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 55.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 55.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Xứ sở bánh mì mây: I want to be a star! - Tớ muốn trở thành ngôi sao!
  Xứ sở bánh mì mây: I want to be a star! - Tớ muốn trở thành ngôi sao!
  27.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 24.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 24.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Dụng cụ học tập bao gồm các đồ dùng phục vụ quá trình học tập của bé như bút chì, bút màu, bút sáp, hộp bút, tẩy, thước kẻ,… Đây đều là những dụng cụ cần thiết cho bé khi chuẩn bị bước vào lớp Một. Nhưng bố mẹ cũng có thể cho bé làm quen từ sớm để bé quen cách cầm bút, cách sử dụng từng dụng cụ và dạy bé có ý thức giữ gìn đồ dùng của chính mình.

do-dung-hoc-tap-cho-be

Yếu tố nào thực sự quan trọng khi lựa chọn đồ dùng học tập cho bé?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, gần đây, trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm đồ dùng học tập giá rẻ với thành phần là các loại màu và mùi công nghiệp độc hại. Trẻ em tiếp xúc với những sản phẩm này sẽ gặp các triệu chứng như nhức đầu, rối loạn tiêu hóa… Về lâu dài, các thành phần độc hại trong sản phẩm đồ dùng học tập còn dẫn đến ung thư, rối loạn trí não trẻ…

Trước thông tin trên, nhiều phụ huynh đã xác định rằng an toàn chính là tiêu chí quan trọng nhất để họ quyết định chọn mua đồ dùng học tập cho con em khi bước vào năm học mới.

Bố mẹ có thể dựa vào nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của đồ dùng hoặc dựa và các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được. Theo các chuyên gia, trên thế giới, tiêu chuẩn an toàn cho đồ chơi châu Âu EN 71/3, EN 71/9 và tiêu chuẩn Mỹ ASTM-D4236 là hai tiêu chuẩn uy tín để xác định tính an toàn với sức khỏe của trẻ em.

Một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp Một

Vở ô ly

Vở ô ly là sản phẩm đầu tiên cần nghĩ đến khi chuẩn bị đồ dùng cho bé chuẩn bị đi học. Với vở ô ly, 2 loại phổ biến nhất là 5 ô ly và 4 ô ly, bố mẹ cần tìm hiểu quy định trường học của bé trước để chọn mua phù hợp. Chất lượng giấy tốt với độ trắng vừa phải sẽ giúp bé không bị lóa mắt, thoải mái khi nhìn vào vở tập viết. Thêm một chú ý là giấy vở cũng phải dày vì đã số các bé mới làm quen với bút viết thường có thói quen ấn tay rất mạnh.

Bút chì

Vì mới bước đầu tập viết nên bố mẹ cần tránh cho con sử dụng bút chì HB, bút chì kim, bút chì đốt vì những loại này ruột cứng và khiến trẻ khó viết. Nên lựa chọn những loại bút chì gỗ, 2B, 3B hoặc 4B sẽ có ruột mềm hơn. Bút chì gỗ cũng cần phải có chất lượng gỗ tốt, để tránh mục nát khiến phần chì nhanh gãy trong quá trình các bé viết bài.

Tẩy gôm

Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn tẩy gôm cho bé nên là độ dẻo. Một gôm tẩy có độ dẻo cao, chất lượng tốt, tốt nhất là gôm tẩy màu trắng sẽ hạn chế tình trạng bẩn, hay rách vở khi một số bé có thói quen chà mạnh để tẩy.

Thước kẻ

Thời gian lớp 1, bé nhà mình sẽ được làm quen với những đường kẻ thẳng, vì vậy, các mẹ lựa chọn cho bé loại thước kẻ 20cm, dài vừa phải để bé dễ dàng thao tác.

Hộp bút

Một chiếc hộp bút vừa vặn là hoàn hảo để bé bảo quản tốt tất cả các đồ dùng học tập trên của mình, tránh tình trạng thất lạc. Mẹ nên lựa chọn cho bé một chiếc hộp bút vừa vặn và đơn giản nếu không muốn bé mất tập trung khi nghe giảng nhé.

Bảng viết – Phấn trắng

Bên cạnh vở ô li, vở tập viết thì bảng không thể thiếu cho bé luyện chữ cái. Bảng viết có 2 loại và bảng đen và bảng trắng, bố mẹ dựa vào quy định trường để lựa chọn cho bé. Với bảng đen, đi kèm phấn, mẹ cần mua loại phấn không bụi, loại viết êm, trơn và không chứa chất độc hại để đảm bảo sức khỏe của con.

Bút màu

Sản phẩm bút màu là sản phẩm mà bố mẹ có thể cho bé làm quen sớm hơn khi bé bắt đầu tập tô ở giai đoạn 3 tuổi trở lên. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dạng màu cho nhiều mục đích khác nhau như: màu đất, màu nước, màu sơn dầu, màu dạ, màu bột… nhưng các mẹ lưu ý với bé nhà mình chỉ nên lựa chọn sử dụng màu sáp – loại bút màu dễ sử dụng nhất với các bé.

Tham khảo: Bút sáp vặn Thiên Long 12 màuBút sáp vặn Mungyo

do-dung-hoc-tap-cua-be-1

do-dung-hoc-tap-cua-be-2

Xem tất cả