Dụng cụ học tập

40 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 40

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bảng xóa trẻ em to 909

  Bảng xóa trẻ em to 909

  98.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 98.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 98.000 ₫
 2. Hộp tẩy các hình loại 8817

  Hộp tẩy các hình loại 8817

  14.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 14.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 14.000 ₫
 3. Gọt bút chì hình thú

  Gọt bút chì hình thú

  10.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 10.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 10.000 ₫
 4. Gọt bút chì 803/9081

  Gọt bút chì 803/9081

  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.000 ₫
 5. Túi tẩy các hình

  Túi tẩy các hình

  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.000 ₫
  Hết hàng
 6. Gọt bút chì đầu Mickey DM22015

  Gọt bút chì đầu Mickey DM22015

  30.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 30.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 30.000 ₫
 7. Bộ dụng cụ học tập

  Bộ dụng cụ học tập

  18.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 18.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.000 ₫
 8. Hộp bút chì 12 màu 2824

  Hộp bút chì 12 màu 2824

  50.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 50.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 50.000 ₫
  Hết hàng
 9. Máy gọt chì trực thăng Disney Z66207

  Máy gọt chì trực thăng Disney Z66207

  130.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 130.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 130.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 10. Gọt chì Disney Micky Z6215-1

  Gọt chì Disney Micky Z6215-1

  15.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 15.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 15.000 ₫
 11. Bút sáp vặn Thiên Long 18 màu 60000909

  Bút sáp vặn Thiên Long 18 màu 60000909

  106.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 106.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 106.500 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 12. Hộp bút sáp Disney 12 màu 898

  Hộp bút sáp Disney 12 màu 898

  60.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 60.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 60.000 ₫
  Hết hàng
 13. Gọt chì 9199/9099

  Gọt chì 9199/9099

  7.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 7.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 7.000 ₫
  Hết hàng
 14. Gọt bút chì hình Mickey 002

  Gọt bút chì hình Mickey 002

  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.000 ₫
 15. Bút chì đầu rối gỗ

  Bút chì đầu rối gỗ

  8.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 8.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 8.000 ₫
 16. Bút bi gấu-thỏ kính

  Bút bi gấu-thỏ kính

  19.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 19.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 19.000 ₫
  Hết hàng
 17. Bút chì búp bê 22

  Bút chì búp bê 22

  42.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 42.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 42.000 ₫
 18. Bút tẩy chì khúc vỉ 5

  Bút tẩy chì khúc vỉ 5

  38.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 38.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 38.000 ₫
 19. Sổ hình cờ 1859D

  Sổ hình cờ 1859D

  45.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 45.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 45.000 ₫
 20. Hộp bút các hình 040

  Hộp bút các hình 040

  60.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 60.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 60.000 ₫
  Hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 40

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Dụng cụ học tập bao gồm các đồ dùng phục vụ quá trình học tập của bé như bút chì, bút màu, bút sáp, hộp bút, tẩy, thước kẻ,… Đây đều là những dụng cụ cần thiết cho bé khi chuẩn bị bước vào lớp Một. Nhưng bố mẹ cũng có thể cho bé làm quen từ sớm để bé quen cách cầm bút, cách sử dụng từng dụng cụ và dạy bé có ý thức giữ gìn đồ dùng của chính mình.

do-dung-hoc-tap-cho-be

Yếu tố nào thực sự quan trọng khi lựa chọn đồ dùng học tập cho bé?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, gần đây, trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm đồ dùng học tập giá rẻ với thành phần là các loại màu và mùi công nghiệp độc hại. Trẻ em tiếp xúc với những sản phẩm này sẽ gặp các triệu chứng như nhức đầu, rối loạn tiêu hóa… Về lâu dài, các thành phần độc hại trong sản phẩm đồ dùng học tập còn dẫn đến ung thư, rối loạn trí não trẻ…

Trước thông tin trên, nhiều phụ huynh đã xác định rằng an toàn chính là tiêu chí quan trọng nhất để họ quyết định chọn mua đồ dùng học tập cho con em khi bước vào năm học mới.

Bố mẹ có thể dựa vào nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của đồ dùng hoặc dựa và các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được. Theo các chuyên gia, trên thế giới, tiêu chuẩn an toàn cho đồ chơi châu Âu EN 71/3, EN 71/9 và tiêu chuẩn Mỹ ASTM-D4236 là hai tiêu chuẩn uy tín để xác định tính an toàn với sức khỏe của trẻ em.

Một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp Một

Vở ô ly

Vở ô ly là sản phẩm đầu tiên cần nghĩ đến khi chuẩn bị đồ dùng cho bé chuẩn bị đi học. Với vở ô ly, 2 loại phổ biến nhất là 5 ô ly và 4 ô ly, bố mẹ cần tìm hiểu quy định trường học của bé trước để chọn mua phù hợp. Chất lượng giấy tốt với độ trắng vừa phải sẽ giúp bé không bị lóa mắt, thoải mái khi nhìn vào vở tập viết. Thêm một chú ý là giấy vở cũng phải dày vì đã số các bé mới làm quen với bút viết thường có thói quen ấn tay rất mạnh.

Bút chì

Vì mới bước đầu tập viết nên bố mẹ cần tránh cho con sử dụng bút chì HB, bút chì kim, bút chì đốt vì những loại này ruột cứng và khiến trẻ khó viết. Nên lựa chọn những loại bút chì gỗ, 2B, 3B hoặc 4B sẽ có ruột mềm hơn. Bút chì gỗ cũng cần phải có chất lượng gỗ tốt, để tránh mục nát khiến phần chì nhanh gãy trong quá trình các bé viết bài.

Tẩy gôm

Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn tẩy gôm cho bé nên là độ dẻo. Một gôm tẩy có độ dẻo cao, chất lượng tốt, tốt nhất là gôm tẩy màu trắng sẽ hạn chế tình trạng bẩn, hay rách vở khi một số bé có thói quen chà mạnh để tẩy.

Thước kẻ

Thời gian lớp 1, bé nhà mình sẽ được làm quen với những đường kẻ thẳng, vì vậy, các mẹ lựa chọn cho bé loại thước kẻ 20cm, dài vừa phải để bé dễ dàng thao tác.

Hộp bút

Một chiếc hộp bút vừa vặn là hoàn hảo để bé bảo quản tốt tất cả các đồ dùng học tập trên của mình, tránh tình trạng thất lạc. Mẹ nên lựa chọn cho bé một chiếc hộp bút vừa vặn và đơn giản nếu không muốn bé mất tập trung khi nghe giảng nhé.

Bảng viết – Phấn trắng

Bên cạnh vở ô li, vở tập viết thì bảng không thể thiếu cho bé luyện chữ cái. Bảng viết có 2 loại và bảng đen và bảng trắng, bố mẹ dựa vào quy định trường để lựa chọn cho bé. Với bảng đen, đi kèm phấn, mẹ cần mua loại phấn không bụi, loại viết êm, trơn và không chứa chất độc hại để đảm bảo sức khỏe của con.

Bút màu

Sản phẩm bút màu là sản phẩm mà bố mẹ có thể cho bé làm quen sớm hơn khi bé bắt đầu tập tô ở giai đoạn 3 tuổi trở lên. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dạng màu cho nhiều mục đích khác nhau như: màu đất, màu nước, màu sơn dầu, màu dạ, màu bột… nhưng các mẹ lưu ý với bé nhà mình chỉ nên lựa chọn sử dụng màu sáp – loại bút màu dễ sử dụng nhất với các bé.

Tham khảo: Bút sáp vặn Thiên Long 12 màuBút sáp vặn Mungyo

do-dung-hoc-tap-cua-be-1

do-dung-hoc-tap-cua-be-2

Xem tất cả