Đồ chơi âm nhạc

18 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. -10% Đàn ukulele trẻ em Nimo 28cm 8195-5

  Đàn ukulele trẻ em Nimo 28cm 8195-5

  Special Price
  26.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  29.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
 2. -10% Đàn ukulele trẻ em Nimo YX37A 37cm

  Đàn ukulele trẻ em Nimo YX37A 37cm

  Special Price
  62.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  69.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 62.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 62.100 ₫ -10%
 3. -10% Đàn ukulele trẻ em YX42A 42cm

  Đàn ukulele trẻ em YX42A 42cm

  Special Price
  80.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  89.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 80.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 80.100 ₫ -10%
 4. -10% Đàn ukulele trẻ em Nimo 601-5 41.5 cm

  Đàn ukulele trẻ em Nimo 601-5 41.5 cm

  Special Price
  71.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  79.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
 5. -10% Đàn guitar trẻ em hình Unicorn màu đỏ 677-2A

  Đàn guitar trẻ em hình Unicorn màu đỏ 677-2A

  Special Price
  71.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  79.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
 6. -10% Đàn guitar trẻ em hình voi con màu xanh 677-1B

  Đàn guitar trẻ em hình voi con màu xanh 677-1B

  Special Price
  71.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  79.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 71.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 71.100 ₫ -10%
 7. -10% Đàn Xylophone 8 âm sắc cho bé ZY-014

  Đàn Xylophone 8 âm sắc cho bé ZY-014

  Special Price
  35.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  39.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 35.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
 8. -10% Đồ chơi đàn con voi NM.272744

  Đồ chơi đàn con voi NM.272744

  Special Price
  116.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  129.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 116.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 116.100 ₫ -10%
  Hết hàng
 9. -10% Đồ chơi trống phát nhạc thông minh Huile Toys 6107

  Đồ chơi trống phát nhạc thông minh Huile Toys 6107

  Special Price
  725.400 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  806.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 725.400 ₫ -10%
  Giá QR Pay 725.400 ₫ -10%
 10. -10% Đồ chơi điện thoại có nhạc Nimo hồng 19.70.0513

  Đồ chơi điện thoại có nhạc Nimo hồng 19.70.0513

  Special Price
  116.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  129.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 116.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 116.100 ₫ -10%
 11. -10% Đồ chơi trống điện tử Bright Starts 52269

  Đồ chơi trống điện tử Bright Starts 52269

  Special Price
  539.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  599.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 539.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 539.100 ₫ -10%
  Hết hàng
 12. -10% Đồ chơi điện thoại có nhạc Nimo xanh 19.70.0512

  Đồ chơi điện thoại có nhạc Nimo xanh 19.70.0512

  Special Price
  116.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  129.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 116.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 116.100 ₫ -10%
 13. -10% Đồ chơi lồng chim NM19.66-HL518-1A

  Đồ chơi lồng chim NM19.66-HL518-1A

  Special Price
  152.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  169.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 152.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 152.100 ₫ -10%
 14. -10% Đồ chơi đàn con hươu NM.279403

  Đồ chơi đàn con hươu NM.279403

  Special Price
  215.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  239.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 215.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 215.100 ₫ -10%
 15. -10% Đàn guitar 720 (Không kèm micro)

  Đàn guitar 720 (Không kèm micro)

  Special Price
  103.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  115.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 103.500 ₫ -10%
  Giá QR Pay 103.500 ₫ -10%
 16. -10% Đồ chơi đàn pin hình trâu - bò 6600

  Đồ chơi đàn pin hình trâu - bò 6600

  Special Price
  150.300 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  167.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 150.300 ₫ -10%
  Giá QR Pay 150.300 ₫ -10%
 17. -10% Đồ chơi đàn Piano hình cua

  Đồ chơi đàn Piano hình cua

  Special Price
  143.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  159.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 143.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 143.100 ₫ -10%
 18. -10% Đàn Piano hình ốc sên

  Đàn Piano hình ốc sên

  Special Price
  161.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  -10%
  Regular Price
  179.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 161.100 ₫ -10%
  Giá QR Pay 161.100 ₫ -10%
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Đồ chơi âm nhạc cho bé là những món đồ chơi thú vị, thu hút các bé từ sơ sinh, đến các bé lớn hơn, với thiết kế độc đáo đa dạng, đa chức năng giúp kích thích sự phát triển toàn diện của bé: thị giác, thính giác và cử động ngón tay ... Những món đồ chơi âm nhạc được thiết kế đa dạng từ những chiếc trống lắc tay đơn giản, đến những chiếc đàn giutarđàn pianođàn organ,... đến những món đồ chơi thông minh phát âm thanh, tất cả đều mang đến cho bé sự thích thú, thu hút và mang đến cho bé những trò chơi thú vị, bổ ích. Những món đồ chơi được thiết kế chân thực, mang đến cho các bé cảm giác thích thú và muốn khám phá, học hỏi lại phù hợp với các bé mà bố mẹ không còn lo lắng những món đồ thật sẽ quá sức với các bé.

Vì dành cho trẻ nhỏ chơi nên những món đồ chơi phải được làm từ những chất liệu an toàn, không chứa chất độc hại để đảm bảo an toàn cho làn da mỏng manh nhạy cảm và cả sức khỏe của các bé. Chính vì vậy mà khi lựa chọn những món đồ chơi âm nhạc cho các bé, bố mẹ cần phải lựa chọn những món đồ chơi có chất liệu đảm bảo an toàn, không chỉ thế với những chất liệu tốt còn giúp các món đồ chơi có độ bền cao, tránh vỡ, nứt khi bị rơi hay va đập. Những món đồ chơi được thiết kế đẹp mắt, không có cạnh sắc nhọn đảm bảo an toàn cho các bé khi chơi, không làm trầy xước da bé.

do-choi-dan-organ

Các món đồ chơi thiết kế chân thực, nhất là những chiếc đàn giutar, piano,... cho bé được học nhạc đầy đủ về các tính năng, các bản demo, nốt nhạc thanh đậm, bộ chuyển đổi âm thanh theo nhạc cụ vô cùng phong phú, đa dạng. Các bé có thể sử dụng nền demo là những bản nhạc nổi tiếng từ cổ điển nhẹ nhàng đến sôi động và kết hợp vào đó là những phím đàn theo nhạc cụ ưa thích sẽ đem đến những sáng tạo mới vô cùng thú vị. Âm thanh của những phím đàn có thể điều chỉnh tăng giảm phù hợp chỉ với thao tác đơn giản với nút bấm trên mặt đàn. Bên cạnh những chiếc đàn, thì những món đồ chơi âm nhạc còn có những món đồ chơi thông minh, như mèo kể chuyệnđồ chơi điều khiển,... mang đến cho các bé những đồ chơi âm nhạc thú vị. Những món đồ chơi thông minh này còn có những câu chuyện cổ tích được thu âm sẵn mang đến cho bé những câu chuyện thú vị, bổ ích chắc chắn sẽ làm cho các bé thích thú, bé có thể biết những câu chuyện cổ tích một cách dễ dàng, dễ ghi nhớ. Không chỉ thế, những món đồ chơi âm nhạc còn được thiết kế tích hợp những món đồ chơi khác như thả khối hình học, giúp bé chơi vui vẻ hơn, không nhàm chán.

dc-meo-doi-mu-ke-chuyen

Đồ chơi âm nhạc giúp bé phát triển các giác quan. Các chế độ âm thanh, phát nhạc đa dạng giúp kích thích thính giác cho bé, tạo nhiều cảm nhận để phát triển khả năng âm nhạc. Thiết kế đồ chơi đáng yêu, cùng họa tiết đa dạng, phong phú, kết hợp các phím chức năng đầy màu sắc tươi sáng, không chỉ thu hút bé khi chơi mà còn kích thích thị giác, cho bé phân biệt và nhận diện màu sắc cơ bản.

Khi chơi các món đồ chơi âm nhạc, bé chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ, đặc biệt là việc học tập theo các bài nhạc hướng dẫn có sẵn, bé sẽ tăng cường vận động nhiều hơn thông qua các thao tác, kết hợp tay - mắt - tai khéo léo, nhạy bén. Không chỉ vậy, việc chơi đàn còn kích thích tư duy cùng khả năng ghi nhớ, tưởng tượng, hỗ trợ bé phát triển hoạt động và chức năng não bộ ngay từ giai đoạn đầu.

Các món đồ chơi âm nhạc kết hợp với các trò chơi khác như thả khối hình học, các khối hình nhiều màu sắc tươi sáng và hình dạng cơ bản, kích thích thị giác, giúp bé nhận biết các màu sắc cũng như hình khối cơ bản. Thông qua trò chơi mà các khối hình mang lại, bé vận dụng được tư duy, óc lô-gic, sáng tạo, tăng cường khả năng liên tưởng, ghi nhớ, kết hợp mắt quan sát, tay thao tác nhanh nhẹn, từ đó hỗ trợ não bộ và các giác quan phát triển ngay từ những năm tháng đầu đời.

xe-buyt-go-nhac

Đồ chơi âm nhạc độc đáo như bộ trống giúp khơi dậy đam mê của bé ngay từ khi còn nhỏ. Với bộ trống, bé có thể sáng tạo nên những bản nhạc vui nhộn của riêng mình, từ đó kích thích tư duy cùng khả năng ghi nhớ, tưởng tượng, hỗ trợ bé phát triển hoạt động và chức năng não bộ ngay từ giai đoạn đầu.

dc-danh-trong

Xem tất cả