Địu - Đai cho bé

29 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 29

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Địu em bé Gluck 8 trong 1 màu đỏ

  Địu em bé Gluck 8 trong 1 màu đỏ

  529.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 529.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 529.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 2. Địu em bé Gluck 8 trong 1 màu xanh

  Địu em bé Gluck 8 trong 1 màu xanh

  529.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 529.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 529.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 3. Địu ngồi em bé Baby Lab màu đỏ đô

  Địu ngồi em bé Baby Lab màu đỏ đô

  346.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 346.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 346.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 4. Địu ngồi em bé Baby Lab màu cà phê

  Địu ngồi em bé Baby Lab màu cà phê

  346.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 346.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 346.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 5. Địu ngồi cho bé Happy Walk màu hồng

  Địu ngồi cho bé Happy Walk màu hồng

  530.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 530.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 530.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 6. Địu ngồi cho bé AAG xanh nước biển

  Địu ngồi cho bé AAG xanh nước biển

  530.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 530.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 530.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 7. Địu ngồi em bé Baby Lab màu hồng

  Địu ngồi em bé Baby Lab màu hồng

  346.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 346.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 346.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Địu ngồi em bé Baby Lab màu xanh biển

  Địu ngồi em bé Baby Lab màu xanh biển

  346.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 346.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 346.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 9. Địu ngồi cho bé Eggbaby màu đỏ

  Địu ngồi cho bé Eggbaby màu đỏ

  305.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 305.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 305.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 10. Địu ngồi cho bé Eggbaby màu xanh biển

  Địu ngồi cho bé Eggbaby màu xanh biển

  305.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 305.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 305.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 11. Địu ngồi cho bé Eggbaby màu hồng

  Địu ngồi cho bé Eggbaby màu hồng

  305.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 305.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 305.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Đai đi xe máy Bibo's ba lô ngôi sao xanh

  Đai đi xe máy Bibo's ba lô ngôi sao xanh

  86.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 86.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 86.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 13. Đai đi xe máy Bibo's ba lô ngựa Pony ghi

  Đai đi xe máy Bibo's ba lô ngựa Pony ghi

  86.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 86.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 86.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 14. Địu Chicco Ultrasoft Magic chống mỏi màu đen

  custom label
  Địu Chicco Ultrasoft Magic chống mỏi màu đen

  2.890.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 2.890.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 2.890.000 ₫
  Hoàn tiền 28.000 ₫ (28 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 15. Địu em bé Kuku 4 trong 1 KU2184

  Địu em bé Kuku 4 trong 1 KU2184

  1.270.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 1.270.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 1.270.000 ₫
  Hoàn tiền 12.000 ₫ (12 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 16. Địu em bé Farlin BF-509

  Địu em bé Farlin BF-509

  895.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 895.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 895.000 ₫
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 17. Địu em bé Farlin BF503A màu hồng

  Địu em bé Farlin BF503A màu hồng

  495.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 495.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 495.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 18. Địu em bé Farlin BF503A màu xanh

  Địu em bé Farlin BF503A màu xanh

  495.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 495.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 495.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 19. Địu em bé Alango 0136A màu hồng/cam

  Địu em bé Alango 0136A màu hồng/cam

  465.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 465.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 465.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 20. Dây dắt bé tập đi 037

  Dây dắt bé tập đi 037

  75.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 75.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 75.000 ₫
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 29

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Trong danh mục những sản phẩm hỗ trợ bé đi ra ngoài cùng cả gia đình, nếu đai, ghế ngồi ô tô, xe máy chuyên dùng khi cả nhà di chuyển bằng phương tiện thì địu và xe đẩy lại là công cụ đắc lực và hợp lý nhất để bố mẹ chăm sóc bé khi đi dạo loanh quanh gần nhà, đi mua đồ, đi shopping,… và với địu là ngay cả khi mẹ làm việc tại nhà. 

Đặc điểm chung của đai, địu em bé là dù có di chuyển ở bên ngoài bằng phương tiện hay đi dạo bằng chân thì bé vẫn luôn được áp sát và tiếp xúc trực tiếp với người mẹ, từ đó tạo cảm giác yên tâm và tăng cường gắn kết tình cảm, mối liên kết giữa mẹ và con. 
 
dai-di-xe-may-va-diu-em-be
 
Vậy, mối quan tâm của nhiều ông bố bà mẹ là làm sao để có thể chọn lựa cho bé một chiếc địu hay một chiếc đai phù hợp? Các gợi ý dưới đây sẽ là tham khảo để hỗ trợ bố mẹ phần nào trong công việc chăm sóc bé.
  

1. Địu em bé

 
Trên thế giới, xu hướng sử dụng địu đã có từ lâu, còn ở Việt Nam thì mới nổi khoảng 4 - 5 năm trở lại đây. Trước đó, bố mẹ và những người chăm sóc bé ở Việt Nam thường chọn cách bế, cõng bé thay vì địu như một số các bà mẹ dân tộc vùng cao.
 
So sánh địu và xe đẩy, có thể nói 2 đồ dùng có công năng gần như nhau, đều mang mục đích hỗ trợ bố mẹ và bé trong quá trình di chuyển ở bên ngoài. Nhưng như đã nói ở trên, địu sẽ giúp bé được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mẹ để tăng cường mối liên kết, và hơn hết, trong một số trường hợp cụ thể sau đây, địu lại phát huy những ưu điểm nổi bật hơn:
 
- Khi di chuyển bằng cầu thang lên xuống ở các khu tập thể, chung cư hay tòa nhà cao tầng;
 
- Khi thường xuyên di chuyển ở những nơi có nhiều bậc thềm, những đoạn đường gập ghềnh, không bằng phẳng;
 
diu-em-be-3
 
Địu tiện lợi hơn khi mẹ và bé di chuyển trên cầu thang
 
- Khi di chuyển trên những nơi đông đúc, có lưu lượng giao thông lớn;
 
- Khi mẹ đồng thời phải làm việc nhà, vừa phải trông chừng bé vì không có người khác coi hộ.
 
- Khi mẹ cùng bé di chuyển bằng phương tiện là xe máy.
 
Tổng kết có thể thấy, mặc dù địu khiến mẹ phải chịu một lực khá nặng để nâng đỡ em bé khi di chuyển nhưng lại có tính linh hoạt cao và giúp mẹ cùng bé di chuyển tự do hơn ở bất kỳ đâu. Do đó, bố mẹ nên cân nhắc mua địu trước, sau đó mới quyết định xem có nên mua xe đẩy khi bé đã lớn hơn.
 
diu-em-be-10(1)
 
Sử dụng địu mang đến nhiều tiện lợi khi bố mẹ cùng bé ra ngoài
 
Một số lưu ý khi chọn địu cho bé
 
- Chọn địu phù hợp với độ tuổi và giai đoạn của bé: Địu có thể được sử dụng từ khi bé còn sơ sinh. Giai đoạn sơ sinh, cơ thể bé còn non nớt, cần sự bảo vệ tốt nhất cho hệ xương chưa hoàn thiện; nhưng khi bé đã lớn hơn, bé lại cần có sự thoải mái chân tay để tự do vận động. Do đó, nếu bố mẹ có ý định mua địu sớm cho con từ khi lọt lòng thì những dòng địu có đỡ cổ - đỡ đầu và có thể tháo rời ra được sẽ là lựa chọn hợp lý và thông minh để sử dụng trong thời gian dài. Mẹ có thể tham khảo một số dòng như địu em bé Kuku, địu em bé Farlin, địu em bé Mothercare,…
 
diu-em-be-3-in-1-108461-9
Địu em bé Kuku có thể tháo rời tấm đỡ cổ và đầu
 
- Địu có thể điều chỉnh được để vừa đỡ được trọng lượng của con, vừa giữ hông của con khoẻ mạnh khi lớn lên.
 
- Địu nên là dạng dây đeo chéo và ôm sát lưng để có thể giảm tải và thoải mái hơn cho bố mẹ khi địu trong thời gian dài.
  
- Bên cạnh chất liệu/vải địu phải mềm mại, địu cần có dáng đứng, chắc chắn để ôm sát và cố định lưng, cổ trẻ.
diu-em-be-morthercare-4-tu-the-106790
Địu nên có dáng đứng để bảo vệ cột sống của bé
 
- Địu chỉ cần thỏa mãn chắc chắn các tư thế cơ bản: Có thể cho em bé quay vào lòng, quay ra ngoài và cõng sau lưng, không nhiều tư thế khác vì đôi khi nó cũng không thoải mái và cũng chẳng bao giờ cần phải địu những tư thế như vậy.
 
- Nếu đã xác định đùng địu, bố mẹ nên tìm mua loại địu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng để không chỉ ảnh hưởng tới cột sống, xương hông của trẻ, đồng thời không làm bố mẹ khó chịu. 
 
diu-em-be-3-in-1-108461-10
 
diu-em-be-morthercare-4-tu-the-106790-3(1)
 
Các tư thế địu bé cơ bản
 

2. Đai em bé

 
Bên cạnh các sản phẩm địu, các dòng đai chủ yếu hỗ trợ bé trong quá trình di chuyển cùng bố mẹ bằng phương tiện xe máy. Bên cạnh đó, còn có một số loại đai mang chức năng đặc biệt như đai dắt bé giúp bé tập đi,…
 
Nhìn chung, đai sẽ có kết cấu đơn giản hơn địu, bởi khi di chuyển đã có phương tiện là xe máy hỗ trợ, và nó cũng nhằm mục đích thuận tiện, gọn gàng hơn trong quá trình di chuyển.
 
dai-di-xe-may(1)
 
Các dòng đai đỡ bé để di chuyển bằng xe máy cũng có nhiều loại, nhiều thiết kế song cơ bản nhất thì có thể chia chúng thành 2 loại cơ bản là đai đỡ lưng thông thường và đai đi xe máy có đỡ cổ và đầu. Tùy thuộc độ tuổi và giai đoạn của bé mà bố mẹ cần lựa chọn cho thật hợp lý, giúp bảo vệ bé tốt hơn trong quá trình di chuyển.
 
dai-xe-may
Đai xe máy có đỡ cổ và không có đỡ cổ
 
Phần đỡ lưng cứng cáp, có cấu trúc hỗ trợ việc phát triển xương sống của trẻ hay chốt khóa to bản chắc chắn cũng là hai yếu tố bố mẹ cần quan tâm khi lựa chọn đai đỡ cho bé.
 
Ở Việt Nam, phần lớn các gia đình đều sử dụng phương tiện di chuyển là xe máy nên có thể nói việc lựa chọn một chiếc đai đỡ cho bé sẽ hoàn toàn hợp lý và đảm bảo an toàn khi gia đình thường xuyên cho bé di chuyển bên ngoài.
Xem tất cả