Bỉm Huggies - Tã Huggies

22 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 22

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size S - 82 miếng (Cho bé 4 - 8kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size S - 82 miếng (Cho bé 4 - 8kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 2. Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size NB - 60 miếng (Cho bé đến 5kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size NB - 60 miếng (Cho bé đến 5kg)

  260.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 260.000 ₫
  Giá QR Pay 260.000 ₫
 3. Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size L - 54 miếng (Cho bé 9 - 14kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp size L - 54 miếng (Cho bé 9 - 14kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 4. Bỉm - Tã quần Huggies cộng miếng size M 76 + 8 miếng (6 - 11kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  Bỉm - Tã quần Huggies cộng miếng size M 76 + 8 miếng (6 - 11kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  319.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 319.000 ₫
  Giá QR Pay 319.000 ₫
 5. Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (9 - 14kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  Bỉm - Tã quần Huggies size L 68 miếng (9 - 14kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  319.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 319.000 ₫
  Giá QR Pay 319.000 ₫
  Đánh giá:
  100%
 6. Bỉm - Tã quần Huggies size XL 60 (12 - 17kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  Bỉm - Tã quần Huggies size XL 60 (12 - 17kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  305.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 305.000 ₫
  Giá QR Pay 305.000 ₫
 7. Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect size NB 70 + 6 miếng (Dưới 5kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect size NB 70 + 6 miếng (Dưới 5kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  185.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 185.000 ₫
  Giá QR Pay 185.000 ₫
 8. Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect size S 80 + 2 miếng (4 - 8kg)

  Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect size S 80 + 2 miếng (4 - 8kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 9. Bỉm - Tã dán Huggies Skin Perfect size M 76 miếng (6 - 11kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies Skin Perfect size M 76 miếng (6 - 11kg)

  285.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 285.000 ₫
  Giá QR Pay 285.000 ₫
 10. Bỉm - Tã dán Huggies size XXL - 56 miếng (Trên 15kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies size XXL - 56 miếng (Trên 15kg)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  Giá QR Pay 275.000 ₫
 11. Bỉm - Tã dán Huggies size L - 68 miếng (9 - 14kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies size L - 68 miếng (9 - 14kg)

  275.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 275.000 ₫
  Giá QR Pay 275.000 ₫
 12. Bỉm - Tã dán Huggies cộng miếng size S 54 + 6 miếng (4 - 8kg)

  Bỉm - Tã dán Huggies cộng miếng size S 54 + 6 miếng (4 - 8kg)

  195.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 195.000 ₫
  Giá QR Pay 195.000 ₫
 13. Miếng lót sơ sinh Huggies Skin Perfect NB1 108 miếng (Dưới 5kg)

  Miếng lót sơ sinh Huggies Skin Perfect NB1 108 miếng (Dưới 5kg)

  149.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 149.000 ₫
  Giá QR Pay 149.000 ₫
 14. Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size L 44 miếng (Cho bé 9 - 14kg)

  Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size L 44 miếng (Cho bé 9 - 14kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 15. Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size XL 38 miếng (Cho bé 12 - 18kg)

  Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size XL 38 miếng (Cho bé 12 - 18kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 16. Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size XXL 26 miếng (Cho bé > 15kg)

  Bỉm - Tã quần Huggies Platinum Naturemade size XXL 26 miếng (Cho bé > 15kg)

  279.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 279.000 ₫
  Giá QR Pay 279.000 ₫
 17. Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies size NB 40 + 4 miếng (Dưới 5kg)

  Bỉm - Tã dán sơ sinh Huggies size NB 40 + 4 miếng (Dưới 5kg)

  105.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 105.000 ₫
  Giá QR Pay 105.000 ₫
 18. Bỉm - Tã quần Huggies cộng miếng size XXL 54 + 8 miếng (Trên 14kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  Bỉm - Tã quần Huggies cộng miếng size XXL 54 + 8 miếng (Trên 14kg) (giao bao bì ngẫu nhiên)

  319.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 319.000 ₫
  Giá QR Pay 319.000 ₫
 19. Tã quần Huggies Skin Perfect size M 70 + 6 miếng (6 - 11kg)

  Tã quần Huggies Skin Perfect size M 70 + 6 miếng (6 - 11kg)

  325.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 325.000 ₫
  Giá QR Pay 325.000 ₫
  Hết hàng
 20. Tã quần Huggies Skin Perfect size L 60 + 6 miếng (9 - 14kg)

  Tã quần Huggies Skin Perfect size L 60 + 6 miếng (9 - 14kg)

  325.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 325.000 ₫
  Giá QR Pay 325.000 ₫
  Hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 22

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Nội Dung Chính

1. Tìm hiểu về thương hiệu tã bỉm Huggies

2. Tìm hiểu về Huggies tại Việt Nam

3. Tã Bỉm Huggies dùng có tốt không?

4. Đặc điểm nổi bật của tã bỉm Huggies

5. Các loại tã bỉm Huggies cho bé hiện nay trên thị trường

6. Cách chọn kích cơ tã bỉm Huggies phù hợp với bé

7. Hướng dẫn sử dụng tã bỉm Huggies đúng cách cho bé

8. Mua tã bỉm Huggies chất lượng chính hãng ở đâu?

Tã Bỉm Huggies một trong những dòng tã bỉm cho bé được nhiều các ông bố bà mẹ tin dùng cho con. Với thiết kế tối ưu cùng với những tính năng vượt trội bề mặt mềm mại, thoáng mát ngăn ngừa tình trạng hăm tã, khả năng thấm hút tốt mang lại cho bé những giây phút thoải mái vui chơi vận động. Bibomart mang đến đa dạng các dòng tã cho bé bao gồm tã dán huggies, tã quần huggies chính hãng giá tốt. Các mẹ cùng cập nhật giá và các thông tin về tã bỉm Huggies nhé!

Tìm hiểu về thương hiệu tã bỉm Huggies

Huggies là thương hiệu tã giấy trẻ em uy tín của công ty Kimberly-Clark (K-C) từ Hoa Kỳ. “Miếng tã giấy Huggies” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1978 tại Mỹ và nhanh chóng trở thành một sản phẩm được ưa chuộng. Trải qua thời gian, Huggies đã tạo ra sự hài lòng và xây dựng được lòng tin của các bà mẹ trên 175 quốc gia. Các sản phẩm tã bỉm Huggies mang những ưu điểm được người tiêu dùng đánh giá cao như lõi thấm hút siêu mỏng vượt trội, dải chống tràn đặc biệt, thiết kế linh hoạt vừa vặn, băng dính thông minh,... Với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, nhà sản xuất K-C luôn đa dạng hóa các dòng sản phẩm tã giấy Huggies để tạo ra những bước tiến sáng tạo tiên phong mang đến những sản phẩm tốt cùng mẹ chăm sóc bé yêu ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

Huggies

Tìm hiểu về Huggies tại Việt Nam

Huggies lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1997 và đến nay, nó được biết đến như một trong những thương hiệu tã giấy trẻ em hàng đầu khi nhận được lòng tin của rất nhiều bà mẹ Việt.

Tổ chức Intage Việt Nam (thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Thị Trường Mỹ (MRA) tại New York và Chicago) đã tiến hành nghiên cứu thị trường quy mô về nhãn hiệu tã em bé trên 100 nữ bác sĩ nhi khoa có con từ 0 đến 3 tuổi tại TP.HCM. Theo lời khuyên của các bác sĩ nhi khoa, một nhãn hiệu tã tốt phải đảm bảo được 3 tiêu chí quan trọng nhất đó là có khả năng giúp ngăn ngừa hăm tã, giúp bé thoải mái và là nhãn hiệu đáng tin cậy. Theo đó, các bác sĩ lựa chọn Huggies là nhãn hiệu được các bác sĩ nhi khoa khuyên dùng nhiều nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì được đánh giá tốt ở các tiêu chí trên.

Bìm Huggies được bác sĩ nhi khoa khuyên dùng

Bỉm Huggies được bác sĩ nhi khoa khuyên dùng

Với khảo sát này, mẹ hãy yên tâm lựa chọn tã Huggies để nâng niu cho làn da của bé, giúp bé luôn thoải mái sẵn sàng cho những chuyển động đầu đời đầy quan trọng.

Tã Bỉm Huggies dùng có tốt không?

Được đánh giá là sản phẩm tã bỉm cho bé có ưu thế nổi bật về chất lượng, độ an toàn, khả năng thấm hút đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các mẹ khi chọn tã cho bé. Tã bỉm Huggies được các mẹ tin dùng bởi những đặc điểm vượt trội trong tính năng.

Đặc điểm nổi bật của tã bỉm Huggies

Tã dán Sơ sinh Huggies mới với thiết kế Bọc Kén Con Tằm độc đáo

 • Vùng lưng có Lớp đệm siêu mềm như bọc kén, cùng chất liệu mềm mại từ bề mặt tã đến miếng dán hai bên giúp nâng niu bảo vệ da bé từ ngày đầu chào đời.

Công nghệ 1,000 phễu siêu thấm

 • Công nghệ 1,000 phễu siêu thấm và các rãnh dọc giúp chất lỏng nhanh chóng được thấm hút, giữ bề mặt tã khô thoáng hơn gấp 10 lần.

Hộc khóa tràn 3 chiều

 • Với vách chống tràn 2 bên và hộc chống tràn sau, giúp ngăn chất lỏng từ mọi hướng, đặc biệt là cả phân lỏng, đảm bảo vệ sinh cho bé yêu.

Dải màu báo hiệu tã đầy

 • Dải màu trên màng đáy sẽ chuyển thành màu xanh khi bé tè, giúp thông báo tã đầy và thời điểm cần thay tã cho bé.

Các loại tã bỉm Huggies cho bé hiện nay trên thị trường

Hiện nay các dòng sản phẩm tã giấy Huggies trên thị trường được chia thành 2 loại theo xuất xứ: dòng Huggies Việt Nam do chính công ty Kimberly-Clark Việt Nam sản xuất và dòng Huggies nhập khẩu: được sản xuất ở công ty K-C Singapore, Hàn Quốc, Malaysia hoặc Trung Quốc, do công ty K-C Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Các dòng sản phẩm tã bỉm Huggies luôn được đa dạng hóa để cùng mẹ chăm sóc bé yêu ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Bên cạnh tã dán, tã quần Huggies Dry quen thuộc, Huggies cũng cho ra mắt thêm hai dòng sản phẩm mới là dòng tã dành riêng cho bé sơ sinh Huggies Dry với lựa chọn miếng lót, tã dán và tã quần cùng dòng tã cao cấp Huggies Gold.

Huggies mang đến cho bé yêu các sản phẩm bỉm, tã với tính năng nổi trội: màng đáy thoát ẩm và lớp thấm siêu nhanh trả lại bề mặt tã khô thoáng, cho bé yêu một làn da khỏe mạnh.

Tã sơ sinh Huggies

Tã sơ sinh Huggies

Tã sơ sinh Huggies

Mang lại trọn bộ tã sơ sinh cho bé bao gồm miếng lót sơ sinh NB, tã dán và tã quần với chất liệu mềm mại đến từng chi tiết, hộc khóa trần 3 chiều ngăn chất lỏng từ mọi hướng, công nghệ 1000 phễu siêu thấm giúp thấm nhanh và dàn đều chất lỏng, mềm mại với Vitamin E và lô hội bảo vệ nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm của bé, chăm sóc tốt nhất cho làn da bé sơ sinh từ 1 ngày tuổi.

Tã dán Huggies

Thế hệ tã mới cải tiến mỏng hơn, thấm hút 7 ly chất lỏng, với công nghệ 1000 phễu siêu thấm hút cùng màng đáy thoát ẩm 100% mềm mại như bông giúp da bé khô thoáng dài lâu.

Đặc biệt mang đến cải tiến mới từ Huggies - chân thun đệm mây - giúp giảm áp lực thun trên da, chống hằn đỏ ở mọi vị trí tiếp xúc, cho bé thoải mái và tự do vận động.

Tã dán Huggies

Tã dán Huggies

Đặc điểm tã dán Huggies

Tã dán Huggies với những tính năng nổi bật

Tã quần Huggies

Tã quần/ bỉm quần Huggies mới với công nghệ 1000 phễu siêu thấm cho da bé khô thoáng dài lâu. Công nghệ đệm mây co giãn cải tiến mới với lớp vải đệm êm mềm như mây, kết hợp cùng hệ thun 4 tác động co giãn theo tỉ lệ cơ thể ở 4 vùng khác nhau bụng - mông - hông - đùi giúp giảm áp lực thun lên da nên chống hằn đỏ hiệu quả ở mọi vị trí.

Tã quần Huggies

Tã quần Huggies
Đặc điểm tã quần Huggies

Tã quần Huggies với những tính năng nổi bật 

Tã cao cấp Huggies Gold

Dòng tã cao cấp thoáng khí nhất của Huggies nhờ cải tiến đột phá với thiết kế 20,000 lỗ thoáng khí từ trong ra ngoài và chất liệu vải không dệt SilkySoft cao cấp siêu mềm mại, công nghệ thấm hút tới 10 ly chất lỏng, cùng mẹ chăm sóc làn da bé yêu luôn thoáng mát, thoải mái suốt cả ngày.

Tã cao cấp Huggies Gold

Tã cao cấp Huggies Gold

Tã dán siêu cao cấp Huggies Plantium

Dòng tã cao cấp của Huggies Dòng nổi bật với thiết kế siêu mỏng thoáng khí nhờ công nghệ ZeroFeel hàng triệu lỗ thoáng khí, bên cạnh đó là đặc tính siêu mềm từ những chất liệu mềm nhất từ Huggies. Khả năng thấm hút vượt trội tới 12 tiếng với kết cấu 5 lớp siêu thấm hút, cho bé cảm giác khô thoáng, thoải mái và dễ chịu tối đa trong cả ngày dài.

ta-dan-huggies-platinum-size-s-82-mieng

Tã dán Huggies Platinum siêu cao cấp

ta-quan-huggies-platinum-size-l-27-mieng

Tã quần Huggies Platinum siêu cao cấp

Cách chọn kích cơ tã bỉm Huggies phù hợp với bé

Kích thước tã dán Huggies cho bé

Kích cỡ

Cân nặng

Tã dán Huggies size S

Từ sơ sinh đến 5 kg

Tã dán Huggies size M

Từ 6 đến 11kg

Tã dán Huggies size L

Từ 9  đến 14kg

Tã dán Huggies size XL

Từ 11 đến 16 kg

Tã dán Huggies size XXL

Trên 14 kg

Kích thước tã quần Huggies cho bé

Kích cỡ

Cân  nặng

Tã quần Huggies size S

Từ 4 đến 8kg

Tã quần Huggies size M

Từ 6 đến 11kg

Tã quần Huggies size L

Từ 9 đến 14kg

Tã quần Huggies size XL

Từ 12 đến 17kg

Tã quần Huggies size XXL

Từ 15 đến 25 kg

*Các mẹ lưu ý theo dõi theo từng giai đoạn phát triển của trẻ để có sự lựa chọn dòng tã bỉm Huggies phù hợp. 

Hướng dẫn sử dụng tã bỉm Huggies đúng cách cho bé

Cách sử dụng tã bỉm Huggies cho bé

Cách sử dụng tã bỉm Huggies cho bé đúng cách

Bước 1: Đặt bé nằm ngửa. Nhẹ nhàng nhấc hai chân bé lên để tháo tã cũ ra và lau sạch chất thải còn dính trên người bé.

Bước 2: Để chân bé đá vào không khí khô và ấm cũng là cách tốt để giảm phát ban tã. Mở tã và trượt ngón tay xuống hai bên để nâng các nếp gấp chống tràn lên.

Bước 3: Nhấc chân bé lên, đặt tã sạch bên dưới (với các tai dán ở phía sau), rồi cho bé nằm xuống. Lõi thấm hút chất lỏng nên chạm vào da bé, cạnh trên của tã nên ở vị trí giữa lưng bé.

Bước 4: Đặt mặt trước tã giữa hai chân bé và trải rộng tã ra khắp bụng

Bước 5: Một tay nhẹ nhàng giữ tã trên người bé, tay kia mở tai dán và dán lên mặt trước tã

Bước 6: Cố định các tai dán tã vừa vặn với cơ thể bé. Kiểm tra lại xem tã có quá chật hoặc quá rộng không

Mua tã bỉm Huggies chất lượng chính hãng ở đâu?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các địa chỉ phân phối đa dạng các dòng sản phẩm tã bỉm cho bé, để mua được các sản phẩm tã bỉm cho bé chính hãng chất lượng các mẹ cần lưu ý mua tại các cửa hàng, shop Mẹ và Bé uy tín có thương hiệu. Bibomart cung cấp đa dạng các dòng tã dán Huggies, tã quần Huggies nói riêng và các loại tã bỉm cho bé nói chung cùng với các sản phẩm cho mẹ và bé chính hãng, uy tín chất lượng cùng nhiều ưu đãi. Mua Ngay!

 

Xem tất cả