Yếm dán/khuy bấm

45 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 45

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Yếm sơ sinh Bibo's hình voi
  Yếm sơ sinh Bibo's hình voi
  19.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 2. Yếm sơ sinh Bibo's hình gấu
  Yếm sơ sinh Bibo's hình gấu
  19.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Yếm sơ sinh Bibo's hình hươu
  Yếm sơ sinh Bibo's hình hươu
  19.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 4. Yếm sơ sinh Bibo's hình xe nôi
  Yếm sơ sinh Bibo's hình xe nôi
  19.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's trắng xanh
  Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's trắng xanh
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 6. Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng xanh lá
  Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng xanh lá
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 7. Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng ghi
  Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng ghi
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 8. Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's trắng hồng
  Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's trắng hồng
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 9. Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng be
  Set 2 yếm tam giác bé trai Bibo's vàng be
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 10. Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's tím hồng
  Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's tím hồng
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 11. Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's ghi hồng
  Set 2 yếm tam giác bé gái Bibo's ghi hồng
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 12. Yếm sơ sinh Mom's care hồng 4062-21
  Yếm sơ sinh Mom's care hồng 4062-21
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Yếm sơ sinh Mom's care nơ đỏ 4069-08
  Yếm sơ sinh Mom's care nơ đỏ 4069-08
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Yếm sơ sinh Mom's care nơ tím than 4069-11
  Yếm sơ sinh Mom's care nơ tím than 4069-11
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Yếm sơ sinh Mom's care áo vest 4069-13
  Yếm sơ sinh Mom's care áo vest 4069-13
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Yếm sơ sinh Mom's care nơ hồng 4060-266
  Yếm sơ sinh Mom's care nơ hồng 4060-266
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Yếm sơ sinh Mom's care cổ bèo hồng 4069-14
  Yếm sơ sinh Mom's care cổ bèo hồng 4069-14
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Yếm sơ sinh Mom's care bánh cupcake 4062-28
  Yếm sơ sinh Mom's care bánh cupcake 4062-28
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 19. Yếm thêu Carter's cotton khỉ hồng
  Yếm thêu Carter's cotton khỉ hồng
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 20. Yếm sơ sinh Mom's care hình thú 4062-16
  Yếm sơ sinh Mom's care hình thú 4062-16
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 45

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Chăm sóc bé yêu khỏe mạnh và phát triển tốt. đặc biệt trong giai đoạn đầu của quá trình ăn dặm là điều mà rất nhiều người mong muốn, chính vì vậy từ tất cả những chi tiết từ to đến nhỏ các mẹ cũng cần phải chăm sóc cho bé một cách chu đáo nhất! Đối với các bé thì việc ăn uống rất là quan trọng và chủ yếu là bé ăn những món ăn xay nhuyễn cho nên việc không điều khiển hành vi của mình khi ăn sẽ làm thức ăn vương ra quần áo, vì vậy cần lựa chọn yếm ăn cho bé để cho bé luôn sạch sẽ quá trình cho bé ăn nhé!

yem-bam-dan
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại yếm ăn dặm, tuy nhiên để phù hợp với em bé của mình thì bạn cần phải có những sự lựa chọn nhất định, chính vì vậy bài viết dưới đây Bibo Mart sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm lựa chọn yếm ăn dặm cho bé để các mẹ cùng tham khảo nhé!


Lựa chọn kích cỡ
Bước đầu tiên khi lựa chọn yếm cho bé là bạn cần phải lựa chọn yếm ăn dặm đúng kích cỡ của bé bởi vì nếu như lựa chọn yếm quá nhỏ sẽ khiến cho bé khó chịu gây ảnh hưởng đến việc cho bé ăn, còn yếm quá lớn sẽ làm cho dễ dàng dậy ra khỏi cơ thể.


Lựa chọn chất liệu và màu sắc của yếm ăn dặm
Hiện nay yếm ăn dặm của các bé được làm chủ yếu từ các chất liệu như nhựa, vải và nilon, mỗi loại yếm đều có những công dụng riêng nổi bật cho nên tùy vào nhu cầu sử dụng cho bé nhà mình để bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với em bé nhà mình.
Đầu tiên là yếm có chất liệu bằng nilon, loại yếm này rất tiện lợi giúp cho bé sạch sẽ khi ăn uống, phù hợp với các loại đồ ăn nhiều nước, hơn nữa với chất liệu này bạn có thể dễ dàng lau chùi và vệ sinh yếm sau khi bé ăn xong.
Yếm vải có chất liệu giống như những chiếc áo thông thường mà các bé mặc trên người, đây là chất liệu mềm mại nhất so với các chất liệu như nhựa và nilon, giúp cho bé có thể thoải mái nhất khi ăn, tuy nhiên yếm vải dễ bị thấm nước cho nên không hạn chế tối đa được việc thức ăn thấm vào quần áo của các bé.
Yếm nhựa được thiết kế một cách rất thông minh, dễ lau chùi và vệ sinh khi sử dụng, tuy nhiên chất liệu bằng nhựa là chất liệu không được thoải mái cho nên làm cho bé khó chịu, thông thường bạn chỉ nên lựa chọn yếm nhựa cho bé từ 5 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên lưu ý lựa chọn yếm dán/khuy bấm có các họa tiết nổi bật, phù hợp với sở thích của bé như yếm sơ sinh hình thúyếm sơ sinh hình chanh vàng hay yếm sơ sinh cổ bèo,... 

Trên đây là một số kinh nghiệm lựa chọn yếm ăn dặm cho bé, các mẹ có thể tham khảo để lựa chọn yếm phù hợp nhất cho các bé nhé!

Xem tất cả