Sữa Vinamilk - Giá sốc chưa từng có
 1. [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành hạnh nhân Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành hạnh nhân Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  288.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 288.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 288.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  288.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 288.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 288.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk hộp 180ml - 48 Hộp

  288.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 288.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 288.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. [ 1THÙNG ] Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 180ml - 48 Hộp

  624.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 624.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 624.000 ₫
  Hoàn tiền 6.000 ₫ (6 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. [ 1 THÙNG ] Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 110ml - 48 Hộp

  [ 1 THÙNG ] Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 110ml - 48 Hộp

  432.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 432.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 432.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. [ 1 THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml - 48 Hộp

  [ 1 THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml - 48 Hộp

  336.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 336.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 336.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. [ 1THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml - 48 Hộp

  312.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 312.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 312.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Sữa đậu nành hạnh nhân Vinamilk hộp 180ml

  Sữa đậu nành hạnh nhân Vinamilk hộp 180ml

  6.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 6.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 6.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 9. Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk hộp 180ml

  Sữa đậu nành đậu đỏ Vinamilk hộp 180ml

  6.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 6.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 6.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 10. Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk hộp 180ml

  Sữa đậu nành hạt óc chó Vinamilk hộp 180ml

  6.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 6.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 6.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 11. Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 180ml (1 hộp)

  Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 180ml (1 hộp)

  13.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 13.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 13.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 12. Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 110ml (1 hộp)

  Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Yoko Gold 110ml (1 hộp)

  9.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 9.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 9.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 13. Sữa Vinamilk Yoko Gold số 1 350g (0 - 12 tháng)

  Sữa Vinamilk Yoko Gold số 1 350g (0 - 12 tháng)

  180.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 180.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 180.000 ₫
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 14. Sữa Optimum Gold số 2 800g (6 - 12 tháng)

  Sữa Optimum Gold số 2 800g (6 - 12 tháng)

  335.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 335.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 335.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 15. Sữa Optimum Gold số 1 800g (0 - 6 tháng)

  Sữa Optimum Gold số 1 800g (0 - 6 tháng)

  339.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 339.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 339.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 16. Sữa Vinamilk Yoko Gold số 3 850g (2 - 6 tuổi)

  Sữa Vinamilk Yoko Gold số 3 850g (2 - 6 tuổi)

  377.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 377.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 377.500 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 17. Sữa Vinamilk Yoko Gold số 2 850g (1 - 2 tuổi)

  Sữa Vinamilk Yoko Gold số 2 850g (1 - 2 tuổi)

  369.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 369.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 369.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 18. Sữa Vinamilk Yoko Gold số 1 850g (0 - 12 tháng)

  Sữa Vinamilk Yoko Gold số 1 850g (0 - 12 tháng)

  401.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 401.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 401.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 19. Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml (1 hộp)

  Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml (1 hộp)

  6.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 6.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 6.500 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 20. Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml (1 hộp)

  Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 180ml (1 hộp)

  7.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 7.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 7.000 ₫
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng