Váng sữa - Phô mai - Sữa chua

39 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 39

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. -17% Sữa chua uống Zott Milk Tiger Classic (vỉ 4 hộp)
  Sữa chua uống Zott Milk Tiger Classic (vỉ 4 hộp)
  Special Price 24.000 ₫ Regular Price 29.000 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -25.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -25.5%
  Chưa có đánh giá
 2. -17% Sữa chua uống Zott Milk Tiger dâu (vỉ 4 hộp)
  Sữa chua uống Zott Milk Tiger dâu (vỉ 4 hộp)
  Special Price 24.000 ₫ Regular Price 29.000 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -25.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -25.5%
  Chưa có đánh giá
 3. -17% Sữa chua uống Zott Milk Tiger việt quất (vỉ 4 hộp)
  Sữa chua uống Zott Milk Tiger việt quất (vỉ 4 hộp)
  Special Price 24.000 ₫ Regular Price 29.000 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -25.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -25.5%
  Chưa có đánh giá
 4. -17% Sữa chua uống Zott Milk Tiger chanh dây (vỉ 4 hộp)
  Sữa chua uống Zott Milk Tiger chanh dây (vỉ 4 hộp)
  Special Price 24.000 ₫ Regular Price 29.000 ₫ -17%
  Giá thanh toán QR Pay: 21.600 ₫ -25.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 21.600 ₫ -25.5%
  Chưa có đánh giá
 5. Pudding Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  Pudding Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Phomai Belcube 24 viên
  Phomai Belcube 24 viên
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Phô mai Belcube 78g (15 viên)
  Phô mai Belcube 78g (15 viên)
  42.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 37.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 37.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Váng sữa Hoff vị vani 55g (1 hộp)
  Váng sữa Hoff vị vani 55g (1 hộp)
  12.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 10.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 10.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Váng sữa Hoff hạt dẻ 55g (1 hộp)
  Váng sữa Hoff hạt dẻ 55g (1 hộp)
  12.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 10.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 10.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Sữa chua Ehrmann phô mai tươi hoa quả 50g (1 hộp)
  Sữa chua Ehrmann phô mai tươi hoa quả 50g (1 hộp)
  10.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 9.450 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 9.450 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Sữa chua Kids Mix hoa quả vỉ 4 (1 hộp)
  Sữa chua Kids Mix hoa quả vỉ 4 (1 hộp)
  11.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 10.350 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 10.350 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Phô mai vị trái cây Le Petit Plaisir
  Phô mai vị trái cây Le Petit Plaisir
  11.333 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 10.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 10.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Váng sữa Monte vị vani 55g (1 hộp)
  Váng sữa Monte vị vani 55g (1 hộp)
  13.750 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 12.375 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 12.375 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Váng sữa Monte vị sô cô la 55g (1 hộp)
  Váng sữa Monte vị sô cô la 55g (1 hộp)
  13.750 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 12.375 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 12.375 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Váng sữa hoa quả Kids Mix Pre 50g (1 hộp)
  Váng sữa hoa quả Kids Mix Pre 50g (1 hộp)
  11.667 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 10.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 10.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. -11% Sữa chua Zott Milk Tiger hương vani kèm bánh sô cô la 76g
  Sữa chua Zott Milk Tiger hương vani kèm bánh sô cô la 76g
  Special Price 16.500 ₫ Regular Price 18.500 ₫ -11%
  Giá thanh toán QR Pay: 14.850 ₫ -19.7%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 14.850 ₫ -19.7%
  Chưa có đánh giá
 17. -13% Sữa chua Zott Milk Tiger hương vani kèm kẹo cacao 76g
  Sữa chua Zott Milk Tiger hương vani kèm kẹo cacao 76g
  Special Price 16.500 ₫ Regular Price 19.000 ₫ -13%
  Giá thanh toán QR Pay: 14.850 ₫ -21.8%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 14.850 ₫ -21.8%
  Chưa có đánh giá
 18. -25% Phô mai tươi Zott Milk Tiger hương dâu - vani (1 hộp)
  Phô mai tươi Zott Milk Tiger hương dâu - vani (1 hộp)
  Special Price 10.500 ₫ Regular Price 14.000 ₫ -25%
  Giá thanh toán QR Pay: 9.450 ₫ -32.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 9.450 ₫ -32.5%
  Chưa có đánh giá
 19. -25% Phô mai tươi Zott Milk Tiger hương dâu - chuối (1 hộp)
  Phô mai tươi Zott Milk Tiger hương dâu - chuối (1 hộp)
  Special Price 10.500 ₫ Regular Price 14.000 ₫ -25%
  Giá thanh toán QR Pay: 9.450 ₫ -32.5%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 9.450 ₫ -32.5%
  Chưa có đánh giá
 20. -5% Phô mai ngọt Zott Milk Tiger Cheese Snack hương vani (1 miếng)
  Phô mai ngọt Zott Milk Tiger Cheese Snack hương vani (1 miếng)
  Special Price 10.400 ₫ Regular Price 11.000 ₫ -5%
  Giá thanh toán QR Pay: 9.360 ₫ -14.9%
  Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Áp dụng tại các tỉnh thành không bao gồm Hà Nội
  (Giá QR Pay áp dụng tại Tây Nguyên và từ Bình Phước đến các tỉnh phía Nam)
  Giá QR Pay 9.360 ₫ -14.9%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 39

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Váng sữa, phomai, sữa chua, sữa tươi là sản phẩm  phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ em vì tạo được cảm giác mới lạ, góp phần thúc đẩy khả năng tư duy cho não bộ, khiến trẻ thông minh hơn.....

Xem tất cả