Sữa Similac

23 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)
  Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)
  599.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 549.500 ₫ -8.3%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 549.500 ₫ -8.3%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 400g (0 - 6 tháng)
  Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 400g (0 - 6 tháng)
  288.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 259.380 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 259.380 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  589.600 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 539.600 ₫ -8.5%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 539.600 ₫ -8.5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 400g (6 - 12 tháng)
  Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 400g (6 - 12 tháng)
  281.600 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 253.440 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 253.440 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)
  Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)
  872.300 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 822.300 ₫ -5.7%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 822.300 ₫ -5.7%
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)
  Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)
  511.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 461.500 ₫ -9.8%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 461.500 ₫ -9.8%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Sữa Similac HMO IQ Plus số 4 hương vani 900g (2 - 6 tuổi)
  custom label
  Sữa Similac HMO IQ Plus số 4 hương vani 900g (2 - 6 tuổi)
  484.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 435.600 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 435.600 ₫ -10%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Sữa Similac Neosure số 1 850g (0 - 12 tháng)
  Sữa Similac Neosure số 1 850g (0 - 12 tháng)
  499.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 449.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 449.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Sữa Similac Neosure số 1 370g (0 - 12 tháng)
  Sữa Similac Neosure số 1 370g (0 - 12 tháng)
  232.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 208.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 208.800 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. 2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)
  custom label
  2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)
  946.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 896.000 ₫ -5.3%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 896.000 ₫ -5.3%
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. 2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  custom label
  2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  1.080.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.030.000 ₫ -4.6%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.030.000 ₫ -4.6%
  Hoàn tiền 10.000 ₫ (10 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. 2 hộp sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)
  custom label
  2 hộp sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)
  1.098.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.048.000 ₫ -4.6%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.048.000 ₫ -4.6%
  Hoàn tiền 10.000 ₫ (10 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 13. 2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)
  custom label
  2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)
  1.598.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.548.000 ₫ -3.1%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.548.000 ₫ -3.1%
  Hoàn tiền 15.000 ₫ (15 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 14. Sữa Similac Newborn IQ Plus HMO số 1 900g (0 - 6 tháng)
  Sữa Similac Newborn IQ Plus HMO số 1 900g (0 - 6 tháng)
  100.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 90.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 90.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Sữa Similac Newborn IQ Plus HMO số 1 400g (0 - 6 tháng)
  Sữa Similac Newborn IQ Plus HMO số 1 400g (0 - 6 tháng)
  50.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 45.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 45.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Sữa Similac IQ Plus HMO số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  Sữa Similac IQ Plus HMO số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  100.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 90.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 90.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Sữa Similac IQ Plus HMO số 3 hương vani 1.7kg (1 - 3 tuổi)
  Sữa Similac IQ Plus HMO số 3 hương vani 1.7kg (1 - 3 tuổi)
  150.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 135.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 135.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 18. 2 hộp sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 400g (0 - 6 tháng)
  custom label
  2 hộp sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 400g (0 - 6 tháng)
  562.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 512.000 ₫ -8.9%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 512.000 ₫ -8.9%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 19. 2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 400g (6 - 12 tháng)
  custom label
  2 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 400g (6 - 12 tháng)
  550.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 500.000 ₫ -9.1%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 500.000 ₫ -9.1%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 20. 4 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  custom label
  4 hộp sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)
  2.160.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 2.110.000 ₫ -2.3%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 2.110.000 ₫ -2.3%
  Hoàn tiền 21.000 ₫ (21 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Sữa Similac là nhãn hiệu sữa bột cao cấp đến từ tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới Abbott (Hoa Kỳ), với đa dạng các công thức dinh dưỡng dành cho cả mẹ và bé, có thể kể đến như Similac IQ Plus HMO, Similac Neosure, Similac Total Comfort, Similac Mom,… Các dòng sữa bột em bé được thiết kế với những công thức dinh dưỡng tiên tiến, sản xuất theo công nghệ hiện đại từ Hoa Kỳ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và từng thể trạng của bé. Similac được coi là dòng sữa hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện cho bé trong giai đoạn đầu đời.

sua-similac

Công thức dinh dưỡng nổi bật đến từ Similac

* Công thức đầu tiên trên thế giới với HMO 2’FL

- Dòng Similac IQ Plus mới với công thức cải tiến, lần đầu bổ sung dưỡng chất tự nhiên HMO 2’FL giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch.

- HMO 2’-FL giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các bệnh nhiễm trùng theo 3 cách:

+ HMO nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh va tăng cường sức đề kháng vì 70% hệ miễn dịch nằm ở đường tiêu hóa

+ HMO đóng vai trò như mồi nhử để ngăn cản các tác nhân gây bệnh bám dính vào tế bào

+ Một phần HMO được hấp thu vào trong máu, có tác dụng tăng cường sức đề kháng toàn cơ thể

- Vai trò của HMO trong sự phát triển của trẻ:

+ Giảm nhiễn trùng nói chung (52%)

+ Giảm nhiễm trùng hô hấp (66%)

+ Các nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra rằng: HMO giúp tăng cường miễn dịch, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

sua-similac-1

* Hệ dưỡng chất tiên tiến IQ Plus

Hệ dưỡng chất IQ Plus có trong Similac là phối hợp khoa học của Lutein, vitamin E tự nhiên và DHA cùng với những dưỡng chất quan trọng như AA, Omega 3, Omega 6, Taurine và Choline giúp trẻ phát triển não bộ.

Một số dòng sản phẩm nổi bật của Similac

* Similac IQ Plus HMO

Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g / 400g (0 - 6 tháng)

Sữa Similac IQ Plus HMO số 2 hương vani 900g / 400g (6 - 12 tháng)

Sữa Similac IQ Plus HMO số 3 hương vani 900g / 1.7 kg / 400g (1 - 2 tuổi)

Sữa Similac IQ Plus HMO số 4 hương vani 900g / 400g (2 - 6 tuổi)

Dòng sản phẩm cho giai đoạn bé từ sơ sinh đến 6 tuổi, sở hữu công thức đầu tiên trên thế giới, bổ sung dưỡng chất HMO giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch và cho một hệ tiêu hóa khỏe. Bên cạnh đó, hệ dưỡng chất IQ Plus cũng giúp trẻ phát triển tốt về não bộ và thị giác.

sua-similac-2

Similac Neosure

Dòng sản phẩm Similac Neosure IQ là công thức đặc chế dành riêng cho trẻ sinh non, nhẹ cân trong giai đoạn 0 – 12 tháng. Trong sữa có chứa:

- Hệ dưỡng chất IQ, một hỗn hợp dưỡng chất đặc biệt, bao gồm LCPUFA (AA & DHA), Omega 3 và 6, Taurin, Cholin và sắt. Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng LCPUFA cải thiện đáng kể sự phát triển thị giác và não bộ ở trẻ thiếu tháng khi cho trẻ dùng liên tục trong 12 tháng

- Hệ dưỡng chất Immutify Ingredient trong sữa Similac Neosure là một hỗn hợp các dưỡng chất, trong đó bao gồm TPAN (nucleotic 72mg/l) giúp trẻ tăng cường miễn dịch theo 3 cơ chế:

+ Tăng cường sức đề kháng tự nhiên của đường tiêu hóa

+ Giúp cơ thể tạo kháng thể

+ Hỗ trợ sự phát triển các tế bào miễn dịch.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy công thức Similac NeoSure IQ và Immutify Ingredient giúp trẻ gia tăng trọng lượng, chiều cao và vòng đầu tốt hơn hẳn so với các công thức tiêu chuẩn cho trẻ đủ tháng.

sua-similac-neosure

Similac Total Comfort

- Similac Total Comfort là sự lựa chọn thích hợp cho trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa và hấp thu, trẻ không dung nạp sữa bò hoặc với các thành phần của sữa bò, kém dung nạp đường lactose gây đầy hơi, tiêu chảy, quấy khóc khi ăn.

- Sản phẩm chứa hệ dưỡng chất Tummy Care gồm chất đạm dễ tiêu hóa và lượng rất ít lactose, cùng với hỗn hợp chất béo đặc biệt không chứa dầu cọ giúp trẻ dễ tiêu hóa và hấp thu hơn, thích hợp với đường tiêu hóa còn non yếu của trẻ.

- Bên cạnh đó, công thức dinh dưỡng không chứa dầu cọ còn được chứng minh giúp tăng cường hấp thu canxi và giúp phân mềm hơn.

sua-similac-comfort

Xem tất cả