Sữa nước các loại

33 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 33

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sữa tươi thanh trùng Meiji 946ml
  Sữa tươi thanh trùng Meiji 946ml
  62.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 55.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 55.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Sữa tươi thanh trùng Meiji cao cấp 4.3% 946ml
  Sữa tươi thanh trùng Meiji cao cấp 4.3% 946ml
  68.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 61.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 61.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)
  Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 4. Sữa nước PediaSure BA 1+ vị sô cô la 237ml
  Sữa nước PediaSure BA 1+ vị sô cô la 237ml
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 5. Sữa bột pha sẵn Lactel Eveil uống liền 1L (1 - 3 tuổi)
  Sữa bột pha sẵn Lactel Eveil uống liền 1L (1 - 3 tuổi)
  89.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 80.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 80.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Sữa bột pha sẵn Lactel Eveil uống liền 250ml (1 - 3 tuổi)
  Sữa bột pha sẵn Lactel Eveil uống liền 250ml (1 - 3 tuổi)
  39.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Sữa bột pha sẵn ColosBaby 180ml (Vỉ 4 hộp)
  Sữa bột pha sẵn ColosBaby 180ml (Vỉ 4 hộp)
  61.600 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 55.440 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 55.440 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 8. Sữa bò hữu cơ Koita nguyên kem 1L
  Sữa bò hữu cơ Koita nguyên kem 1L
  81.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 72.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 72.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Sữa bò hữu cơ Koita nguyên kem 200ml
  Sữa bò hữu cơ Koita nguyên kem 200ml
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Đánh giá:
  100%
 10. Sữa bò hữu cơ Koita ít béo vị dâu 200ml
  Sữa bò hữu cơ Koita ít béo vị dâu 200ml
  38.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 34.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 34.200 ₫ -10%
  Đánh giá:
  100%
 11. Sữa bò hữu cơ Koita ít béo vị sô cô la 200ml
  Sữa bò hữu cơ Koita ít béo vị sô cô la 200ml
  38.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 34.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 34.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Sữa bò hữu cơ Koita ít béo 200ml
  Sữa bò hữu cơ Koita ít béo 200ml
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Đánh giá:
  100%
 13. Sữa bò hữu cơ Koita ít béo 1L
  Sữa bò hữu cơ Koita ít béo 1L
  81.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 72.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 72.900 ₫ -10%
  Đánh giá:
  100%
 14. Sữa yến mạch Koita 1L
  Sữa yến mạch Koita 1L
  98.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 88.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 88.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 190ml
  Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 190ml
  16.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 14.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 14.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 140ml
  Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 140ml
  13.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 11.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 11.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 17. Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 195ml
  Sữa nước đậu đen óc chó hạnh nhân Sahmyook 195ml
  17.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 15.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 15.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro 185ml (Từ 2 tuổi)
  Sữa dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro 185ml (Từ 2 tuổi)
  59.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 19. Sữa Milo uống liền 180mlx4
  Sữa Milo uống liền 180mlx4
  29.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 26.550 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.550 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 20. Sữa nước Monte Drink vị vani 95ml (Trên 6 tháng)
  Sữa nước Monte Drink vị vani 95ml (Trên 6 tháng)
  15.500 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 13.950 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 13.950 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 33

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Sữa nước là một trong những sản phẩm dinh dưỡng dành cho các bé để bổ sung thêm năng lượng cho các bé vào các bữa phụ. Sữa nước sẽ là một gợi ý giúp bố mẹ có thể lựa chọn cho các bé yêu nhà mình từ 1 tuổi trở lên để chuẩn bị cho các bữa sáng hay bữa phụ của bé một cách nhanh chóng và gọn nhẹ, không tốn quá nhiều thời gian của mẹ. Sữa nước dành cho bé gồm nhiều loại khác nhau để mẹ có thể lựa chọn sao cho phù hợp với thể trạng của các bé nhất như sữa công thức pha sẵn, các loại sữa hạt, sữa bò, sữa lúa mạch,… Mỗi loại sữa nước khác nhau cung cấp cho các bé các chất dinh dưỡng cần thiết khác nhau giúp bổ sung cho các chất, nạp đủ năng lượng cần thiết cho ngày dài hoạt động.

sua-tuoi-cho-be

Sữa nước công thức mà BiboMart mang đến cho các mẹ với các thương hiệu nôi tiếng như Pedia Sure, NAN, ColosBaby, Lactel Eveil với công thức thành phần an toàn, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ từ thể chất chiều cao, cân nặng đến các chất dinh dưỡng hỗ trợ phát triển trí não. Sữa nước công thức pha sẵn với các vitamin và các khoáng chất giúp bé nạp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động suốt ngày dài. Với sữa nước công thức pha sẵn này giúp cho bố mẹ thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc cho bé ăn mỗi khi gia đình đi ra ngoài chơi, đi du lịch hay về quê mà không phải chuẩn bị quá nhiều đồ đạc tốn nhiều diện tích và mất thời gian.

Bên cạnh các loại sữa công thức pha sẵn thì Bibo Mart còn mang đến cho mẹ nhiều sự lựa chọn khác cho các thành viên trong gia đình nhất là với những bé yêu như sữa tươi, sữa hạt, thức uống lúa mạch,… Với các loại sữa nước này, mẹ cũng đơn giản hơn trong việc chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình mà vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho các thành viên gia đình hoặc dễ dàng chuẩn bị cho các bé mang theo đến trường. Các loại sữa nước giúp bổ sung chất xơ, các dưỡng chất cần thiết khác như Omega và vitamin, khoáng chất cần thiết giúp bé phát triển toàn diện hơn. Lưu ý nhỏ dành cho mẹ là cần phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, nhất là phần hướng dẫn độ tuổi sử dụng phù hợp cho các bé. 

sua-tuoi-tiet-trung-uc-1

Sữa tươi tiệt trùng

Xem tất cả