Sữa nước các loại

113 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 113

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. custom label
  Sữa đêm Fruto ngũ cốc 200ml 6m+

  Sữa đêm Fruto ngũ cốc 200ml 6m+

  38.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 38.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 38.000 ₫
 2. custom label
  Sữa đêm Fruto ngũ cốc vị đào 200ml 6m+

  Sữa đêm Fruto ngũ cốc vị đào 200ml 6m+

  38.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 38.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 38.000 ₫
 3. 1 Thùng Sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold vani 110ml (1 hộp)

  1 Thùng Sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold vani 110ml (1 hộp)

  480.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 480.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 480.000 ₫
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 4. 1 Thùng sữa dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro Kid HMO 180ml (Vỉ 4 hộp)

  1 Thùng sữa dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro Kid HMO 180ml (Vỉ 4 hộp)

  624.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 624.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 624.000 ₫
  Hoàn tiền 6.000 ₫ (6 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 5. 1 Thùng Sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold vani 180ml (1 hộp)

  1 Thùng Sữa dinh dưỡng pha sẵn Abbott Grow Gold vani 180ml (1 hộp)

  720.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 720.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 720.000 ₫
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 6. 1 Thùng sữa bột pha sẵn Friso Gold 180ml lốc 4 hộp (Trên 2 tuổi)

  1 Thùng sữa bột pha sẵn Friso Gold 180ml lốc 4 hộp (Trên 2 tuổi)

  588.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 588.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 588.000 ₫
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 7. Sữa nước PediaSure BA vị vani 110ml (1 thùng)

  Sữa nước PediaSure BA vị vani 110ml (1 thùng)

  864.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 864.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 864.000 ₫
  Hoàn tiền 8.000 ₫ (8 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 8. Sữa nước PediaSure BA vị vani 180ml (1 thùng)

  Sữa nước PediaSure BA vị vani 180ml (1 thùng)

  1.392.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 1.392.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 1.392.000 ₫
  Hoàn tiền 13.000 ₫ (13 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 9. 1 Thùng Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)

  1 Thùng Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)

  792.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 792.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 792.000 ₫
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 10. 1 Thùng sữa Ensure Gold Vigor hương vani

  1 Thùng sữa Ensure Gold Vigor hương vani

  1.128.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 1.128.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 1.128.000 ₫
  Hoàn tiền 11.000 ₫ (11 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 11. custom label
  Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)

  Sữa nước PediaSure BA 1+ vị vani 237ml (1 - 10 tuổi)

  35.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 35.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 35.500 ₫
 12. Sữa non tươi Vitadairy - 180ml

  Sữa non tươi Vitadairy - 180ml

  40.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 40.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 40.500 ₫
 13. Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk 110ML

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk 110ML

  5.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.500 ₫
 14. Sữa tươi tiệt trùng ít đường TH True Milk 110ml

  Sữa tươi tiệt trùng ít đường TH True Milk 110ml

  5.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.500 ₫
 15. Sữa tươi tiệt trùng có đường TH True Milk 110ml

  Sữa tươi tiệt trùng có đường TH True Milk 110ml

  5.500 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 5.500 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 5.500 ₫
 16. Thùng sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk 110ml - 48 hộp

  Thùng sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk 110ml - 48 hộp

  264.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 264.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 264.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 17. Thùng sữa tươi tiệt trùng ít đường TH True Milk 110ml - 48 hộp

  Thùng sữa tươi tiệt trùng ít đường TH True Milk 110ml - 48 hộp

  264.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 264.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 264.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 18. Thùng sữa tươi tiệt trùng có đường TH True Milk 110ml - 48 hộp

  Thùng sữa tươi tiệt trùng có đường TH True Milk 110ml - 48 hộp

  264.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 264.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 264.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 19. Thùng sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk 110ml - 48 hộp

  Thùng sữa tươi tiệt trùng hương dâu TH True Milk 110ml - 48 hộp

  264.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 264.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 264.000 ₫
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
 20. [ 1THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml - 48 Hộp

  [ 1THÙNG ] Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường 180ml - 48 Hộp

  360.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 360.000 ₫
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 360.000 ₫
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 113

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Sữa nước là một trong những sản phẩm dinh dưỡng dành cho các bé để bổ sung thêm năng lượng cho các bé vào các bữa phụ. Sữa nước sẽ là một gợi ý giúp bố mẹ có thể lựa chọn cho các bé yêu nhà mình từ 1 tuổi trở lên để chuẩn bị cho các bữa sáng hay bữa phụ của bé một cách nhanh chóng và gọn nhẹ, không tốn quá nhiều thời gian của mẹ. Sữa nước dành cho bé gồm nhiều loại khác nhau để mẹ có thể lựa chọn sao cho phù hợp với thể trạng của các bé nhất như sữa công thức pha sẵn, các loại sữa hạt, sữa bò, sữa lúa mạch,… Mỗi loại sữa nước khác nhau cung cấp cho các bé các chất dinh dưỡng cần thiết khác nhau giúp bổ sung cho các chất, nạp đủ năng lượng cần thiết cho ngày dài hoạt động.

sua-tuoi-cho-be

Sữa nước công thức mà BiboMart mang đến cho các mẹ với các thương hiệu nôi tiếng như Pedia Sure, NAN, ColosBaby, Lactel Eveil với công thức thành phần an toàn, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ từ thể chất chiều cao, cân nặng đến các chất dinh dưỡng hỗ trợ phát triển trí não. Sữa nước công thức pha sẵn với các vitamin và các khoáng chất giúp bé nạp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động suốt ngày dài. Với sữa nước công thức pha sẵn này giúp cho bố mẹ thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc cho bé ăn mỗi khi gia đình đi ra ngoài chơi, đi du lịch hay về quê mà không phải chuẩn bị quá nhiều đồ đạc tốn nhiều diện tích và mất thời gian.

Bên cạnh các loại sữa công thức pha sẵn thì Bibo Mart còn mang đến cho mẹ nhiều sự lựa chọn khác cho các thành viên trong gia đình nhất là với những bé yêu như sữa tươi, sữa hạt, thức uống lúa mạch,… Với các loại sữa nước này, mẹ cũng đơn giản hơn trong việc chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình mà vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho các thành viên gia đình hoặc dễ dàng chuẩn bị cho các bé mang theo đến trường. Các loại sữa nước giúp bổ sung chất xơ, các dưỡng chất cần thiết khác như Omega và vitamin, khoáng chất cần thiết giúp bé phát triển toàn diện hơn. Lưu ý nhỏ dành cho mẹ là cần phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, nhất là phần hướng dẫn độ tuổi sử dụng phù hợp cho các bé. 

sua-tuoi-tiet-trung-uc-1

Sữa tươi tiệt trùng

Xem tất cả