Sữa Dê

15 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)
  Sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)
  369.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 339.000 ₫ -8.1%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 339.000 ₫ -8.1%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 2. Sữa dê công thức DG-1 400g (0 - 6 tháng)
  Sữa dê công thức DG-1 400g (0 - 6 tháng)
  369.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 339.000 ₫ -8.1%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 339.000 ₫ -8.1%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 3. Sữa dê Bubs Úc số 3 800g (1 - 3 tuổi)
  Sữa dê Bubs Úc số 3 800g (1 - 3 tuổi)
  794.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 764.000 ₫ -3.8%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 764.000 ₫ -3.8%
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Đánh giá:
  100%
 4. Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)
  Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)
  609.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 579.000 ₫ -4.9%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 579.000 ₫ -4.9%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 5. Sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)
  Sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)
  332.100 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 302.100 ₫ -9%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 302.100 ₫ -9%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 6. Sữa dê Bubs Úc số 1 800g (0 - 6 tháng)
  Sữa dê Bubs Úc số 1 800g (0 - 6 tháng)
  794.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 764.000 ₫ -3.8%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 764.000 ₫ -3.8%
  Hoàn tiền 7.000 ₫ (7 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Sữa dê Kid Power A+ 750g (1 - 10 tuổi)
  Sữa dê Kid Power A+ 750g (1 - 10 tuổi)
  720.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 690.000 ₫ -4.2%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 690.000 ₫ -4.2%
  Hoàn tiền 6.000 ₫ (6 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 8. Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)
  Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)
  549.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 519.000 ₫ -5.5%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 519.000 ₫ -5.5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Sữa dê Baby Steps Follow-on Formula số 2 900g (6 - 12 tháng)
  Sữa dê Baby Steps Follow-on Formula số 2 900g (6 - 12 tháng)
  550.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 520.000 ₫ -5.5%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 520.000 ₫ -5.5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Sữa dê Baby Steps Toddler số 3 900g (1 - 3 tuổi)
  Sữa dê Baby Steps Toddler số 3 900g (1 - 3 tuổi)
  550.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 520.000 ₫ -5.5%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 520.000 ₫ -5.5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Sữa dê Baby Steps Infant Formula số 1 400g (0 - 6 tháng)
  Sữa dê Baby Steps Infant Formula số 1 400g (0 - 6 tháng)
  330.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 300.000 ₫ -9.1%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 300.000 ₫ -9.1%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Sữa dê Goatlac số 1 400g (0 - 6 tháng)
  Sữa dê Goatlac số 1 400g (0 - 6 tháng)
  324.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 294.000 ₫ -9.3%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 294.000 ₫ -9.3%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 13. Sữa dê Goatlac số 3 400g (1 - 3 tuổi)
  Sữa dê Goatlac số 3 400g (1 - 3 tuổi)
  324.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 294.000 ₫ -9.3%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 294.000 ₫ -9.3%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 14. Sữa dê Goatlac Gold 0+ 800g (0 - 12 tháng)
  Sữa dê Goatlac Gold 0+ 800g (0 - 12 tháng)
  598.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 568.000 ₫ -5%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 568.000 ₫ -5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 15. Sữa dê Goatlac Gold 1+ 800g (1 - 2 tuổi)
  Sữa dê Goatlac Gold 1+ 800g (1 - 2 tuổi)
  598.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 568.000 ₫ -5%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 568.000 ₫ -5%
  Hoàn tiền 5.000 ₫ (5 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Bên cạnh nguồn sữa mẹ dồi dào dinh dưỡng, sữa dê được xem như là một trong những nguồn thực phẩm bổ sung hàng đầu, được xem như dòng sữa bột mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, với ưu điểm êm dịu, dễ dàng tiêu hóa và hấp thu, sữa dê đồng hành cùng bé, giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và trí não ngay từ trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời.

sua-de-cho-be

Sữa dê bổ sung nguồn dưỡng chất dồi dào, là sự lựa chọn thích hợp cho sự phát triển của bé 

Êm dịu cho hệ tiêu hóa của trẻ

Theo nghiên cứu của các trường đại học hàng đầu trên thế giới, sữa dê chứa các thế bào chất có thành phần có hoạt tính sinh học cao như Taurine, Choline, các Nucleotide , các Ployamine, Oligosaccharide, các vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, chất béo trong sữa dê không những dồi dào lại cực kỳ êm dịu cho hệ tiêu hóa của trẻ vì giàu các Acid béo chuỗi trung bình, Acid béo bão hòa đơn, Acid béo không bão hòa đa, do đó tạo thành các giọt chất béo có kích thước nhỏ, không bị vón cục, nhờ thế mà khi bé uống sữa, bé dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể, hạn chế tối đa hiện tượng đầy bụng, khó tiêu hay gây kích ứng cho trẻ.

Nguồn dinh dưỡng thuần tự nhiên

Có thể mẹ chưa biết, trước khi đến được tay bố mẹ, sữa bò đã phải trải qua nhiều công đoạn xử lý phức tạp như tách béo, tách bơ, điều chỉnh tỉ lệ đạm,… dẫn đến chất lượng sữa đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, khiến bé khó hấp thụ hiệu quả. Tuy nhiên, nhờ cấu trúc thành phần sữa đặc biệt lành tính và an toàn, sữa dê về bản chất đã tương thích với cơ thể non nớt của bé nên có một quy trình xử lý đơn giản, giữ lại được trọn vẹn những nguồn dưỡng chất tinh túy nhất mà mẹ thiên nhiên ban tặng, vẹn nguyên trong ly sữa ngọt mát, trong lành cho bé hàng ngày.

Bổ sung dưỡng chất toàn vẹn

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, sữa dê còn chứa một hàm lượng lớn các dưỡng chất cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển trí não ở trẻ như omega 3, omega 6, omega 9, choline, taurine, vitamin, axit folic và các chất siêu vi lượng,…lại ở dạng hữu cơ nên dễ dàng được bé hấp thụ triệt để, mang tới sự phát triển tuyệt vời cho thể chất và hoạt động não bộ, giúp bé yêu khôn lớn, khỏe mạnh, bố mẹ hoàn toàn yên tâm.

Lưu ý khi chọn sữa dê

 Trên thị trường hiện nay, có 2 loại sữa dê phổ biến. Loại 1 có thành phần chính là sữa dê với hạn chế nghèo chất sắt. Loại 2 là các sản phẩm sữa dê đóng hộp chuyên dụng, được sản xuất dựa trên đặc tính của từng độ tuổi bé phát triển, hay còn được gọi là sữa công thức. Dòng sữa này không chỉ có thành phần sữa dê mà còn được bổ sung hoàn chỉnh các dưỡng chất cần thiết cho trẻ mà sữa dê thiếu hụt, mang tới nguồn dinh dưỡng trọn vẹn cho bé. Bố mẹ có thể tham khảo sữa dê Goatlac, sữa dê công thức DG,….

 

Xem tất cả