1. Sữa bột Similac 5HMOs số 3 - 1.7kg (1 - 2 tuổi)

  Sữa bột Similac 5HMOs số 3 - 1.7kg (1 - 2 tuổi)

  899.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 899.000 ₫
  Giá QR Pay 899.000 ₫
 2. Sữa bột Similac 5HMOs số 4 - 900g (2 - 6 tuổi)

  Sữa bột Similac 5HMOs số 4 - 900g (2 - 6 tuổi)

  498.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 498.000 ₫
  Giá QR Pay 498.000 ₫
 3. Sữa bột Similac 5HMOs số 3 - 900g (1 - 2 tuổi)

  Sữa bột Similac 5HMOs số 3 - 900g (1 - 2 tuổi)

  527.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 527.000 ₫
  Giá QR Pay 527.000 ₫
 4. Sữa bột Similac 5HMOs số 2 - 900g (6 - 12 tháng)

  Sữa bột Similac 5HMOs số 2 - 900g (6 - 12 tháng)

  605.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 605.000 ₫
  Giá QR Pay 605.000 ₫
 5. Sữa bột Similac 5HMOs số 1 - 900g (0 - 6 tháng)

  Sữa bột Similac 5HMOs số 1 - 900g (0 - 6 tháng)

  618.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 618.000 ₫
  Giá QR Pay 618.000 ₫
 6. Sữa Similac HMO IQ Plus số 4 hương vani 900g (2 - 6 tuổi)

  Sữa Similac HMO IQ Plus số 4 hương vani 900g (2 - 6 tuổi)

  468.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 468.000 ₫
  Giá QR Pay 468.000 ₫
 7. Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)

  Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 900g (1 - 2 tuổi)

  510.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 510.000 ₫
  Giá QR Pay 510.000 ₫
 8. Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)

  Sữa Similac HMO IQ Plus số 2 hương vani 900g (6 - 12 tháng)

  560.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 560.000 ₫
  Giá QR Pay 560.000 ₫
 9. Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)

  Sữa Similac IQ Plus HMO Newborn số 1 900g (0 - 6 tháng)

  559.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 559.000 ₫
  Giá QR Pay 559.000 ₫
 10. Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)

  Sữa Similac HMO IQ Plus số 3 hương vani 1.7 kg (1 - 2 tuổi)

  828.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 828.000 ₫
  Giá QR Pay 828.000 ₫