Mỳ - Cháo ăn dặm

69 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 69

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến hạt sen lá dứa 240g
  Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food tổ yến hạt sen lá dứa 240g
  35.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 31.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 31.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 2. Mỳ trẻ em Nhật MUG vị hải sản 96g (trên 1 tuổi)
  Mỳ trẻ em Nhật MUG vị hải sản 96g (trên 1 tuổi)
  85.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 76.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 76.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 3. Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food gà ác nhân sâm 240g
  Cháo bổ dưỡng Sài Gòn Food gà ác nhân sâm 240g
  37.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 33.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 33.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 4. Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá hồi, đậu hà lan 270g (Trên 12 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị cá hồi, đậu hà lan 270g (Trên 12 tháng)
  29.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 5. Cháo tươi Sài Gòn Food vị lươn, đậu xanh 270g (Trên 12 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food vị lươn, đậu xanh 270g (Trên 12 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 6. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị bò, đậu hà lan, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị bò, đậu hà lan, cà rốt 240g (Trên 10 tháng)
  25.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 7. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị thịt thăn, bí đỏ 240g (Trên 10 tháng)
  20.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà thảo mộc và hạt sen 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị gà thảo mộc và hạt sen 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 9. Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cua và đậu Hà Lan 240g (Trên 10 tháng)
  Cháo tươi Sài Gòn Food Baby vị cua và đậu Hà Lan 240g (Trên 10 tháng)
  26.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 10. Cơm hầm Sài Gòn Food cá lóc và đậu đỏ 150g (Trên 15 tháng)
  Cơm hầm Sài Gòn Food cá lóc và đậu đỏ 150g (Trên 15 tháng)
  21.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 11. Cơm hầm Sài Gòn Food bò và đậu hà lan 150g (Trên 15 tháng)
  Cơm hầm Sài Gòn Food bò và đậu hà lan 150g (Trên 15 tháng)
  21.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 12. Cháo sữa Burine vị bích quy (Từ 6 tháng)
  Cháo sữa Burine vị bích quy (Từ 6 tháng)
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 13. Cháo sữa Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  Cháo sữa Burine vị vani (Từ 6 tháng)
  95.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 14. Mì Somen Hakubaku 100g (Trên 7 tháng)
  Mì Somen Hakubaku 100g (Trên 7 tháng)
  70.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 63.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 63.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 15. Mì Somen Hakubaku 100g (Trên 9 tháng)
  Mì Somen Hakubaku 100g (Trên 9 tháng)
  70.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 63.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 63.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 16. Mỳ trẻ em MUG vị cà ri 6091 92g (Trên 1 tuổi)
  Mỳ trẻ em MUG vị cà ri 6091 92g (Trên 1 tuổi)
  85.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 76.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 76.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 17. Cháo Maeil Mam’ma Meal chuối và bí ngô nghiền 100g (Từ 6 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal chuối và bí ngô nghiền 100g (Từ 6 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 18. Cháo Maeil Mam’ma Meal vị rau và thịt bò 100g (Từ 9 tháng)
  Cháo Maeil Mam’ma Meal vị rau và thịt bò 100g (Từ 9 tháng)
  59.400 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 53.460 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 53.460 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 19. Cháo yến mạch Heritage Mill chà là và hồ đào 40g
  Cháo yến mạch Heritage Mill chà là và hồ đào 40g
  19.200 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 17.280 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.280 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
  Hết hàng
 20. Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 900g (Từ 6 tháng)
  Cháo ăn dặm Mabu hạt vỡ 900g (Từ 6 tháng)
  139.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 125.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 125.100 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 69

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Cho bé ăn dặm là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự cẩn trọng cần thiết của mọi bà mẹ. Trong nhiệm vụ này, không chỉ có việc chọn thời gian cho bé ăn dặm, cách cho con ăn mà còn nhiều yếu tố liên quan khác mẹ cũng cần nắm rõ. Vì, điều này giúp quá trình ăn dặm của con diễn ra suôn sẻ, có tác dụng tích cực đến sự phát triển toàn diện của bé, cũng như mẹ không phải quá vất vả.

be-an-dam

Giai đoạn ăn dặm của bé cần được bố mẹ bổ sung nguồn dinh dưỡng đủ đầy để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển

Thời gian ăn dặm tốt nhất cho bé là từ 6 tháng tuổi. Mẹ cần cho bé ăn dặm bắt đầu từ lúc này để có tập làm quen với thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, khi con lớn hơn, nhu cầu dinh dưỡng tăng, và cần được bổ sung thêm các vitamin cũng như dưỡng chất thiết yếu từ thức ăn khác ngoài nguồn sữa. Việc cho ăn dặm là bước chuẩn bị quan trọng, vì sữa mẹ sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển nhanh chóng của trẻ qua mỗi tuần mỗi tháng nữa
Việc thay đổi thường xuyên những sản phẩm ăn dặm khác nhau không chỉ kích thích ăn ngon mà còn giúp bé hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng khác nhau từ nhiều các sản phẩm. Bibo Mart đưa đến cho các mẹ những thực phẩm đa dạng mà bổ dưỡng cho bé, các mẹ sẽ có thêm một lựa chọn mới lạ cho thực đơn ăn dặm hàng ngày của bé. Cùng bé bước vào một cuộc hành trình mới mang tên "Ăn dặm" tuy nhiều gian nan vất vả, bé sẽ trải qua cả những thời khắc biếng ăn, sẽ ngậm, phun đồ ăn ra ngoài,... nhưng, chỉ cần mẹ và bé cùng cố gắng thì mọi chuyện liên quan đến vấn đề ăn dặm sẽ trở nên tốt hơn, suôn sẻ rất nhiều. Cho bé ăn dặm hợp lý, đúng cách, khoa học không chỉ giúp mẹ cùng con đi qua thời kỳ này một cách nhẹ nhàng, dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ kịp thời mà còn là cơ hội tốt nhất cho bé khám phá nguồn thực phẩm mới lạ ngoài sữa mẹ, và trải nghiệm vị giác thú vị với những kết quả thật thành công như mẹ mong đợi.

Các sản phẩm mỳ - cháo ăn dặm mẹ có thể tham khảo như cháo Sài Gòn Food tổ sen lá dứamỳ trẻ em Nhật Mugcơm hầm Sài Gòn Food, cháo sữa Burine,... để có thể mang đến cho bé nguồn dinh dưỡng dồi dào, đủ đầy trong quá trình lớn khôn.

Xem tất cả