Máy tiệt trùng

14 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy tiệt trùng bình sữa Fatzbaby FB819/4019SL
  Máy tiệt trùng bình sữa Fatzbaby FB819/4019SL
  520.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 470.000 ₫ -9.6%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 470.000 ₫ -9.6%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 2. Máy tiệt trùng bình sữa Fatzbaby FB4028SL
  Máy tiệt trùng bình sữa Fatzbaby FB4028SL
  735.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 685.000 ₫ -6.8%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 685.000 ₫ -6.8%
  Hoàn tiền 6.000 ₫ (6 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Máy tiệt trùng bình sữa Philips Avent 2 trong 1 922/03
  Máy tiệt trùng bình sữa Philips Avent 2 trong 1 922/03
  1.950.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.900.000 ₫ -2.6%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.900.000 ₫ -2.6%
  Hoàn tiền 19.000 ₫ (19 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Máy tiệt trùng bình sữa Philips Avent 3 trong 1 284.02
  Máy tiệt trùng bình sữa Philips Avent 3 trong 1 284.02
  2.850.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 2.800.000 ₫ -1.8%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 2.800.000 ₫ -1.8%
  Hoàn tiền 28.000 ₫ (28 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. Máy tiệt trùng bình sữa Chicco đa năng 2 trong 1
  Máy tiệt trùng bình sữa Chicco đa năng 2 trong 1
  1.490.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.440.000 ₫ -3.4%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.440.000 ₫ -3.4%
  Hoàn tiền 14.000 ₫ (14 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. Máy tiệt trùng bình sữa Gluck GX06
  Máy tiệt trùng bình sữa Gluck GX06
  739.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 689.000 ₫ -6.8%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 689.000 ₫ -6.8%
  Hoàn tiền 6.000 ₫ (6 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 7. Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa Fatzbaby FB4906SL
  custom label
  Máy tiệt trùng và sấy khô bình sữa Fatzbaby FB4906SL
  1.200.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.150.000 ₫ -4.2%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.150.000 ₫ -4.2%
  Hoàn tiền 11.000 ₫ (11 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 8. Máy tiệt trùng hơi nước sấy khô Moaz Bébé thông minh MB-011
  custom label
  Máy tiệt trùng hơi nước sấy khô Moaz Bébé thông minh MB-011
  1.310.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.260.000 ₫ -3.8%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.260.000 ₫ -3.8%
  Hoàn tiền 12.000 ₫ (12 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Máy tiệt trùng sấy khô tia UV Moaz Bébé MB-019
  custom label
  Máy tiệt trùng sấy khô tia UV Moaz Bébé MB-019
  2.280.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 2.230.000 ₫ -2.2%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 2.230.000 ₫ -2.2%
  Hoàn tiền 22.000 ₫ (22 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Máy tiệt trùng sấy khô điện tử Fatzbaby FB4913VN
  custom label
  Máy tiệt trùng sấy khô điện tử Fatzbaby FB4913VN
  1.400.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.350.000 ₫ -3.6%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.350.000 ₫ -3.6%
  Hoàn tiền 13.000 ₫ (13 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Máy tiệt trùng UV sấy khô Fatzbaby FB4700MX trắng
  custom label
  Máy tiệt trùng UV sấy khô Fatzbaby FB4700MX trắng
  2.000.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 1.950.000 ₫ -2.5%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 1.950.000 ₫ -2.5%
  Hoàn tiền 19.000 ₫ (19 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 12. Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby FB4706SL
  custom label
  Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby FB4706SL
  2.920.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 2.870.000 ₫ -1.7%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 2.870.000 ₫ -1.7%
  Hoàn tiền 28.000 ₫ (28 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 13. Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby FB4703SL
  custom label
  Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby FB4703SL
  3.650.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 3.600.000 ₫ -1.4%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 3.600.000 ₫ -1.4%
  Hoàn tiền 36.000 ₫ (36 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 14. Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby Thunder 3 FB4713TN
  custom label
  Máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby Thunder 3 FB4713TN
  2.390.000 ₫
  Giá thanh toán QR Pay: 2.340.000 ₫ -2.1%
  Thanh toán QR Pay từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ; từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 50.000đ, riêng khu vực Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng Miền Bắc. Tây Nguyên và Miền Nam giảm 5% tối đa 100.000đ)
  Giá QR Pay 2.340.000 ₫ -2.1%
  Hoàn tiền 23.000 ₫ (23 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Bố mẹ luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho bé yêu của mình. Đặc biệt là khi bé còn đang trong giai đoạn sơ sinh, việc bảo đảm cho bé được an toàn, khỏe mạnh luôn là ưu tiên hàng đầu của bố mẹ. Vì thế, các sản phẩm tiếp xúc hàng ngày với bé như đồ chơi, bình sữa, núm ti luôn chiếm rất nhiều thời gian cọ rửa, làm sạch, đôi khi khiến bố mẹ không còn thời gian để chăm sóc cho gia đình hay chính bản thân mình. Chính vì vậy, một chiếc máy tiệt trùng bình sữa sẽ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ông bố, bà mẹ hiện đại thời nay. 

may-tiet-trung

Máy tiệt trùng bình sữa vừa bảo đảm dụng cụ trữ sữa sạch khuẩn, vừa giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian hiệu quả 

Sử dụng cho nhiều loại bình sữa và sản phẩm khác nhau

Mang tới tính đa dụng cao, đáp ứng hầu hết các yêu cầu của người dùng, hầu hết các loại máy tiệt trùng bình sữa trên thị trường hiện nay đều có khả năng tiệt trùng với đa dạng các loại sản phẩm khác nhau. Từ các loại bình cổ rộng, cổ hẹp, bình thủy tinh, bình nhựa,….cho đến các sản phẩm phục vụ bé ăn uống như thìa, đũa, ống hút hay thậm chí là các món đồ chơi nhỏ xinh cũng dễ dàng được đặt gọn và tiệt trùng nhanh chóng trong các sản phẩm máy tiệt trùng, hỗ trợ bố mẹ mang đến không gian sinh hoạt sạch sẽ và bảo đảm an toàn cho bé yêu vô cùng hiệu quả.

Tiêu diệt được 99% vi khuẩn

Thay vì các phương pháp diệt khuẩn truyền thống mà bố mẹ vẫn hay áp dụng như trụng qua nước sôi, quay trong lò vi sóng không những không thể tiêu diệt được hết vi khuẩn mà còn làm giảm tuổi thọ của sản phẩm vì khi tiệt trùng ở nhiệt độ quá cao, đặc biệt là lò vi sóng, mức nhiệt sẽ làm chết silicone. Nguy hiểm hơn, nhiệt độ khi tiệt trùng không ổn định còn làm phóng thích các hạt độc hại như BPA, một khi đi vào cơ thể của bé sẽ rất khó đào thải, gây nên những biến đổi trong cơ thể của bé. Khắc phục hầu hết các yếu điểm trên, máy tiệt trùng bình sữa được trang bị công nghệ khử trùng hiện đại, được kiểm nghiệm, kiểm định nhiều lần khác nhau, vừa đảm bảo diệt khuẩn đến 99%, lại giữ cho sản phẩm luôn bền đẹp, ổn định, tiết kiệm chi phí hiệu quả cho bố mẹ.

Tiết kiệm thời gian hiệu quả

Khi sử dụng máy tiệt trùng, quá trình vệ sinh bình sữa, núm ty sẽ trở nên thật sự dễ dàng và nhanh gọn. Thay vì phải chuẩn bị nước sôi, canh nồi nước, trụng đồ rồi lại hong khô, giờ đây bố mẹ chỉ cần đưa các sản phẩm cần tiệt trùng vào máy, ấn nút và đợi đến khi kết thúc quá trình làm sạch là bé yêu đã có ngay bình sữa được tiệt trùng sạch sẽ cho những lần bé uống sữa tiếp theo, vô cùng nhanh gọn.

Các dòng máy tiệt trùng uy tín trên thị trường hiện nay

Máy tiệt trùng bình sữa Fatzbaby: đã và đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới như châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác, máy tiệt trùng Fatzbaby nay đã có mặt tại Việt Nam, hỗ trợ cho hàng triệu nhu cầu của gia đình Việt. Đáp ứng tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu, máy hỗ trợ tiệt trùng bình sữa và các sản phẩm đa dạng, không chứa BPA, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé, tiết kiệm thời gian của bố mẹ.

Máy tiệu trùng bình sữa Philips Avent: được biết đến là một trong những dụng cụ trữ sữa - hâm sữa tiệt trùng đa năng, máy có khả năng đáp ứng được hầu hết các nhu cầu tiệt trùng của bố mẹ, phù hợp và an toàn vớ mọi gia đình. Máy được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, cùng cơ chế tiệt trùng bằng hơi nước an toàn, trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình.

Máy tiệt trùng bình sữa Chicco: Nổi bật với kết cấu tiệt trùng 2 trong 1 với thiết kế thông minh và tiện dụng cho nhiều nhu cầu tiệt trùng với số lượng khác nhau, máy cung cấp 2 khoang tiệt trùng kép và tiệt trùng nhanh, thích hợp cho mọi nhu cầu sử dụng.

Máy tiệt trùng bình sữa Gluck: Gây ấn tượng bởi kết cấu sang trọng, chắc chắn, máy tiệt trùng Gluck còn nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới nhờ công nghệ tiệt trùng bằng hơi nước vượt trội trong vòng 8 phút nhanh gọn, không chỉ làm sạch tối đa mà còn giúp tiết kiệm thời gian vô cùng hiệu quả.

Máy tiệt trùng sấy khô tia UV Moaz Bébé: sản phẩm được tích hơp công nghệ sấy khô tia UV hiện đại, dụng cụ trữ sữa cho bé sẽ được làm sạch lên đến 99,99%, góp phầm mang tới cho bé dòng sữa trong lành, tinh khiết, bảo vệ sức khỏe bé yêu. Bên cạnh đó, máy còn có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cùng khả năng bảo quản bình sạch lên đến 72 tiếng, đáp ứng mọi yêu cầu của bố mẹ và bé yêu. 

Xem tất cả