Kẹo cho bé

46 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 46

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sô cô la Kinder Joy cho bé gái (Trên 3 tuổi)
  Sô cô la Kinder Joy cho bé gái (Trên 3 tuổi)
  29.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Sô cô la Kinder Joy cho bé trai (Trên 3 tuổi)
  Sô cô la Kinder Joy cho bé trai (Trên 3 tuổi)
  29.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 3. Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 168g
  Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 168g
  37.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 33.300 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 33.300 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 4. Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 24g
  Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 24g
  5.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 4.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 4.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 5. Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 105g
  Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro 105g
  19.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 6. Kẹo đồ chơi Pokémon Eikodo
  Kẹo đồ chơi Pokémon Eikodo
  30.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 27.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 27.000 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Kẹo cao su Trident vị quế
  Kẹo cao su Trident vị quế
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Kẹo dẻo Haribo Happy Cola 80g
  Kẹo dẻo Haribo Happy Cola 80g
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 9. Kẹo cao su Trident vị dưa
  Kẹo cao su Trident vị dưa
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 10. Kẹo cao su Trident vị cam
  Kẹo cao su Trident vị cam
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 11. Kẹo dẻo Haribo Roulette 25g
  Kẹo dẻo Haribo Roulette 25g
  13.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 11.700 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 11.700 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Kẹo Tic Tac vị cam 16g (Trên 5 tuổi)
  Kẹo Tic Tac vị cam 16g (Trên 5 tuổi)
  12.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 10.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 10.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 13. Kẹo cao su Trident vị Bạc Hà
  Kẹo cao su Trident vị Bạc Hà
  28.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 25.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 25.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Kẹo nổ Striking vị dưa hấu Watermelon 15g
  Kẹo nổ Striking vị dưa hấu Watermelon 15g
  21.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 15. Kẹo nổ Striking vị cola 15g
  Kẹo nổ Striking vị cola 15g
  21.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 16. Kẹo Tic Tac vị dâu 16g (Trên 5 tuổi)
  Kẹo Tic Tac vị dâu 16g (Trên 5 tuổi)
  12.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 10.800 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 10.800 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 17. Kẹo nổ Striking vị dâu 15g
  Kẹo nổ Striking vị dâu 15g
  21.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 18. Bánh tự làm Roscela DIY khu vườn nấm 46g
  Bánh tự làm Roscela DIY khu vườn nấm 46g
  36.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 32.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 32.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 19. Kẹo nổ Striking vị chanh super sour 15g
  Kẹo nổ Striking vị chanh super sour 15g
  21.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 18.900 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 18.900 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 20. Kẹo tự làm Roscela DIY thế giới đại dương 32g
  Kẹo tự làm Roscela DIY thế giới đại dương 32g
  36.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 32.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 32.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 46

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Kẹo cho bé có nhiều hương vị thơm ngon rất dễ sử dụng, là một trong dòng thực phẩm ăn dặm tiện lợi, hữu ích mà các bậc phụ huynh dành cho những đứa con yêu quý của mình với tác dụng giúp kích thích sự thèm ăn ở trẻ. Sản phẩm được sản xuất trên công nghệ tiên tiến hiện đại, an toàn và lành tính rất thích hợp cho trẻ nhỏ, giúp cho trẻ có thêm sự thích thú và yêu mến mỗi khi sử dụng.   

keo-an-dam

Lựa chọn kẹo, bánh ăn dặm phù hợp sẽ mang đến những lợi ích tuyệt vời cho quá trình ăn dặm của bé

Các sản phẩm kẹo cho bé thơm ngon được thêm vào rất nhiều các loại vitamin cho trẻ, giúp tăng cường nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể từ đó có thể giúp hấp thụ nhanh các chất dinh dưỡng và chiều cao vào trong cơ thể tốt nhất.   

Theo như các chuyên gia dinh dưỡng thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biếng ăn của trẻ đa phần là vị giác của bé không có cảm giác bị thèm ăn, chính vì thế nó khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị teo lại nhỏ dần và từ đó nó khiến cho tình trạng biếng ăn xảy ra. Nếu như bố mẹ không có những biện pháp can ngăn kịp thời thì nó sẽ gây cho trẻ bị tình trạng thiếu đi chất dinh dưỡng, cơ thể nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa. Nghiêm trọng hơn nếu như trẻ biếng ăn sẽ dẫn đến tình trạng teo nhão cơ, thiếu men tiêu hóa, giảm đi sức đề kháng cho cơ thể dẫn tới dễ mắc phải những bệnh tật

Chính vì thế với các sản phẩm kẹo cho bé được sản xuất với nhiều hương vị thơm ngon, bé có thể nhai, ngậm, không dính, rất dễ hấp thu rất thích hợp cho trẻ, là giải pháp an toàn và rất hiệu quả, kích thích sự thèm ăn của trẻ một cách hiệu quả nhất

Bên cạnh việc sử dụng kẹo thì mẹ nên sử dụng một số những tuyệt chiêu xử lý khi bé biếng ăn, hỗ trợ cho quá trình ăn dặm của bé sau đây:

Khi cho trẻ ăn mà nếu bé kêu khóc nhiều mẹ không nên ép bé ăn vì khi đó sẽ càng làm cho bé sợ ăn hơn. Tuyệt đối không cho trẻ sử dụng đồ ngọt hay nước uống có chứa ga trước mỗi bữa ăn hàng ngày

Tập cho bé thói quen tự xúc thức ăn và chủ động tập trung vào món ăn khi đấy trẻ ăn sẽ thấy ngon miệng hơn

Xây dựng thực đơn bữa ăn hàng ngày cho bé thật đa dạng và tạo không khí thoải mái cho bữa ăn để làm cho bé thực sự cảm thấy hào hứng vào mỗi bữa ăn

Nếu trẻ vẫn không cải thiện các mẹ có thể tìm đến Bibo Mart để tìm những loại kẹo mới lạ, kích thích sự thèm ăn cho con mình. Bibo Mart đang cung cấp rất nhiều các loại kẹo với nhiều hương vị và chủng loại, giúp hỗ trợ mẹ kích thích ăn uống cho con có thể kể đến như kẹo cao su cuộn Hubba Bubbakẹo cao su Trident hay các loại bánh kem cá thơm ngon. Hãy đến Bibo Mart nếu các mẹ cần sự trợ giúp, Bibo luôn sẵn sàng phục vụ.

Xem tất cả