HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

        Bước 1: Truy cập địa chỉ https://bibomart.com.vn

        Bước 2: Chọn mục Tra cứu hóa đơn điện tử ở cuối trang

        tra-cuu-hoa-don-dien-tu

       Chuyển sang địa chỉ https://hoadon.bibomart.net

       Giao diện trang tra cứu Hóa đơn điện tử:

      

      Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin để tra cứu hóa đơn:

  • Số VBILL: Nhập số Bill cần tra cứu
  • Mã xác thực: Nhập dãy số ngẫu nhiên bên phải
  • Bấm nút "Tìm kiếm"

      Bước 4: Chọn biểu tượng "tra-cuu-hoa-don-dien-tu-2" để xem chi tiết hóa đơn:

tra-cuu-hoa-don-dien-tu-4

   

 Bước 5: Chọn biểu tượng "tra-cuu-hoa-don-dien-tu-3" để tải bản thể hiện của Hóa đơn điện tử về máy tính.