Đồ sơ sinh cho bé

22 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 22

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Mũ sơ sinh Bibo's tai thỏ
    custom label
    Mũ sơ sinh Bibo's tai thỏ
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  2. Mũ Thái Lan 2 tai hình gấu màu vàng
    Mũ Thái Lan 2 tai hình gấu màu vàng
    39.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  3. Mũ Thái Lan 2 tai hình gấu màu hồng
    Mũ Thái Lan 2 tai hình gấu màu hồng
    39.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  4. Mũ Thái Lan 2 tai hình mèo màu tím
    Mũ Thái Lan 2 tai hình mèo màu tím
    39.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 35.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 35.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  5. Che thóp sơ sinh Bibo's màu xanh
    Che thóp sơ sinh Bibo's màu xanh
    25.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  6. Che thóp sơ sinh Bibo's màu vàng
    Che thóp sơ sinh Bibo's màu vàng
    25.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  7. Che thóp sơ sinh Bibo's màu hồng
    Che thóp sơ sinh Bibo's màu hồng
    25.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 22.500 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 22.500 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  8. Bao tay sơ sinh Bibo's bo in cừu
    custom label
    Bao tay sơ sinh Bibo's bo in cừu
    19.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  9. Bao chân sơ sinh Bibo's bo in cừu
    custom label
    Bao chân sơ sinh Bibo's bo in cừu
    19.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  10. Bao tay bo sơ sinh Bibo's (0-3M)
    custom label
    Bao tay bo sơ sinh Bibo's (0-3M)
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  11. Bao chân bo sơ sinh Bibo's (0-3M)
    custom label
    Bao chân bo sơ sinh Bibo's (0-3M)
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  12. Set 2 tã dán Bibo's trắng viền xanh (0 - 3M)
    Set 2 tã dán Bibo's trắng viền xanh (0 - 3M)
    51.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 45.900 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 45.900 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  13. Set 2 tã dán Bibo's trắng viền hồng (0 - 3M)
    Set 2 tã dán Bibo's trắng viền hồng (0 - 3M)
    51.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 45.900 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 45.900 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  14. Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 hồng
    custom label
    Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 hồng
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  15. Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 xanh
    custom label
    Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 xanh
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  16. Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 vàng
    custom label
    Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 vàng
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  17. Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 ghi
    custom label
    Mũ sơ sinh buộc dây Bibo's A1850 ghi
    29.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  18. Mũ sơ sinh Bibo's bé gái C30 in tràn hồng
    custom label
    Mũ sơ sinh Bibo's bé gái C30 in tràn hồng
    23.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 20.700 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 20.700 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  19. Mũ sơ sinh Bibo's bé trai C30 in tràn xanh
    custom label
    Mũ sơ sinh Bibo's bé trai C30 in tràn xanh
    23.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 20.700 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 20.700 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
  20. Bao tay chun sơ sinh Bibo's bé gái C30 in tràn hồng
    Bao tay chun sơ sinh Bibo's bé gái C30 in tràn hồng
    19.000 ₫
    Giá thanh toán QR Pay: 17.100 ₫ -10%
    Thanh toán QR Pay giảm 10% tối đa 30.000đ từ thứ 2 đến thứ 5; tối đa 50.000đ từ thứ 6 đến Chủ Nhật.
    (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
    Giá QR Pay 17.100 ₫ -10%
    Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 22

Trang
trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Để chuẩn bị cho bé yêu chào đời thì bố mẹ cần chuẩn bị rất nhiều đồ sơ sinh cho bé là những món đồ nhỏ xinh như bao tay – bao chân, mũ sơ sinh – che thóp, tã vải, khăn xô – khăn sữa là những món đồ vô cùng cần thiết trong những ngày đầu đời của bé. Vì là đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh nên tất cả đều phải được bố mẹ lựa chọn một cách kỹ lưỡng, cẩn thận vì trong giai đoạn đầu đời này sức đề kháng và da của bé còn non nớt, dễ bị tác động bởi môi trường và đồ dùng xung quanh. Khâu chọn đồ sơ sinh cho con luôn khiến các mẹ háo hức, mong chờ nhất suốt thai kỳ.

do-so-sinh-cho-be

Nên chọn đồ sơ sinh có thương hiệu rõ ràng

Do thị trường các sản phẩm đồ sơ sinh cho bé quá đa dạng, phong phú nên để không bị choáng ngợp lúc đi mua, các mẹ nên  định hình trước thương hiệu mà mình sẽ chọn cho con. Đó phải là thương hiệu uy tín, có tên tuổi trên thị trường. Tùy vào túi tiền mà các mẹ chọn những thương hiệu cao cấp hay trung bình. Tuyệt đối tránh chọn hàng trôi nổi, không có xuất xứ, nhãn mác rõ ràng. Vì trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với đồ dùng và môi trường xung quanh nên dễ bị tác động bởi các đồ dùng có chất liệu không tốt.

Nên chọn chất liệu tốt, thấm hút mồ hôi,êm dịu

Làn da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cực kỳ nhạy cảm, bởi vậy mẹ nên chọn những món đồ sơ sinh có chất liệu mềm mại, khô thoáng, dễ thấm hút mồ hôi nhé. Chất liệu 100% cotton, vải sợi tre hoặc vải lụa là những lựa chọn lý tưởng mẹ có thể xem xét. Tùy vào từng mùa khi bé chào đời mà mẹ hãy chọn lựa chất liệu và độ dày của quần áo  phù hợp nhé.

do-so-sinh-cho-be-1

Kiểm tra phần chun và đường chỉ may trước khi mua

- Khi mua đồ sơ sinh cho con mẹ nên chú ý đến độ co giãn của phần chun. Nên chọn mua những đồ sơ sinh có bo chun giãn vừa phải, mềm mại. Tránh việc mua những món đồ có độ co giãn quá ít, chật chội sẽ khiến bé bị lằn bụng, khó chịu.

- Tiếp theo là các đường may và chỉ thừa, mẹ kiểm tra kĩ nếu có thì gia cố lại chắc chắn và cắt phần chỉ thừa đi nhé.

Trên đây là một số lưu ý nhỏ giúp các mẹ có thể chọn mua quần áo sơ sinh cho các con tốt hơn. Mẹ Vân hi vọng các mẹ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa truong việc chăm sóc con cái.

Xem tất cả