Đồ dùng khác

81 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 81

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bỉm Diana Mama 12 miếng
  Bỉm Diana Mama 12 miếng
  29.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 26.100 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 26.100 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 2. Miếng lót thấm sữa ChuChu Baby (130 miếng)
  Miếng lót thấm sữa ChuChu Baby (130 miếng)
  357.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 327.000 ₫ -8.4%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 327.000 ₫ -8.4%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 3. Miếng lót thấm sữa Baby Moby (60 miếng)
  Miếng lót thấm sữa Baby Moby (60 miếng)
  220.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 198.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 198.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 4. Miếng lót thấm sữa Pigeon (30 miếng)
  Miếng lót thấm sữa Pigeon (30 miếng)
  118.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 106.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 106.200 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 5. Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu xanh ghi đậm
  Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu xanh ghi đậm
  407.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 377.000 ₫ -7.4%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 377.000 ₫ -7.4%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 6. Tã dán Caryn size M/L 3 miếng
  Tã dán Caryn size M/L 3 miếng
  26.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 23.400 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 23.400 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 7. Tã dán Caryn size M/L 10 miếng
  Tã dán Caryn size M/L 10 miếng
  95.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 8. Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu hồng ghi
  Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu hồng ghi
  407.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 377.000 ₫ -7.4%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 377.000 ₫ -7.4%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 9. Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu hồng xanh than
  Ba lô giữ nhiệt V-Coool cho mẹ màu hồng xanh than
  407.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 377.000 ₫ -7.4%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 377.000 ₫ -7.4%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 10. Trợ ty Medela size M
  Trợ ty Medela size M
  350.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 320.000 ₫ -8.6%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 320.000 ₫ -8.6%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 11. Trợ ty Pur cho mẹ size M PUR9832
  Trợ ty Pur cho mẹ size M PUR9832
  78.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 70.200 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 70.200 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 12. Trợ ty Medela size S
  Trợ ty Medela size S
  350.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 320.000 ₫ -8.6%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 320.000 ₫ -8.6%
  Hoàn tiền 3.000 ₫ (3 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 13. Thảo mộc xông tắm sản phụ Mệ Đoan
  Thảo mộc xông tắm sản phụ Mệ Đoan
  95.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 85.500 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 85.500 ₫ -10%
  Chưa có đánh giá
 14. Ô OCEAN gấp 3 tự động 2 chiều
  Ô OCEAN gấp 3 tự động 2 chiều
  190.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 171.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 171.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 1.000 ₫ (1 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 15. Trợ ty Philips Avent 15 mm SCF 153/01
  Trợ ty Philips Avent 15 mm SCF 153/01
  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 225.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 225.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 16. Trợ ty Philips Avent 21 cm SCF 153/03
  Trợ ty Philips Avent 21 cm SCF 153/03
  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 225.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 225.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 17. Nịt bụng Hương Quế cao cấp size S
  Nịt bụng Hương Quế cao cấp size S
  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 225.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 225.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 18. Cốc nguyệt san BeU Cup
  Cốc nguyệt san BeU Cup
  499.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 469.000 ₫ -6%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 469.000 ₫ -6%
  Hoàn tiền 4.000 ₫ (4 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 19. Nịt bụng Hương Quế cao cấp size M
  Nịt bụng Hương Quế cao cấp size M
  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 225.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 225.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
 20. Nịt bụng Hương Quế cao cấp size L
  Nịt bụng Hương Quế cao cấp size L
  250.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  Giá thanh toán QR Pay: 225.000 ₫ -10%
  Thanh toán QR PAY từ thứ 2 đến thứ 5 giảm 10% tối đa 30.000đ, từ thứ 6 đến Chủ Nhật giảm 10% tối đa 100.000đ
  (Giá QR Pay áp dụng toàn quốc)
  Giá QR Pay 225.000 ₫ -10%
  Hoàn tiền 2.000 ₫ (2 Bizo)
  Bizo sẽ được tích vào thẻ tích điểm sau khi đơn hàng hoàn thành. Số Bizo được tính trên giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. Xem thêm
  Chưa có đánh giá
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 81

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Quá trình mang thai và sinh nở đối với mọi bà mẹ trên thế giới chính là quãng thời gian hạnh phúc, thiêng liêng nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách, đặc biệt là với mẹ đang sắp trải qua thai kỳ lần đầu. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự ra đời của “một thiên thần nhỏ”, dưới đây là những món vật dụng đồ dùng khác dành cho mẹ không thể bỏ qua:

me-va-be-khi-ra-ngoai

Thiết bị giảm ốm nghén

Tình trạng ốm nghén xảy ra rất phổ biến với mẹ bầu, đặc biệt là trong 3 tháng đầu làm gây nên tình trạng mệt mỏi, chán ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến mẹ và em bé trong bụng. Nếu tình trạng nghén ngày càng nặng quá sức chịu đựng của mẹ, thiết bị giảm ốm nghén sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Với khả năng kích thích trực tiếp vào xung thần kinh trung ương,  thiết bị sẽ nhanh chóng giúp mẹ giảm triệu chứng buồn nôn, giữ cho tinh thần mẹ luôn tỉnh táo, không còn uể oải, mệt mỏi, giúp cơ thể khỏe mạnh và vui tươi hơn.

Miếng lót thấm sữa

Hiện tượng rỉ sữa do cơ thể mẹ tiết sữa trong quá trình mang thai hay sau sinh xảy ra trên 90% với mẹ trong lần mang thai đầu tiên. Tuy là dấu hiệu cho thấy mẹ có một nguồn sữa dồi dào, đảm bảo cung cấp cho bé yêu đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho quá trình phát triển nhưng hiện tượng này lại khiến mẹ cảm thấy không thoải mái, mất vệ sinh và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tắc sữa, viêm tuyến sữa hay hiện tượng sặc sữa ở trẻ. Chính vi vậy, miếng lót thấm sữa sẽ là “trợ thủ đắc lực” giúp mẹ giải quyết hiệu quả hiện tượng này với khả năng thấm hút triệt để, giữ cho bầu ngực của mẹ luôn khô thoáng và thoải mái hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa các hiện tượng nguy hiểm và bất tiện kể trên. Mẹ có thể tham khảo các loại miếng lót thấm sữa đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Unimom, Farlin, Combi hay Moony.

Băng vệ sinh, cốc nguyệt san và dung dịch vệ sinh phụ nữ

Sau quá trình sinh thường hay sinh mổ, mẹ vẫn sẽ có một lưu lượng máu thoát ra từ ngã âm đạo do phần niêm mạc không cần thiết ở tử cung bị bong ra. Vậy nên các sản phẩm băng vệ sinh luôn là một trong những món đồ không thể thiếu của mẹ sau quá trình sinh nở. Khi cơ thể đã dần hồi phục và vết thương đã lành lặn hoàn toàn, mẹ có thể xem xét sử dụng cốc nguyệt san thay vì băng vệ sinh với ưu điểm an toàn, thoải mái, tiện lợi và vô cùng thẩm mỹ. Và tất nhiên, dù là trong thời gian trước, sau khi sinh nở, dung dịch vệ sinh phụ nữ luôn là sản phẩm cần thiết giúp mẹ diệt khuẩn, chống viêm, dưỡng ẩm và vệ sinh vùng kín hiệu quả.

Trợ ty

Vẫn hiểu rằng sữa mẹ là sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ nhưng các hiện tượng như đầu ty nứt nẻ hay những ngày bé mọc rằng thường cắn và day ty luôn là nỗi ám ánh của nhiều bà mẹ. Hiểu được điều đó, sản phẩm trợ ty ra đời, mang lại hiệu quả nhất định cho mẹ trong quá trình bé bú sữa, giải quyết hầu hết các tình trạng như bầu ngực quá to hoặc quá nhỏ, núm ty bị ngắn hay thụt vào trong, những tổn thương trên ty mẹ gây nên trở ngại trong quá trình bé bú sữa. Với kết cấu dải thông minh ôm sát đầu ty mẹ theo chiều ngang, mang đến sự bảo vệ chắc chắn đồng thời tạo độ hở thích hợp để da bé dễ dàng tiếp xúc và ngửi thấy hơi mẹ, các sản phẩm trợ ty không chỉ giúp cho mẹ thoải mái và yên tâm hơn trong quá trình cho con bú mà còn hỗ trợ bé tập làm quen chuyển từ bú mẹ sang bú bình hiệu quả.

Gen nịt bụng

Trong lúc mang thai, em bé lớn lên và phát triển trong bụng mẹ, khiến cơ bụng của mẹ bị kéo căng tối đa. Vì vậy sau khi sinh, mẹ thường có hiện tượng bụng chảy xệ với những ngấn mỡ và da thừa gây mất thẩm mỹ. Vì thế, gen nịt bụng ra đời nhằm giải quyết tối đa hiện tượng này. Với kết cấu vải co giãn, mềm mịn, chắc chắn, các sản phẩm gen hay đai nịt bụng giúp mẹ nhanh chóng cải thiện kích thước vòng 2 hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức, cho mẹ tự tin và khỏe đẹp hơn.

Túi đựng đồ cho mẹ và bé

tui-dung-do

Những chiếc túi đựng đồ chuyên biệt sẽ giúp mẹ và bé chuẩn bị tốt hơn mỗi khi ra ngoài

Tưởng chừng như là một vật dụng nhỏ bé nên các loại túi đựng đồ cho mẹ và bé lại dễ bị bỏ qua nhất. Tuy nhiên, đây lại là một trong những món đồ quan trọng hàng đầu dành cho mẹ sau sinh hỗ trợ cho quá trình chăm sóc bé được toàn vẹn và chỉn chu hơn. Khác với các loại túi thông thường, túi đựng đồ cho mẹ và bé thường có kết cấu dạng mở vòm thuận tiện với ngăn chứa đồ được rộng rãi được phân tách khoa học, giúp mẹ có thể mang những đồ dùng thiết yếu cho bé khi ra ngoài. Sản phẩm mang đến giải pháp giúp mẹ chuẩn bi nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn khi bé cùng gia đình có những chuyến đi du lịch dài ngày theo cách hiệu quả nhất.

 Bên cạnh các món đồ kể trên, mẹ cũng có thể tham khảo các món đồ dùng cho mẹ khác như khẩu trangđai quấn muối,... để có những chuẩn bị tốt nhất cho bản thân và em bé trong mỗi hoạt động về sau. 

 

Xem tất cả