DG

5 sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

  Sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

  298.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 298.000 ₫
  Giá QR Pay 298.000 ₫
 2. Sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)

  Sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)

  331.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 331.000 ₫
  Giá QR Pay 331.000 ₫
 3. Sữa dê công thức DG-1 400g (0 - 6 tháng)

  Sữa dê công thức DG-1 400g (0 - 6 tháng)

  331.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 331.000 ₫
  Giá QR Pay 331.000 ₫
 4. Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

  Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

  549.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 549.000 ₫
  Giá QR Pay 549.000 ₫
 5. Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)

  Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-2 400g (6 - 36 tháng)

  609.000 ₫
  Giá sản phẩm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và không bao gồm phí vận chuyển, đóng gói.
  QR Pay 609.000 ₫
  Giá QR Pay 609.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

trên một trang
Thiết lập theo hướng giảm dần